Jump to content
Forum Odszkodowania

Ubezpieczenia Komunikacyjne nowela przepisów ubezpieczeniowych


onek
 Share

Recommended Posts

Ciekawy artykuł

 

=============

Lepszą ochronę ubezpieczonych, w tym - podwyższenie minimalnej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach komunikacyjnego OC, zakłada rządowy projekt nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych.

 

Pierwsze czytanie projektu zmian odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. Nowelizacja dotyczy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

Nowelizacja wynika z konieczności przeniesienia do polskiego prawa rozwiązań unijnych - tzw. piątej dyrektywy komunikacyjnej z maja 2005 r. Po opublikowaniu jej w czerwcu 2005 r., kraje UE miały 2 lata na jej przeniesienie do prawa krajowego (do 11 czerwca 2007.).

 

Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Pojawi się możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego sprawcę.

 

Zgodnie z wymogami unijnymi, rząd określił nowe wysokości minimalnych kwot gwarancyjnych w OC (suma, poniżej której nie może zostać określona odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych). W przypadku szkód doznanych przez osobę będzie to 1 mln euro na poszkodowanego lub 5 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych. W przypadku uszkodzeń mienia będzie to 1 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

 

Obecnie minimalne stawki gwarancyjne są w Polsce ponadtrzykrotnie niższe (1,5 mln euro za szkody osobowe, 300 tys. euro za szkody w mieniu). Dlatego Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia pięcioletniego okresu przejściowego, do 2012 r. Jest to najdłuższy okres przejściowy przewidziany w prawie UE.

 

Rząd proponuje, by do 10 grudnia 2009 r. obowiązywały obecne stawki, natomiast od 11 grudnia 2009 r. do 10 czerwca 2012 r. sumy gwarancyjne były podwyższone do połowy wysokości przewidzianych dyrektywą unijną.

 

Analogiczne rozwiązania mają obowiązywać w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników.

 

Zgodnie z propozycją rządu, szkody wyrządzone przez pojazdy pozbawione tablic rejestracyjnych (lub wyposażone w fałszywe tablice) będą traktowane tak, jakby pojazdy te były zarejestrowane w państwie, w którym wypadek się zdarzył.

 

Za szkody te powinien odpowiadać fundusz gwarancyjny nawet wówczas, gdy posiadacz pojazdu nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC. W Polsce jest to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

 

Wprowadzono również przepisy, które pozwolą organowi nadzoru nałożyć karę finansową na ubezpieczyciela, gdy nie zaspokoi on roszczeń klienta, posiadacza polisy OC.

 

Nowe rozwiązania dotyczą również procedur zaspokajania przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń posiadaczy polisy OC. Będą one analogiczne jak w przypadku zakładów ubezpieczeń i za niedopełnienie obowiązków będzie grozić kara finansowa nakładana przez ministra finansów.

 

Jak mówił posłom wiceminister finansów Arkadiusz Huzarek, zmiany nie powinny wpłynąć na podwyższenie składek ubezpieczeniowych.

 

Projekt nie budził wielu kontrowersji. Posłowie uzupełnili listę odpowiedzialności odszkodowawczej o brakujący przypadek wypłaty odszkodowania, gdy przy szkodach na mieniu uczestnik wypadku poniósł śmierć.

 

Wprowadzili też zmianę dotyczącą daty wejścia ustawy w życie - ponieważ termin wprowadzenia nowych przepisów zgodnie z wymogami UE upływa 11 czerwca br., a nie jest pewne, że do tego czasu Sejm i Senat zakończą prace, ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

 

========

źródło : http://ubezpieczenia.wp.pl/POD,8,hor,3,p,4,ver,w,wid,8873566,wiadomosci.html

Link to comment
Share on other sites

Bezprawny podatek doliczany do OC

 

Składka OC za twój samochód może wzrosnąć aż o 20 procent, a pieniądze z tej podwyżki wcale nie trafią na leczenie ofiar wypadków drogowych, tylko posłużą załataniu dziurawego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawą wprowadzającą nowy podatek od posiadania samochodu - bo tym faktycznie są propozycje zmian w OC - zajmie się niebawem Sejm.

 

Firmy ubezpieczeniowe mają odprowadzać do NFZ 12 procent składki z ubezpieczeń OC. Pomysł firmuje minister zdrowia Zbigniew Religa.

Wbrew temu, co twierdzi Ministerstwo Zdrowia, zakłady nie są w stanie same sfinansować podwyżki na NFZ - mówi Andrzej Maciążek, dyrektor biura zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Jest to projekt bezprawny pod wieloma względami - przekonuje m.in. PIU, Polski Związek Motorowy, Rzecznik Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Łamie Konstytucję RP, bo nie obciąża jednakowo wszystkich sprawców wypadków (pieszych, rowerzystów, przewoźników kolejowych), a tylko posiadaczy pojazdów. Jest na bakier z zasadami prawidłowej legislacji - bo opłata jest przymusowym, bezzwrotnym, pieniężnym świadczeniem, służącym realizacji konstytucyjnych zadań państwa, czyli finansowaniu opieki zdrowotnej. Ma więc cechy podatku, który wprowadza się niezgodnie z przepisami.

 

Wspólnie wyraźmy sprzeciw wobec wprowadzania kolejnej daniny! - nawołuje Tomasz Bonek, szef Money.pl i udostępnia forum dla przeciwników de facto nowego podatku.

 

Pomysł jest też sprzeczny z ekonomią - kolejny podatek podniesie ceny OC o co najmniej 15 proc. Wreszcie - jest sprzeczny z prawem UE i ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

 

Źródło:

Beata Sypuła

Dziennik Zachodni

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...