Jump to content
Forum Odszkodowania

OC - Vat - chyba ostateczne rozstrzygniencie


tyr
 Share

Recommended Posts

Chyba już ostatecznie rozwiązanie kwestii Vat'u - ciekawy artykuł.


Wreszcie mamy całkowitą pewność, że odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych osobie niebędącej podatnikiem VAT powinno taki podatek uwzględniać. Jak już informowaliśmy, wszelkie wątpliwości w tym temacie rozstrzygnął na korzyść poszkodowanych Sąd Najwyższy.

 

Jest to również sygnał dla tych, którym w ciągu ostatnich lat niesłusznie zaniżano odszkodowania, że można dochodzić brakującej kwoty.

 

Wyczekiwane stanowisko

 

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) Sąd Najwyższy potwierdził, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Zatem wypłacane przez ubezpieczyciela odszkodowanie (z tytułu polisy OC sprawcy wypadku) powinno rekompensować całą szkodę, w tym podatek VAT, który jest składnikiem ceny.

 

Powyższa uchwała stanowi odpowiedź na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych, który wskazał na dość niejednolite orzecznictwo w tej kwestii, a przede wszystkim na nieprawidłową praktykę zakładów ubezpieczeń. Zdaniem Rzecznika odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli z tytułu polisy OC powinny zawierać podatek od towarów i usług w każdym przypadku, gdy poszkodowany nie jest jego podatnikiem, a także niezależnie od tego, czy pojazd został naprawiony. Identyczne stanowisko prezentowała m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Niestety, wielu firmom ubezpieczeniowym wystarczył jeden dość niefortunnie sformułowany przez ustawodawcę przepis, by na podstawie kosztorysu wypłacać jedynie wartość netto szkody. Przy czym nie miało dla nich znaczenia, że poszkodowany nie był podatnikiem VAT i nie może dokonywać stosownych odliczeń. Chlubnym wyjątkiem, jak wynika z komunikatu KNF, okazało się Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Benefia, które nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego zmieniło stosowaną praktykę. Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń a VAT

 

Podatek VAT należy się:

 

* w każdym przypadku, gdy osoba poszkodowana nie jest jego podatnikiem,

* - niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił pojazd,

* w przypadku ubezpieczenia auto-casco (AC) w zależności od treści umowy łączącej strony.

 

źródło: www.rzu.gov.pl

 

Chybiona interpretacja

 

Zakłady ubezpieczeń, które do tej pory nie chciały uwzględniać VAT w odszkodowaniach, twierdziły, iż było to zgodne z prawem, a konkretnie z art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku okazania zakładowi ubezpieczeń przez podmiot, któremu przysługuje odszkodowanie, niebędący płatnikiem (powinno być "podatnikiem") podatku od towarów i usług, faktury (faktur) za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić w odszkodowaniu podatek od towarów i usług.

 

Regulacja ta dodana w połowie sierpnia 2005 r., nie rozstrzygając kwestii uwzględniania podatku VAT w odszkodowaniu ustalonym metodą kosztorysową, stanowiła i nadal stanowi tylko potwierdzenie niekwestionowanego faktu, iż przedstawienie faktur przez osobę niebędącą podatnikiem podatku VAT musi skutkować zwrotem tego podatku.

 

Towarzystwa ubezpieczeń zrozumiały to jednak na swój sposób, uznając iż skoro po okazaniu faktur istnieje obowiązek uwzględnienia przez zakład ubezpieczeń w odszkodowaniu podatku VAT, to bez okazania rachunków takiego obowiązku nie ma. Tracili na tym poszkodowani, którzy zdecydowali się na tzw. kosztorysowy sposób likwidacji szkody, preferowany przez zdecydowaną większość kierowców.

 

Korekta kosztorysów wstecz

 

Uchwała Sądu Najwyższego, na którą tak czekaliśmy, nie tworzy jednak nowego stanu prawnego. Potwierdziła jedynie, iż w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie ma podstaw do nieuwzględniania VAT w odszkodowaniach wypłacanych z tytułu polis OC na rzecz osób niebędących jego podatnikami. W związku z tym poszkodowani, którzy już otrzymali rekompensatę, lecz w niepełnej wysokości (tj. bez VAT), mogą domagać się zapłaty brakującej kwoty. Okres przedawnienia roszczeń względem zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 § 1 K.c. w zw. z art. 819 § 3 K.c.). Natomiast w przypadku gdy sprawca wypadku popełnił jednocześnie przestępstwo, wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu dopiero z upływem 10 lat od dnia jego popełnienia (art. 442 § 1 K.c.).

