Jump to content
Forum Odszkodowania

SZKODA OSOBOWA


adas26
 Share

Recommended Posts

Zasadą jest, że można dochodzić odszkodowania w terminie 10 lat od dnia powstania, ale w rzeczywistości jest to obarczone koniecznością posiadania wyroku karnego skazującego sprawcę wypadku. Czy w sprawie wypadku, w którym był Pan poszkodowany prowadzone było postępowanie karne? Czy sprawcą został uznany kierujący samochodem ciężarowym i został on za to skazany?
Link to comment
Share on other sites

kierowcom był Litwin został ukarany mandatem karnym z jego ubezpieczenia OC zostały pokryte koszty naprawy mojego samochodu a wlaściwie tego co z niego pozostało ponieważ samochód miał zmiażdzony tyl.
Link to comment
Share on other sites

W takiej sytuacji niestety Pana roszczenie jest przedawnione. Mandat karny wskazuje na popełnienie wykroczenia przez kierującego Litwina, a tego typu czyny przedawniają się już po 3 latach od zaistnienia szkody. Przedawnienie nie musi być podniesione przez zakład ubezpieczeń, ale nie liczyłbym na to, gdyż każdy ubezpieczyciel jako podmiot gospodarczy zrobi wszystko, aby nie stracić więcej pieniędzy niż jest to konieczne. Jedyna ewentualność to powstanie tzw. nowej krzywdy, a więc takich zdrowotnych skutków wypadku, które nie ujawniły się bezpośrednio po jego zaistnieniu, ale nie później niż 3 lata wstecz licząc od dziś.
Link to comment
Share on other sites

to w takim razie dlaczego piszą że na osoówke jest 10 lat,kilka lat temu temat niebył tak nagłośniony i tak zresztą jest tak jak Pan pisze firmy ubezpieczeniowe nie są zainteresowane dawaniem tylko braniem
Link to comment
Share on other sites

Prawdą jest, że za wszelkie roszczenia odszkodowawcze, nie tylko tzw. szkody osobowe mogą dochodzone do 10 lat. Ważny jest tu słowo "do", gdyż zgodnie z polskim prawem, można to jasno powiedzieć, że szkody powstałe wskutek przestępstwa, gdzie złapano sprawcę i skazano go, mają silniejszą ochronę i wówczas termin 10 -letni od dnia powstania szkody jest otwarty. W każdym innym przypadku, w tym także w razie ukarania sprawcy mandatem karnym, powoduje, że roszczenie przedawnia się po 3 latach od dnia szkody. Rzeczywiście, może Pan złożyć roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody jaką Pan poniósł, jednak szanse na to, że zakład ubezpieczeń nie podniesie zarzutu przedawnienia są minimalne, a wręcz przeciwnie, jest to pewne że taki zarzut podniesie.
Link to comment
Share on other sites

To znowu ja mam notatke z policji z której praktycznie nic nie wynika jest jedynie wskazany sprawca kolizji nie jest napisane czy został ukarany mandatem czy nie tak sobie myślę jeżeli dostał mandat i go nie opłacił czy ma to jakieś znaczenie??

Teraz obcokrajowiec musi regulować należność na miejscu a kiedyś nie

Link to comment
Share on other sites

Nawet jeśli sprawca nie opłacił mandatu karnego, to nie zmienia to kwalifikacji jego czynu. Mandat karny nakładany jest na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, co jednoznacznie kwalifikuje czyn jako wykroczenie. Jeśli przez tyle lat nie otrzymał Pan z policji pisma o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu bądź nie był Pan w tej sprawie składać zeznania, to w mojej ocenie mało prawdopodobne jest, aby było prowadzone postępowanie karne.
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Witam !!!

Czy może mi ktoś poradzić jak mam napisać roszczenia powypadkowe z OC sprawcy wypadku.

Sprawca pochodzi z łotwy a wypadek miałam w sierpniu w Niemczech ,

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • 9 months later...
Witam odnośnie ostatniego posta , co to znaczy , co zatem można uczynic w tej sprawie. Ciekawy jestem zatem co to jest wypadek szukałem definicji i niemogłem znależć . Czas zwolnienia lekarskiego , obrażenia i inne rzeczy powinny o tym stanowic a nie notatka policji. Dalej czekam na kogoś kto się spotkał z taka sytuacją i może coś podpowiedzieć.
Link to comment
Share on other sites

Ogólnie nie wiem czego się spodziewasz wszystko jest moim zdadniem jasne to co teraz zacytuje jest juz pod wzgledem tych 10 lat wprawdzie nie aktualne (przedluzono do 20) ale co do zasad wszystko jest tak samo :

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE

TERMINY PRZEDWANIEŃ

 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i roszczeń o charakterze okresowym (np. renta, czynsz) lat 3.

