Jump to content
Forum Odszkodowania

WYPADEK NA ROWERZE


ilona k
 Share

Recommended Posts

MOJA KOLEZANKA JECHALA NA ROWERZE Z DZIECKIEM NA BAGAŻNIKU. NA ZAKRECIE STRACILA RÓWNOWAGĘ,POSLIZNELA SIE NA PIASKU I SIE PRZEWROCILA. W KONSEKWENCJI WYPADKU 3 MIESIACE JEZDZILA NA WOZKU INWALIDZKIM. CZY NALEZY SIE JEJ JAKIES ODSZKODOWANIE? JAK TAK TO OD KOGO? PROSZE O ODP
Link to comment
Share on other sites

jeżeli sama spowodowała ten wypadek, nie ma co liczyć na odszkodowanie, ewentualnie z własnego ubezpieczenia typu NW.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Witam!

Mój mąż jadąc na rowerze wywrócił się z własnej winy,upadając złamał 2 kręgi szyjne. Czy może może ubiegać się o odszkodowanie? Maz jest ubezpieczony w pracy.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Witam. Mam pytanie. Otóż 20 maja br. doznałem złamania obojczyka w wyniku wypadku na rowerze. 6 dni spędziłem w szpitalu, ponieważ miałem operacje zespalającą obojczyk. Niestety niecały miesiąc później miałem ponownie operacje, bo wdało się zakażenie i usunięto mi materiał zespalający w wyniku czego powstał staw rzekomy, czyli kość nie jest prawidłowo i mocno zrośnięta. Byłem ubezpieczony grupowo w firmie. Czy należy mi się odszkodowanie z tytułu NW? Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

może Pan zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia grupowego, właściwe druki powinny być w kadrach. Jeżeli są inne ubezpieczenia NNW wówczas też proszę tam zgłosić szkodę.

Jeżeli do wypadku doszło nie z Pana winy, wówczas może Pan dostać odszkodowanie z OC sprawcy.

Link to comment
Share on other sites

pucoas wrote:
Witam. Mam pytanie. Otóż 20 maja br. doznałem złamania obojczyka w wyniku wypadku na rowerze. 6 dni spędziłem w szpitalu, ponieważ miałem operacje zespalającą obojczyk. Niestety niecały miesiąc później miałem ponownie operacje, bo wdało się zakażenie i usunięto mi materiał zespalający w wyniku czego powstał staw rzekomy, czyli kość nie jest prawidłowo i mocno zrośnięta. Byłem ubezpieczony grupowo w firmie. Czy należy mi się odszkodowanie z tytułu NW? Pozdrawiam.
1) Współczuję nieszczęścia oraz tego, że doszło do stawu rzekomego. Wynika z tego, że szykuje się jeszcze jednak operacja;
Co do zasady należy się Panu odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego NNW grupowego (np. w pracy) jak i indywidualnego. Wysokość odszkodowania liczy sie jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Z ubezpieczeń dobrowolnych NNW co do zasady wypłaca się jedynie odszkodowanie- nie wypłaca się zadośćuczynienia. Trzeba zapoznać się z pakietem ubezpieczenia i ogólnymi warunkami ubezpieczenia- być może przewiduje dodatkowe odszkodowania za każy dzień pobytu w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Zwykle szkodę zgłasza się po zakończeniu leczenia i rehabiltacji, gdyż dopiero wówczas można ustalić procentowy, trwały uszczerbek na zdrowiu. No chyba, że zachodzi ryzyko przedawnienia roszczenia czy też szkoda likwidowana jest z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca (jeśli to był wypadek drogowy). Na marginesie zaznaczę, że nie mówi się o pracy w firmie, a w spółce osobowej lub kapitałowej. Po prawniczemu firma to tylko nazwa, a spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 8, 24, 86, 104, 125, k.s.h.).
Link to comment
Share on other sites

