Jump to content
Forum Odszkodowania

ODSZKODOWANIE OD UBEZPIECZYCIELA OC POJAZDU


ireko1975
 Share

Recommended Posts

Kierowca samochodu potrącił mojego 9 letniego syna jadącego rowerem. Prawdopodobnie syn był sprawcą wypadku. Syn nie ma ukończone 13 lat więc nie można przypisać mu winy.Jeżeli uzyskam odszkodowanie od ubezpieczyciela pojazdu, to czy ubezpieczyciel z tego tytułu obciąża kosztami kierowcę pojazdu, czy tylko kierowca traci zniżki? Proszę napisać jak to działa. Nie chciałbym zaszkodzić kierowcy ponieważ znamy się.
Link to comment
Share on other sites

ireko1975 wrote:
(...) Prawdopodobnie syn był sprawcą wypadku. Syn nie ma ukończone 13 lat więc nie można przypisać mu winy.Jeżeli uzyskam odszkodowanie od ubezpieczyciela pojazdu, (...)
Witam,

jeżeli faktycznie tak się okaże to:

- FAKT, Twój syn NIEMAJĄCY skończonych 13 lat - NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁ!;
- a Ty na jakiej podstawie Myślisz o odszkodowaniu od ubezpieczyciela kierowcy, ba NIEWINNEGO kierowcy?;

- na Twoim miejscu martwił bym się tym, aby Twój znajomy (TEN NIEWINNY KIEROWCA (kierujący)) - NIE ZROBIŁ TOBIE "koło piór" jako opiekunowi małoletniego, iż NIE DOPILNOWAŁEŚ go (tego małoletniego) - na jego miejscu TAK BYM ZROBIŁ, gdyż to On (ten kierujący) JEST POSZKODOWANYM, a NIE Twój syn - sorki.

BA, Ten kierujący JEST NA PRAWIE i ma szansę domagać się od Ciebie, jako opiekuna małoletniego ODSZKODOWANIA (na drodze cywilnej) ZA PONIESIONE SZKODY w związku z tym zdarzeniem od CIEBIE OPIEKUNIE.

SORKI, w naszym kraju dziewięciolatek NIE JEST ŚWIĘTA KROWĄ - sorki.
POWODZENIA


POWODZENIA

Pozdrawiam


Z poważaniem
Remik K.

PS. A patrol policji był na miejscu niniejszego zdarzenia?!.
A inne służby ratunkowe, np. POGOTOWIE było obecne na miejscu zdarzenia?!.
Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

REMIX wrote:
jeżeli faktycznie tak się okaże to:

- FAKT, Twój syn NIEMAJĄCY skończonych 13 lat - NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁ!;
- a Ty na jakiej podstawie Myślisz o odszkodowaniu od ubezpieczyciela kierowcy, ba NIEWINNEGO kierowcy?;

- na Twoim miejscu martwił bym się tym, aby Twój znajomy (TEN NIEWINNY KIEROWCA (kierujący)) - NIE ZROBIŁ TOBIE "koło piór" jako opiekunowi małoletniego, iż NIE DOPILNOWAŁEŚ go (tego małoletniego) - na jego miejscu TAK BYM ZROBIŁ, gdyż to On (ten kierujący) JEST POSZKODOWANYM, a NIE Twój syn - sorki.

BA, Ten kierujący JEST NA PRAWIE i ma szansę domagać się od Ciebie, jako opiekuna małoletniego ODSZKODOWANIA (na drodze cywilnej) ZA PONIESIONE SZKODY w związku z tym zdarzeniem od CIEBIE OPIEKUNIE.

SORKI, w naszym kraju dziewięciolatek NIE JEST ŚWIĘTA KROWĄ - sorki.
Panie REMIX chyba nie wie Pan o czym pisze!!!

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego ukształtowana jest na zasadzie ryzyka, czyli jest domniemanie jego odpowiedzialnośći chyba że zaistnieje jedna z przesłanek egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność) jaką jest min. wwyłączna wina osoby Poszkodowanej.
Winy 9 latkowi przypisać nie można więc odszkodowanie będzie wypłacone, ale zostanie obniżone z uwagi na okoliczności sprawy.

Z jednym się zgodzę, że może by odpowiedzialność rodziców za szkodę jaką dzeko wyrządziło w samochodzie.
Link to comment
Share on other sites

andrzejgryczka wrote:
REMIX wrote:
jeżeli faktycznie tak się okaże to:

- FAKT, Twój syn NIEMAJĄCY skończonych 13 lat - NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁ!;
- a Ty na jakiej podstawie Myślisz o odszkodowaniu od ubezpieczyciela kierowcy, ba NIEWINNEGO kierowcy?;

- na Twoim miejscu martwił bym się tym, aby Twój znajomy (TEN NIEWINNY KIEROWCA (kierujący)) - NIE ZROBIŁ TOBIE "koło piór" jako opiekunowi małoletniego, iż NIE DOPILNOWAŁEŚ go (tego małoletniego) - na jego miejscu TAK BYM ZROBIŁ, gdyż to On (ten kierujący) JEST POSZKODOWANYM, a NIE Twój syn - sorki.

BA, Ten kierujący JEST NA PRAWIE i ma szansę domagać się od Ciebie, jako opiekuna małoletniego ODSZKODOWANIA (na drodze cywilnej) ZA PONIESIONE SZKODY w związku z tym zdarzeniem od CIEBIE OPIEKUNIE.

SORKI, w naszym kraju dziewięciolatek NIE JEST ŚWIĘTA KROWĄ - sorki.
Panie REMIX chyba nie wie Pan o czym pisze!!!