 

W odniesieniu do umowy ubezpieczenia Kodeks cywilny stanowi trzyletni termin przedawnienia. Po tym upływie przedawniają się tak nasze roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń jak i zakładu wobec nas (np. o zapłatę składki). Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, a nie w ostatnim dniu trwania umowy ubezpieczenia, z której domagamy się wypłaty odszkodowania. Bieg terminu przedawnienia przerywa się w momencie zgłoszenia zdarzenia zakładowi ubezpieczeń. Od chwili kiedy zakład ubezpieczeń odmówi lub przyzna nam wypłatę odszkodowania bieg terminu rozpoczyna się na nowo - czyli, jeżeli nie zgadzamy się z decyzją zakładu ubezpieczeń co do wysokości odszkodowania mamy trzy lata na podjęcie jakiś kroków w kierunku wyegzekwowania od zakładu naszego prawa.

 

Trochę inaczej sprawa wygląda z przedawnieniem się roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W tym bowiem przypadku poszkodowanemu przysługują takie terminy przedawnienia jakie dla danego roszczenia przewiduje prawo cywilne. Czyli, jeżeli szkoda powstała w skutek czynu niedozwolonego, termin przedawnienia będzie wynosił trzy lata od chwili dowiedzenia się poszkodowanego o szkodzie nie więcej jednak niż lat 10 od dnia, w którym zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce. Jeżeli natomiast czyn niedozwolony był zarazem przestępstwem określonym w Kodeksie karnym, roszczenie ulega przedawnieniu po latach dziesięciu od dnia popełnienia czynu. Jeżeli zaś chodzi o szkody kontraktowe to będą się przedawniały zgodnie z normą ogólną lub też zgodnie z normami szczegółowymi przewidzianymi dla poszczególnych rodzajów umów.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Witam serdecznie

Pod koniec 2008 roku miałem stłuczkę, otrzymałem odszkodowanie na naprawę samochodu. Nie wiedziałem wtedy, że można się ubiegać o jakieś zadośćuczynienie itd. W związku z tym mam parę pytań. Czy fakt, że nie posiadam już tamtego samochodu ma jakieś znaczenie? Dodatkowo nie pamiętam dokładnej daty zdarzenia. Mam tylko nr sprawy z przelewu bankowego ubezpieczyciela. Czy mogę jakoś się zwrócić do ubezpieczającego o przesłanie akt mojej sprawy? Czy mogę żądać zadośćuczynienia za stres związany z zaistniałą sytuacją, jeśli tak to w jakiej kwocie. Oczywiście zdarzenie nie było z mojej winy.

Link to comment
Share on other sites

Witam,

Zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania zarówno za uszkodzony samochód jak i za Pana uszczerbek na zdrowiu. Okres w jakim może się Pan ubiegać o zadośćuczynienie wynosi zgodnie z polskim kodeksem cywilny 3 lata. Ponadto zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, dlatego też warto mieć potwierdzenie obrażeń i dolegliwości bólowych w dokumentacji medycznej. Jeżeli chodzi o kwotę zadośćuczynienia nie możliwe jest wskazanie kwoty na podstawie tak szczątkowych danych, bez wywiadu i wnikliwej analizy dokumentacji medycznej.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Link to comment
Share on other sites

mdls wrote:
Witam serdecznie
Pod koniec 2008 roku miałem stłuczkę, otrzymałem odszkodowanie na naprawę samochodu. Nie wiedziałem wtedy, że można się ubiegać o jakieś zadośćuczynienie itd. W związku z tym mam parę pytań. Czy fakt, że nie posiadam już tamtego samochodu ma jakieś znaczenie? Dodatkowo nie pamiętam dokładnej daty zdarzenia. Mam tylko nr sprawy z przelewu bankowego ubezpieczyciela. Czy mogę jakoś się zwrócić do ubezpieczającego o przesłanie akt mojej sprawy? Czy mogę żądać zadośćuczynienia za stres związany z zaistniałą sytuacją, jeśli tak to w jakiej kwocie. Oczywiście zdarzenie nie było z mojej winy.
Oczywiście może Pan wystąpić z wnioskiem o zadośćuczynienie, jeśli doszło do uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia. sam stres może takiego wniosku nie uzasadniać. Termin przedawnienia wynosi min. 3 lata od zdarzenia.
Kwota jest trudna do oszacowania, ponieważ mamy za mało informacji o sprawie.