Witam. Dziękuje za odpowiedzi. Chirurg mnie już uprzedził, że czeka mnie jeszcze jedna operacja, gdzie będą nawet pobierać cześć kości z żebra aby to połączyć. W kadrach powiedziano mi, że moje ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu. Potrzebny druk wydrukowałem ze strony PZU bo tam właśnie byłem ubezpieczony. Proces mojego leczenia na stan dzisiejszy się już zakończył. Mam wypisaną już kartę o tym, że mogę podjąć pracę. W wypadku nie uczestniczyły osoby trzecie. Po prosty przy próbie omijania studzienki nieszczęśliwie skręciłem. Mam jeszcze jedno pytanie. Generalnie pracowałem 2 miesiące i tylko przez te 2 miesiące były odprowadzane składki na ubezpieczenie. Niestety nie kontynuowałem go. Czy zatem w ogóle mogę się starać o odszkodowanie? A! I mam jeszcze jedno pytanie. Czy potrzebuje kopi wypisów ze szpitala itp z oryginalną pieczątką? Niestety oryginały mam u moich lekarzy a kopie tylko są u mnie. Czy t o będzie stwarzało jakiś problem??
Link to comment
Share on other sites

pucoas wrote:
Witam. Dziękuje za odpowiedzi. Chirurg mnie już uprzedził, że czeka mnie jeszcze jedna operacja, gdzie będą nawet pobierać cześć kości z żebra aby to połączyć. W kadrach powiedziano mi, że moje ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu. Potrzebny druk wydrukowałem ze strony PZU bo tam właśnie byłem ubezpieczony. Proces mojego leczenia na stan dzisiejszy się już zakończył. Mam wypisaną już kartę o tym, że mogę podjąć pracę. W wypadku nie uczestniczyły osoby trzecie. Po prosty przy próbie omijania studzienki nieszczęśliwie skręciłem. Mam jeszcze jedno pytanie. Generalnie pracowałem 2 miesiące i tylko przez te 2 miesiące były odprowadzane składki na ubezpieczenie. Niestety nie kontynuowałem go. Czy zatem w ogóle mogę się starać o odszkodowanie? A! I mam jeszcze jedno pytanie. Czy potrzebuje kopi wypisów ze szpitala itp z oryginalną pieczątką? Niestety oryginały mam u moich lekarzy a kopie tylko są u mnie. Czy t o będzie stwarzało jakiś problem??
1) Tak- należy się odszkodowanie jeśli ów okres objęty był ubepzieczeniem dobrowolnym;

2) Nie powinno być problemu, powinny wystarczyć kserokopie- istotne będzie też zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Zresztą trzeba zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

Mam ostateczne pytanie. Ponieważ upadek na rowerze miałem podczas wjazdu na chodnik to czy przypadkiem PZU nie uzna tego za umyślne spowodowanie wypadku??

Nie ma raczej takich podstaw. Trzeba zresztą przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia- tam jest wszystko szczegółowo wyjaśnione.

Link to comment
Share on other sites

pucoas wrote:
Mam ostateczne pytanie. Ponieważ upadek na rowerze miałem podczas wjazdu na chodnik to czy przypadkiem PZU nie uzna tego za umyślne spowodowanie wypadku??
Witam,
nie musi Pan pisać w zgłoszeniu szkody, że krawężnik miał np.: 15 cm, można ogólnie napisać, że przyczyną była nierówność na powierzchni...
Link to comment
Share on other sites

Witam!! W czwartek byłem w PZU! W poniedziałek dostałem wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu. Kwota się zgadza. Dziś dostałem wypłatę za trwały uszczerbek na zdrowiu. Przyznali mi 5pkt!! Kpina! Bo staw rzekomy zaczyna się od 10!! Co powinienem zrobić??
Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

Witam!! W czwartek byłem w PZU! W poniedziałek dostałem wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu. Kwota się zgadza. Dziś dostałem wypłatę za trwały uszczerbek na zdrowiu. Przyznali mi 5pkt!! Kpina! Bo staw rzekomy zaczyna się od 10!! Co powinienem zrobić??

Złożyć odwołanie. Co prawda przepisy nie zabraniając przyznać nawet mniejszego procentowego uszczerbku na zdrowiu ale jeśli sprawa jest ewidentna to myślę, że warto składać odwołanie.

Link to comment
Share on other sites

Tylko teraz w jaki sposób napisać to odwołanie? Dodałem w PZU jako załącznik od mojego lekarza prowadzącego, że mam staw rzekomy. Drugi raz mam to im wysłać?
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

pucoas wrote:

Witam. Mam szybkie pytanko. Ile czeka się na decyzję o odwołanie z PZU. W odwołaniu poprosiłem o komisję lekarską. Pozdrawiam

Co do zasady 30 dni.

