Jump to content
Forum Odszkodowania

Kolizja z OC sprawcy, wypłata w kwocie netto.


Recommended Posts

Witam.

Miałem kolizję z nie mojej winy, wszystko idzie z OC sprawcy - firma MTU (stare auto, nie posiadam Auto-Casco). Jest to niestety szkoda całkowita :(

 

Zgadzam się z wyceną auta, zgadzam się z wyliczonym urealnionym kosztem naprawy netto, jednak !!!

zauważyłem, że wyliczono dwa rodzaje kosztu naprawy - urealniony oraz ASO.

Urealniony 4509,10 PLN oraz ASO 12130,65 PLN.

Poniżej napisano Pełny koszt naprawy - 14799 PLN - co jak wynika z wyliczeń jest to kwota 12130,65 powiększona o VAT (12130,65*1,22=14799).

Zatem wnioskuję (na podstawie wyliczenia kwoty z ASO oraz podtytułu rubryczki "Koszt naprawy netto"), że kwota 4509,10 jest kwotą NETTO !!!.

 

Jestem osobą prywatną, nie prowadzę żadnej działalności, jestem tylko płatnikiem VAT (jak każdy w tym kraju), nie jestem natomiast podatnikiem VAT i nie mam jak wrzucić VATu w koszty. Czy w związku z tym TU powinno powiększyć koszt naprawy o podatek VAT, co sprawi, że wartość wraku zmaleje o różnicę VAT i zamiast 4200 PLN będzie wynosić 3200PLN. Następnie wartość wypłaty zamiast 4500 PLN moim zdaniem należy mi się 5500 PLN (8700-3200=5500).

 

Na co się powoływać w piśmie do TU?

Coś tam czytałem o uchwałach Sądu Najwyższego z 2001 roku, ale wolałbym poradzić się osób, które znają się na tym lepiej :)

 

Arkusz wyceny jako plik PNG (niestety nowy uzytkownik nie moze podawac aktywnych linkow) pod adresem - tinyurl com / szkodamtunetto

(nalezy dodac kropke przed "com" oraz usunac spacje przed i po "/")

 

Z góry dziękuję za pomoc :)

Link to comment
Share on other sites

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.04.1997 r. III CZP 14/97 stanowi, iż odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT - (czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności) na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w odniesieniu do odszkodowania wypłacanego na podstawie kosztorysu (uchwała SN z dnia 15 listopada 2001 r. III CZP 68/01,). Uchwały te rozstrzygają kwestię związaną z odpowiedzialnością cywilną sprawcy szkody.

 

odszkodowanie zawierające ten podatek przysługuje jedynie podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej - tj. osobom, które nie odprowadzają do urzędu skarbowego podatku VAT, a co za tym idzie nie dokonują pomniejszeń tego podatku o podatek wchodzący w cenę kupowanych przez niego towarów bądź usług.

 

Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania regulującą zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. poszkodowany winien otrzymać kwotę w pełni rekompensującą jego straty. Jeśli poszkodowany nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w kosztach naprawy od podatku odprowadzanego przez niego do urzędu skarbowego, a zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie nieobejmujące tego podatku, poszkodowany naprawiając pojazd będzie więc musiał sam ponieść koszty podatku VAT. W konsekwencji, otrzymane odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty, co oznacza, że zostaje naruszona wspomniana wyżej fundamentalna zasada pełnego odszkodowania.

 

Roszczenie o zapłatę (tutaj dopłacenie) podatku VAT należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń na piśmie powołując się na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. sygn. III CZP 150/06

 

Powodzenia

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...