 

Wcześniej było wiadomo

 

Przedmiotowe orzeczenie nie było jedynym, które dotyczyło problemu VAT w odszkodowaniach. Przykładowo w uchwale z dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt III CZP 68/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT.

 

Również przepisy zdawały się nie pozostawiać większych wątpliwości odnośnie wysokości należnego odszkodowania. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 K.c.). Jeżeli zatem do strat należy wliczyć zniszczone drzwi i szybę samochodu, to o wysokości odszkodowania za te części powinna decydować ich cena.

 

Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.) w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 

Natomiast z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 ze zm.) wynika, iż odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

 

Źródło:

http://finanse.interia.pl/pieniadze/news/odszkodowanie-oc-juz-wszystko-jasne,923338

Link to comment
Share on other sites

witaj Tyr!

wiesz, mam wątpliwość co do tych wszystkich orzeczeń. Prawda jest taka że one niewiele dają.

Sam niejednokrotnie próbując zdobyć VAT, ponosiłem klęskę, ubezpieczalnie po prostu mają w dupie interpretacje prawa przez SN. Mają na to wszystko własne zdanie, oczywiście nie podając go do publicznej wiadomości.

Ostatecznie i tak wszystko kończy się w sądzie.... Pytanie tylko czy warto ponosić dodatkowe koszty ?

jak Ty to widzisz?

pozdro

Link to comment
Share on other sites

Masz na myśli koszty sądowe ?

No jak się nie da polubownie to sądzę że warto iść z tym do sądu jak wygrasz (a mając na uwadze to orzeczenie będzie jak drogowskaz dla sądu) to i tak Ci wszystko zwrócą, koszty sądowe itp..

A że nie są te kwoty (w przypadku nowych aut) małe to tym bardziej warto o to walczyć.

Zresztą jak parę razy ubezpieczalnie przegrają to też zmienią politykę wypłat dlatego tym bardziej WARTO.

Pozdro

Link to comment
Share on other sites

Ja właśnie walczę o VAT powołując się na uchwałę SN z 17 maja. PZU ma głęboko gdzieś tę uchwałę. Wypłacili mi netto mimo moich kilku interwencji - najpierw powoływałam się na stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego, potem na rzeczoną uchwałę - nie przyjmują tych argumentów. Własnie tworzę ostateczne pismo w tej sprawie. Tego VATu nalezy mi się ok. 1100 PLN - "piechotą nie chodzi".
Link to comment
Share on other sites

tyr wrote:
Masz na myśli koszty sądowe ?
No jak się nie da polubownie to sądzę że warto iść z tym do sądu jak wygrasz (a mając na uwadze to orzeczenie będzie jak drogowskaz dla sądu) to i tak Ci wszystko zwrócą, koszty sądowe itp..
A że nie są te kwoty (w przypadku nowych aut) małe to tym bardziej warto o to walczyć.
Zresztą jak parę razy ubezpieczalnie przegrają to też zmienią politykę wypłat dlatego tym bardziej WARTO.
Pozdro
Witam
bez obraz, ale bredzisz stary! jak zmienią, bo przegrają pare spraw w sądzie? a tych sądówek to ile będzie procent z całości 3%? w życiu nie zmienią stanowiska, to jest dla nich 22% większe odszkodowanie!! nikt na to nie pójdzie, żadne TU, ja przynajmniej w to wątpię. Będą szli w zaparte,

a Ty Domi, próbuj, zobaczymy co czas pokaże, daj znać co wskórasz bo jestem bardzo ciekaw!
pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

witam!

chciałem szanownym kolegom i innym zawiadomić, że mi bez problemu wypłacono odszkodowanie razem z VAT. A dodam, nie okazywałem żadnych faktur, co wy na to??;)

żegnam

Link to comment
Share on other sites

Cieszy nas Twoje szczęście ;-)

Widocznie trafiłeś na TU które ma już jasno zdefiniowane stanowisko wobec tej uchwały SN albo wpadłeś w oko Pani/Panu likwidatorowi w tym towarzystwie ;-)

Tak z ciekawości o jakiej kwocie VAT tu jest mowa ? I o jakiego Ubezpieczyciela chodzi bo raczej wątpię ze o PZU ;-)

 

Pozdro

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...