Link to comment
Share on other sites

pucoas wrote:
Tylko teraz w jaki sposób napisać to odwołanie? Dodałem w PZU jako załącznik od mojego lekarza prowadzącego, że mam staw rzekomy. Drugi raz mam to im wysłać?
1) Po prostu napisać co się Panu nie podoba, uzasadnić, wnieść o zmianę decyzji. Pismo złożyć za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Przed złożeniem odwołania można zażądać doręczenia na piśmie orzeczenia lekarza orzecznika, tabel na podstawie których orzekany był trwały uszczerbek na zdrowiu oraz decyzję. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług;

2) Nie ma takiej potrzeby- chociaż można.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Witam ponownie. Dostałem decyzję z PZU o tym, że ich decyzja nie zostanie zmieniona. Jestem tym faktem zbulwersowany, bo ewidentnie w ich tabeli widnieje zapis, że za staw rzekomy obojczyka prawego należy się przedział punktowy 10-25. Oni przyznali mi 4 i uważają, że ich decyzja jest słuszna. Jak mam do nich dotrzeć?? Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

Witam ponownie. Dostałem decyzję z PZU o tym, że ich decyzja nie zostanie zmieniona. Jestem tym faktem zbulwersowany, bo ewidentnie w ich tabeli widnieje zapis, że za staw rzekomy obojczyka prawego należy się przedział punktowy 10-25. Oni przyznali mi 4 i uważają, że ich decyzja jest słuszna. Jak mam do nich dotrzeć?? Pozdrawiam.

Pozostaje pozew do sądu.

Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

No tylko, że raz to pieniędzy nie mam, a dwa kompletnie nie wiem jak to zrobić.

Zawsze można skorzystać z usługi spółki odszkodowawczej, która pobiera prowizję ale dopiero po uzyskaniu świadczenia od ubezpieczyciela.

Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

A czy ktoś zna z forum dobre spółki?

Tutaj na forum nie można się reklamować, chociaż ktoś tutaj podawał nazwy spółek odszkodowawczych cieszących się dobrą opinią. W Panu przypadku likwidacja szkody z NNW przez spółkę może okazać się dla niej czynnością ekonomoicznie nieuzasadnioną gdyż przysługuje tylko odszkodowanie liczone metodą uproszczoną jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Wiele zależy więc od tego na jaką kwotę opiewała kwota ubezpieczenia. Co do odszkodowania z ubezpieczenia NNW to można samemu wszystko opisać i złożyć takie odwołanie. Przed odwołaniem zażądać doręczenia tabel, orzeczenia lekarza orzecznika i decyzji. Osoby uprawnione mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Link to comment
Share on other sites

A czy jeżeli jedno odwołanie zostało wysłane, a dostałem negatywną odpowiedź to mogę wysłać następne? Bo coś mi się wydaję, że zaświadczenie w którym mój lekarz kierujący napisał o stawie rzekomym nie zostało przez nic skopiowane do bazy danych. Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

 

pucoas wrote:

A czy jeżeli jedno odwołanie zostało wysłane, a dostałem negatywną odpowiedź to mogę wysłać następne? Bo coś mi się wydaję, że zaświadczenie w którym mój lekarz kierujący napisał o stawie rzekomym nie zostało przez nic skopiowane do bazy danych. Pozdrawiam

Można jedynie powołać się na nowe wynikłe normalne następstwa wypadku i zgłosić kolejne roszczenia. W innym wypadku pozostaje tylko pozew do sądu.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Witam

