Jump to content
Forum Odszkodowania

pokrycie kosztów operacji a przedawnienie


Alijka
 Share

Recommended Posts

Witam serdecznie

Dziesięć lat temu w wyniku wypadku samochodowego doznałam cieżkich obrażeń. Jednym zmniejszych było dostanie sie pod tkanke podskórną na czole odłamków szkła. Miałam to 2 razy operowane, lecz za każdym razem lekarze coś zostawili. Długo zwlekałam z podjęciem ostatecznego usunięcia tego defektu, gdyż uważałam to za niewielki problem. Z czasem jednak coraz bardziej zaczeło mi to uwierać. W tej chwili puchnie na zmiane pogody i chciałabym coś z tym zrobić.

Czy mogę wnioskować o pokrycie kosztów operacji PZU??? Czy sprawa uległa przedawnieniu??? Bardzo Was proszę poradźcie mi coś.

Pozdrawiam serdecznie

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
dokładna data wypadku jest bardzo istotna jeżeli było to przed 10tym sierpnia 1997 to sprawa jest już na pewno przedawniona, jeżeli później to być może jeszcze coś się da zrobić
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

 

Alijka wrote:

Sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem, wypadek byl w 1998 r.

 

Alijka wrote:

Błagam pomóżcie mi tak bardzo bym chcialą sie pozbyć tego odlamka w twarzy .

1) Skoro sprawca został skazany prawomocnym wyrokim sądowym i było to przestępstwo to termin przedawnienia roszczeń wynosi 20 lat i roszczenie o naprawienie szkody nie jest przedawnione. Co prawda do 10 sieprnia 2007 r. termin przedawnienia takich roszczeń wynosił 10 lat, ale szkody nie przedawnione do 10 sierpnia 2007 r. zostały objęte dobrodziejstwem 20 letniego przedawniania i wobec tego szkoda ulegnie przedawnieniu w 2018 r.. Natomiast w przypadku przestępstwa drogowego określonego w art. 177 § 1- 2 k.k. przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody na osobie wynosi 20 lat. Wynika to z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jest to sztywny okres przedawnienia tego typu roszeń wynikłych z przestępstwa (występku, zbrodni), gdzie ustawodawca nie rozróżnia sytuacji, terminu w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy zobowiązanym do jej naprawienia. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z ustawą z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007 r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007 r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10-08-1997 r., czyli słownie 10 sierpień 1997 r.. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Ponadto jeśli szkoda była już zgłaszana to bieg terminu przedawnienia został przerwany i biegnie na nowo. Wobec tego należy złożyć wniosek do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku o odszkodowanie- koszty leczenia, rehabilitacji, utraconego dochodu, zniszcoznych rzeczy podczas wypadku etc. i zadośćuczynienie (ból fizyczny i cierpienia psychiczne). Należało też likwidować szkodę z ubezpieczeń dobrowolnych NNW.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...