Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek w pracy- wniosek do ZUS-u


marzena29
 Share

Recommended Posts

Witam. Czy ktoś z państwa mógłby mi poradzić jak napisać wniosek poszkodowanego o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy???? A dokładniej chodzi o wyrównanie z zasiłku chorobowego 80% na zasiłek wypadkowy w pracy 100%, i o świadczenie pielęgnacyjne 100%. Szukałam wszędzie takiego wniosku,ale nic nie znalazłam.Bardzo proszę o pomoc.
Link to comment
Share on other sites

1) Wniosek pisze się własnymi słowami. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik powinien złożyć do pracodawcy wniosek o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pismo złożyć za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Tak samo wniosek o wyrównanie zasiłku chorobowego do 100%. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 9 ust. 1 owej ustawy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 % podstawy wymiaru.
Link to comment
Share on other sites

Dla uściślenia dodam, że pisma pisze się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie jedno wraz z podpisem i pieczęcią przyjmującego pismo pozostaje u składającego na dowód jego złożenia.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...