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego ukształtowana jest na zasadzie ryzyka, czyli jest domniemanie jego odpowiedzialnośći chyba że zaistnieje jedna z przesłanek egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność) jaką jest min. wwyłączna wina osoby Poszkodowanej.
Winy 9 latkowi przypisać nie można więc odszkodowanie będzie wypłacone, ale zostanie obniżone z uwagi na okoliczności sprawy.

Z jednym się zgodzę, że może by odpowiedzialność rodziców za szkodę jaką dzeko wyrządziło w samochodzie.
Szanowny Panie Andrzeju G.,

mam do Pana gorącą prośbę, mianowicie:
zanim zacznie Pan podważać gdziekolwiek, czyjkolwiek autorytet - BARDZO Pana proszę dogłębną analizę problemu, który chce Pan podnieść - ok?.

Tak gwoli wyjaśnienia, w tym PODPOWIEDZI dla Pana - czytaj: SPROWADZENIA Pana Gryczki na ziemię, mianowicie:

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - Opiera się na założeniu, że ten kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia wykorzystujące siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, chociażby on sam winy nie ponosił (por. art. 430, 433-436, 474 Kodeksu cywilnego);
Art. 430 KC: "Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności."
Art. 433 KC: "Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec."
Art. 434 KC: "Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie."
Art. 435 KC:
"§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności."
"§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami."
Art. 436 KC:
"§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny."
"§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności."
Art. 474 KC: "Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika."

Od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, można uwolnić się wykazując przynajmniej jedną z okoliczności egzoneracyjnych, jakimi są:

- siła wyższa
- wyłączna wina poszkodowanego
- wyłączna wina osoby trzeciej


Panie Andrzeju G.,
bardzo proszę przeczytać CAŁOŚĆ powyższego ze zrozumieniem oraz SZCZEGÓŁOWO zapoznać się z "WYŁĄCZENIAMI" od odpowiedzialności za niniejsze, zawarte w jego ostatnim akapicie.

POWODZENIA

Pozdrawiam


Z poważaniem
Remik K.
Link to comment
Share on other sites

Pytanie zasadnicze, na jaką okoliczność przywołał Pan powyższe przepisy???

 

Proszę mi podać na jakiej podstawie Ubezpieczyciela uwolni się od odpowiedzialności???

 

W załączeniu link do artykułu w którym mowa o opisanej powyżej sytuacji http://www.bankier.pl/wiadomosc/Odszkodowanie-dla-maloletniego-2146290.html

 

Mam nadzieję, że admin puści tego linka bo on rozstrzyga nasz spór :)

 

REMIX jeśli odebrałeś mój wpis osobiście to sorry :)

Link to comment
Share on other sites

andrzejgryczka wrote:
Pytanie zasadnicze, na jaką okoliczność przywołał Pan powyższe przepisy???

Proszę mi podać na jakiej podstawie Ubezpieczyciela uwolni się od odpowiedzialności???

W załączeniu link do artykułu w którym mowa o opisanej powyżej sytuacji http://www.bankier.pl/wiadomosc/Odszkodowanie-dla-maloletniego-2146290.html

Mam nadzieję, że admin puści tego linka bo on rozstrzyga nasz spór :)

REMIX jeśli odebrałeś mój wpis osobiście to sorry :)
Witam Pana ponownie Panie Andrzeju,

- na okoliczność "Odpowiedzialności na zasadzie ryzyka";
- Ubezpieczyciel OC kierującego uwolni się od odpowiedzialności na podstawie "wyłącznej winy poszkodowanego";
- co do artykułu to: prawo w naszym kraju stanowi USTAWODAWCA, natomiast w kwestiach spornych orzekają Sądy, a artykuły prasowe ....., można sobie poczytać - OBY ZE ZROZUMIENIEM, ba PEŁNYM zrozumieniem tekstu - sorki.

Panie Andrzeju, natomiast CO DO SPORU, rzekomo naszego sporu - NIE MAM nawet NAJMNIEJSZEGO zamiaru, w tym nawet NAJMNIEJSZEJ ochoty wchodzić w kimkolwiek na niniejszym forum w JAKIKOLWIEK SPÓR, nawet z Panam, Panie Andrzeju G. - sorki

POWODZENIA

Pozdrawiam


Z poważaniem
Remik K.
Link to comment
Share on other sites

REMIX wrote:
andrzejgryczka wrote:
Witam Pana ponownie Panie Andrzeju,


- Ubezpieczyciel OC kierującego uwolni się od odpowiedzialności na podstawie "wyłącznej winy poszkodowanego";


Z poważaniem
Remik K.
art. 426
Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2008-10-29, IV CSK 228/08
Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2009, Nr C, poz. 66, str. 33

Teza:
Jeżeli małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia może zostać zmniejszony stosowanie do okoliczności, do których, wobec wyłączenia winy, zalicza się ocena zachowania dziecka według miernika obiektywnej prawidłowości zachowania. Stosowany wzorzec postępowania powinien uwzględniać zróżnicowany, ze względu na rodzaj zdarzenia, wiek, stopień świadomości i rozeznania małoletniego.

Nie można wyłączyć odpowiedzialności na podstawie wyłącznej winy osoby której zgodnie z kodeksem cywilnym winy przypisać nie można :)

Powyższe wyroki chyba rozstrzygają sporną kwestię. Tak na marginesie 435 i 436 to ta sama zasada odpowiedzialności.,
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...