Jump to content
Forum Odszkodowania

obcięcie opuszka palca i złamanie palca


anka_23
 Share

Recommended Posts

Cześć mam pytanie miałam wypadek w pracy doznałam obcięcia obcięcia opuszka palca V u prawej ręki i złamania kości tego palca oraz zdjęcie paznokcia palca IV,obecnie jestem na zwolnieniu,moja praca obejmuje system pracy w niedziele 100 % płacy.jak będę dostawała pensje słyszałam że 100% bo jest to wypadek w pracy,po jakim czasie zwolnienia płaci ZUS i jaki procent
Link to comment
Share on other sites

nie wiem czy bhp-owiec uzna to jako wypadek przy pracy.Obsługiwałam maszynę pomimo braku angażu na operatora tej maszyny,ale stawka godzinowa odpowiada temu wynagrodzeniu,w czasie pracy maszyny włożyłam rękę i doznałam wypadku,nie było blokady drzwiczek.Zaraz jak przewieziono mnie na pogotowie przyszedł bhp-owiec i sprawdzał stan maszyny uznał że była sprawna,a ja w protokóle zeznałam niesprawność blokady teraz się okazało że zaraz po wypadku ktoś założył blokadę,nie dostałam jeszcze odpowiedzi czy jest to wypadek przy pracy,proszę o pomoc
Link to comment
Share on other sites

Czy ktoś wydał Ci polecenie pracy przy tej maszynie? Masz przecież swojego przełożonego,mistrza czy brygadziste, który jesli kazał Ci na tej maszynie pracować powinien zapoznać Cię z jej działaniem - przeszkolić na stanowisku pracy i zapoznać z instrukcją stanowiskową - na stanowisku pracy maszyny, jak również zapoznać z oceną ryzyka zawodowego na tym stanowisku - czyli zapoznac z zagrozeniami jakie wystepują podczas pracy przy tej maszynie i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami. Ty powinnaś potwierdzić podpisem fakt przeszkolenia, zapoznania z in strukcją i ryzykiem zawodowym. Pamiętaj, że teraz zanim coś podpiszesz dokładnie to przeczytaj. Brak szkolenia, zapoznania z instrukcją i ryzykiem to będzie jedna z przyczyn wypadku.

Poza tym piszesz, że maszyna nie miała blokady, to też ważne i można to sprawdzić. Maszyna powinna mieć dokumentacje m.in ksiązkę konserwacji, protokól zdostosowania do minimalnych wymgań - jeśli maszyna jst sprzed 2003r. - też brak tego to kolejna przyczyna wypadku.

 

Jeśli wypadek będzie uznany za wypadek przy pracy bedziesz otrzymywała świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Link to comment
Share on other sites

Pracodawca dał mi do podpisania angaż na operatora maszyny przy której miałam wypadek ale z data z listopada 2008,a wypadek miałam w lutym tego roku,nie podpisałam jeszcze,jak podpisze z datą do tyłu to będzie znaczyło że miałam uprawnienia,co mam zrobić?
Link to comment
Share on other sites

Pracvodawca nie jest w porządku. Posuwając Ci do podpisania angaz z datą listopadowa. moim zdniem stara się ukryć niedociągnięcia jakich siębiście dopuścił. Osobiście podpisałabym z datą kiedy faktycznie otrzymałaś angaż.

 

Nie napisałaś czy byłaś przeszkolona na stanowisku pracy maszyny i czy zostałaś zapoznana z instrukcją stanowiskową i oceną ryzyka zawodowego.

Link to comment
Share on other sites

właśnie przeczytałam protokół powypadkowy uznano w nim częściową winę moją ale i winę pracodawcy który nie dopełnił formalności,nie wiem czy dostanę odszkodowanie z ZUS-u proszę o odpowiedz
Link to comment
Share on other sites

Rażące niedbalstwo i wyłączna wina pracownika za spowodowanie wypadku pozbawia go prawa do świadczeń powypakowych.

 

USTAWA o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

D.U02.199.1673 ze zm.

 

Art. 21. 1. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik składek kieruje ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

4. Koszty badań, o których mowa w ust. 3, zwracane są kierującemu na te badania przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadkach określonych w ust. 2 koszty badań ponosi ubezpieczony.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania rozliczeń kosztów, o których mowa w ust. 4, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania, biorąc pod uwagę konieczność niezwłocznego uzyskania zwrotu poniesionych kosztów kierującemu na takie badania.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...