Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek samochodowy w drodze z pracy


Recommended Posts

Moja teściowa miała wypadek w drodze z pracy do domu. Jakie odszkodowania jej się należą. Została potrącona przez samochód na pasach dla pieszych. Ma złamane obie nogi, nadgarstek, wstrząs mózgu, zszyte czoło. Będzie miała operacje na nogi: w jednej śruby w kolanie w drugiej drut w łydce. Gdzie można się ubiegać o odszkodowanie i jak? Czy zus wypłaca odszkodowania z tytułu powrotu z pracy do domu? Teściowa nie ubezpieczała się indywidualnie. Jak należy pobrać odszkodowanie z OC kierowcy?
Link to comment
Share on other sites

Na miejscu musiała być Policja?! Dane sprawcy jeśli to była wina kierowcy pojazdu uzyskasz od nich i musisz po zakończonym leczeniu udać się do firmy ubezpieczeniowej wskazanej przez Policję i wtedy zaczyna się droga przez przeszkody... Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites

MOŻLIWE ,żŻE TEŚCIOWA NABĘDZIE PRAWO DO RENTY ODSZKODOWAWCZEJ . Renta z art. 444 § 2 k.c. ma charakter odszkodowawczy. Ma do niej zastosowanie, wyrażona w art. 361 § 2 k.c., zasada pełnego odszkodowania. Przesłanką jej ustalenia jest odszkodowanie za utratę zdolności do pracy zarobkowej oraz zwiększenie się potrzeb poszkodowanego i zmniejszenie się jego widoków powodzenia na przyszłość na skutek wyrządzenia mu szkody na zdrowiu. Warunkiem powstania prawa do renty jest trwały charakter uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 9 stycznia 2008 r. (II CSK 425/07, Monitor Prawniczy 2008/3/116) osoba, która stała się niepełnosprawna na skutek wypadku, ma prawo domagać się w ramach naprawienia szkody pokrycia wszystkich niezbędnych i celowych wydatków wynikających z tego zdarzenia. O uznaniu poszczególnych wydatków za spełniające te kryteria decyduje sąd w oparciu o stopień niepełnosprawności, jak również sytuację życiową poszkodowanego. Nie chodzi przy tym tylko o zwrot poczynionych już wydatków na leczenie skutków wypadku przy pracy, ale także o wyłożenie z góry odpowiedniej sumy na ten cel.Wyrok:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 140/05 i I ACz 132/05

Treść:

Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszczerbek, który następuje w majątku uprawnionego. Szkoda może przejawiać się w dwóch postaciach, tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.).

Link to comment
Share on other sites

Orzecznictwo SN:

wyrok SN sygn. IV CKN 387/01

z dnia 7.08.2003 r.

 

W postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem, przede wszystkim udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń

Serdecznie pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z roku 2003

V CK 640/2003

 

Jeśli w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego prowadzone jest z postępowaniem likwidacyjnym równolegle karne, ubezpieczyciel nie może korzystać z okazji i nie wypłacać odszkodowania, bo czeka na zakończenie postępowania karnego. Sąd Najwyższy uznał, że jest to praktyka naganna, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, jako profesjonaliści, same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniu.

Link to comment
Share on other sites

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 8 grudnia 2005 r.

I ACa 617/2005

 

Nie budzi zastrzeżeń twierdzenie, iż zobowiązanie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter terminowy. Spełnienie świadczenia w późniejszym terminie może być usprawiedliwione tylko z powołaniem się na przeszkody, o których mowa w art. 817 § 2 kc - niemożliwość wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, pomimo podejmowanych ze szczególną starannością działań ubezpieczyciela. Wykazanie wystąpienia tych przeszkód obciążało pozwany zakład ubezpieczeń.

Pozdrawiam Poszkodowanych i proponuję poszperać w necie.Orzecznictwo na temat dochodzenia roszczeń daje duże szanse ofiarom wypadków i wszystkim poszkodowanym.Może wreszcie osiągniemy poziom, jeszcze nie europejski, ale choć zdowalający.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...