Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek w pracy, odszkodowanie z ZUSu


w57s54
 Share

Recommended Posts

Decyzją sądu, wyrokiem prawomocnym przyznano mi odszkodowanie za wypadek w pracy i 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Decyzja zapadła 23 czerwca. Jak długo się czeka na wypłatę odszkodowania z ZUSu?
Link to comment
Share on other sites

No właśnie, minęło 14 i minęło 30 dni, i .....nadal cisza, chyba trzeba się będzie tam pofatygować osobiście.Dziękuję za odpowiedzi.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

 

Artur1 wrote:

Chyba 14 dni od ustalenia.

 

behapówka wrote:

Z tego co pamiętam 30 dni.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jend. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia. Jednak jeśli chodzi o prawmocny wyrok sądowy świadczenie staje się wymagalne od dnia ogłoszenia wyroku sądu odwoławczego, gdyż wyrok sądu owoławczego staje się prawmocny z dniem ogłoszenia.

Link to comment
Share on other sites

 

Artur1 wrote:

Zalecam pismo no i wtreści odsetki ustawowe.

Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...