Jump to content
Forum Odszkodowania

Wypadek w Pierwszym tygoniu pracy


xxtetuxx
 Share

Recommended Posts

Po 3 letniej szkole odlewniczej rozpocząłem prace w zakładzie pracy w którym miałem praktyki.W drugim tygodniu pracy uległem wypadkowi,miałem wykupione w pracy dodatkowe ubezpieczenie PZU jednak pracodawca powiedział że trzeba je opłacać minimum 3 miesiące aby starać się o odszkodowanie.Maszyna którą obsługiwałem miała element ruchomy który był wsadzany do podzespołu(200 C "pierścień"),instynktownie chciałem podnieść element(pierścień) i umieścić go na miejsce jednak podzespół ruszył i przydusił mi rękę do maszyny w wyniku czego doznałem poparzenia 3 stopnia po wewnętrznej stronie ręki(rana ok 20x10 cm).Wypadek był z mojej winy bo nie przełączyłem trybu podzespołu z Automatycznego na Ręczny w wyniku czego się wysunął.Koszty leczenia są dla mnie wysokie i chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś szansa na zwrot kosztów leczenia?
Link to comment
Share on other sites

Należy zapozać się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zawartego ubezpieczenia. Zgodnie z art. 435 § 1 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną

komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego trzeba rozpatrzyć czy nie da się wykazywać odpowiedzialności pracodawscy za szkodę na zasadzie ryzyka i czy to była wyłączna wina pracownika. Wówczas można byłoby dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC pracodawcy. W przypadku winy czy rażącego niedbalstwa pracownika jednorazowe odszkodowanie z ZUS się nie należy.

Link to comment
Share on other sites

Czyli na odszkodowanie nie ma szans bo wypadek był z mojej winy.Będę miał przeprowadzaną operacje przeszczepu skóry w tym miejscu czy to coś zmieni?
Link to comment
Share on other sites

xxtetuxx wrote:
Czyli na odszkodowanie nie ma szans bo wypadek był z mojej winy.Będę miał przeprowadzaną operacje przeszczepu skóry w tym miejscu czy to coś zmieni?
1) Na odszkodowanie są szanse. Szkodę można likwidować z wielu ubezpieczeń- na pewno należało będzie się odszkodowanie z ubezpieczenia dobrowolnego grupowego i indywidualnego NNW. Z ZUS będzie się należało jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu pod warunkiem, że przyczyną wypadku nota bene nie była wyłączna Pan wina czy rażące niedbalstwo. Wobec tego jeśli w protokole powypadkowych stwordzono Pana winę czy rażące niedbalstwo to nie wyłącza to możliwości uzyskania odszkodowania z ZUS. To samo z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem z polisy OC pracodawcy. Pomimo, że w protokole powypadkowym nie zostanie stwierdzina wina czy zniaedbanie pracodawcy, który może odpowiadać za szkodę w sposób niezawiniony na osobie na zasadzie ryzyka. Aby wyłączyć się od tej odpowiedzialności musiałby wykazać wyłączną winę pracownika, działanie osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności lub fakt, że szkodę spowodowała siła wyższa. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Jak Pan widzi na ty, etapie sprawy zbymało faktów aby jednoznacznie stwierdzić czy należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS i odszkodowania i zadośćuczynienie z polisy OC;

2) Ma to znacznie w aspekcie wysokości świadczenia tj. odszkodowania i ewentualnego zadośćuczynienia.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...