Kilka dni temu miałem wypadek rowerowy. Jechałem rowerem, w pewnym momencie przed koło wyskoczył mi pies, chciałem go ominąć, straciłem panowanie nad rowerem i uderzyłem w stojący naprzeciwko samochód. Doznałem urazu głowy, miałem wykonaną tomografię komputerową. Badania powychodzily dobrze, pozostało na skórze głowy niewielkie otarcie. Odczuwan niewielkie bóle obojczyka.Nie poszedłem na l4 ponieważ akurat przebywałem na zaległym urlopie. Problemem jest mój stan psychiczny, od ok. 2 dni nie mogę spać, mam lęki przed jazdą samochodową, serce mi bije jak oszalałe, po jeździe samochodem jestem spocony i roztrzęsiony. Lekarz rodzinny dał mi leki na uspokojenie serca, powiedział, że leki uspokajające pomogą na krótką chwilę dlatego niezbędne jest leczenie psychologiczne. Dostałem skierowanie do poradni psychologicznej, termin mam na koniec tygodnia, między czasie byłem prywatnie na wizycie, psycholog rozpoznała u mnie wstępnie zespół stresu pourazowego z komponentą lękową, chciałem iść na zwolnienie lekarskie po uropie ale mi odradziała, ponieważ przebywanie w domu może pogłębiać lęki i wycofanie. Siedze taki w rozterce, z jednej strony zaszyłbym się w 4 scianach, z drugiej nie powinieniem tego robić. Chciałbym się dowiedzieć czy przysługuje mi w ramach nnw grupowego, które opłacam jakieś odszkodowanie. Miałbym przynajmniej na wizyty prywantne, bo te tanie nie są. Oczywiście na miejscu zdarzenia była policja, byłem trzeźwy i zostałem ukarany mandatem karnym za spowodowanie kolizji w ruchu drogowym. Proszę o radę. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i dobrowolnych. Jeśli chodzi o odszkodowanie i zadośćuczynienie od właściciela psa (ewentualnie z jego polisy OC o ile jest rolnikiem) to może być problem z uwagi, że przyjął Pan mandat i tym samym przyznał do winy. Wyrok Trybunału konstytucyjnego OTK-A 2004/5/45

"Przyjęcie mandatu nie jest obowiązkiem sprawcy wykroczenia. Do niego, bowiem należy decyzja o tym czy przyjąć mandat i poddać się nałożonej grzywnie, czy skorzystać z prawa do rozpoznania kwestii odpowiedzialności za wykroczenie na drodze sądowej. Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się sprawcy do winy i prawomocne zakończenie postępowania. Odmowa przyjęcia mandatu jest podstawą do wszczęcia postępowania sądowego, w którym pokrzywdzony uzyskuje szerokie uprawnienia procesowe."

Podobne zdarzenie w temacie do którego link poniżej:

http://www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8774

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Witam miałam wypadek na rowerze, kierowca nie popatrzył w lusterko i uderzył mnie drzwiami od samochodu. Była wezwana policja i karetka , wina jest całkowicie po stronie kierowcy , ja miałam szereg prześwietleń i na całe szczęście oprócz obtłuczeń , sińców oraz skręcenia i naderwania odcinka szyjnego nie ma żadnych poważnych uszkodzeń ciała.

Mam ubezpieczenie w Uniqua ale teraz się zastanawiam czy dostanę jakiekolwiek odszkodowanie bo przecież nie ma trwałego uszczerbku na zdrowiu. Muszę nosić kołnierz przez 3 tygodnie,bół spowodowany stłuczeniami w końcu minie tak jak i siniaki.

Ja natomiast musiałam zrezygnować z umówionych spotkań w sprawie pracy, przy 30 stopnich ciepła , "ciepłym kołnierzu" i siniakach nie miałam raczej szans na zatrudnienie, moim głównym środkiem transportu jest rower i nie mogę go używać przez minimum 3 tygodnie, mam karnet do klubu fitness i też nie mogę z niego korzystać a nikr mi nie zwróci kosztów. Czy mogę dochodzić odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu ? Czy to co opisałąm nadaje się aby dochodzić zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy? Czy lepiej oddać sprawę o zadośćuczynienie specjalistom? tzn firmie która to przeprowadzi za mnie ? Jestem z Wrocławia .

Link to comment
Share on other sites

Pozdrowienia z Ostrowa Tumskiego :) Jeżeli ubezpieczenie w Uniqua było polisą NNW to jak najbardziej należy wystąpić. Oprócz tego należy wystąpić do ubezpieczyciela kierowcy. Skręcenie odcinka szyjnego jest oczywiście uszczerbkiem na zdrowiu i należy dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania. Z doświadczenie wiem, że dużo zależy od jak najszerszego sformułowania roszczenia - oprócz szkód osobowych należy określić wszystkie majątkowe.

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...