W przypadku pytań proszę o kontakt - stopka poniżej.

Kwota jest trudna
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Za sam stres świadczenie nie będzie wysokie. Wszystko w zależności od dokumentacji medycznej jaką dysponujesz. Zazwyczaj rozstrój zdrowia psychicznego związanych jest doznanymi obrażeniami ciała. Jak już wspomnieli koledzy po fachu, musisz przedłożyć karty medyczne, aby udokumentować krzywdę. Nadto należy zaznaczyć, że za sam udział w zdarzeniu bez dalszych skutków, polskie prawodawstwo nie przewiduje żadnych świadczeń.
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
mdls wrote:
Czy fakt, że nie posiadam już tamtego samochodu ma jakieś znaczenie? Dodatkowo nie pamiętam dokładnej daty zdarzenia. Mam tylko nr sprawy z przelewu bankowego ubezpieczyciela. Czy mogę jakoś się zwrócić do ubezpieczającego o przesłanie akt mojej sprawy? Czy mogę żądać zadośćuczynienia za stres związany z zaistniałą sytuacją, jeśli tak to w jakiej kwocie. Oczywiście zdarzenie nie było z mojej winy.
1) Nie ma to żadnego znacznia na możliwość ubiegania się o świadczenie z polisy pojazdu sprawcy kolizji;

2) Tak- można otrzymać do wglądu, powinna być decyzja z datami. Zresztą każdy uprawniony ma prawo weryfikiwać poprawność odszkodowania;

3) Sam stres będzie trudny do udowodnienia- ważne jest czy jest w jakiś sposób udokumentowany, czy spowodował rozstrój zdrowia, czy były jakieś uszkodzenia ciała, nawet potłuczenia.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Witam,

 

próbuję uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC Wspólnoty Mieszkaniowej w związku z wypadkiem na parkingu(poślizgnięcie).

STAN FAKTYCZNY:

 

Teren wspólnoty sprzata firma na podstawie umowy zlecenia. Umowa nie obejmuje terenu parkingu, na którym zdarzył sie wypadek a jedynie chodniki i ciągi komunikacyjne. Jest zapis umowy, który stanowi, że Zarząd WM może pisemnie zlecić firmie inne prace (np odśnieżanie parkingu) za dodatkowym wynagrodzeniem i wg relacji firmy sprzątającej tak to do tej pory wyglądało (zlecenia co prawda telefoniczne). W momencie szkody pracownik firmy był na terenie wspólnoty, sypał chodniki sola.

 

W odpowiedzi na pismo ubezpieczyciela odnośnie sposobu "sprzątania" Zarząd napisał lakonicznie, że firma w dniu szkody wykonywała swoje obowiązki i są z tej pracy zadowoleni = nie poczuwają się do odpowiedzialności bo w w domyśle winna jest firma sprzątająca. Problem w tym, że firma sprzątająca też nie poczuwa się do winy bo nie dostała zlecenia od Zarządu a ten nie chce się wprost przyznać, że nie zlecił odśnieżania parkingu.

 

Jeżeli Ubezpieczyciel wspólnoty odmówi wypłaty odszkodowania to można ewentualnie zwrocić się do ubezpieczyciela firmy sprzątającej. Ubezpieczyciel firmy sprzątającej prawdopodobnie też odmówi odszkodowania bo z umowy wynika że inne prace mogą być za dodatkowym zleceniem, którego nie było.

 

Pytanie czy w takim przypadku można ponownie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela wspólnoty bo pojawiły się nowe okoliczności a mianowicie wyszło na jaw, że Zarząd Wspólnoty nie zlecił odśnieżania parkingu co wynikło z relacji firmy sprzątajacej ( w postępowaniu przej ubezpieczycielem firmy sprzatającej)

Link to comment
Share on other sites

Przepraszam, nie chodziło o Zarząd, ale zarządcę nieruchomości - nie wiem czy w opisywanej sytuacji to jedno i to samo (tak też może być).
Link to comment
Share on other sites

Art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali wskazuje na odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za powstałe szkody. Katalog otwarty czynności, za które odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości, określa art. 185 ust. 1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdzając, między innymi, że jednym z takich obowiązków jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Obowiązek ubezpieczenia zarządcy nieruchomości określa rozporządzenie ministra finansów z 21 września 2004 r.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...