Jump to content
Forum Odszkodowania

Witam sprawa karna koszty adwokata


wypadek123
 Share

Recommended Posts

Witam pewien nieodpowiedzialny człowkiek zabił mi brata, (wypadek komunikacyjny). Będzie sprawa karna wiadomo oskarzyciel to prokurator czy ja mogę dodatkowo zorganizować prawnika? Jaka będzie jego tam rola czy będzie oskarżycielem posiłkowym, czy inaczej sie to nazywa? Jakie są orientacyjny ceny za prawnika w takim przypadku - małe miasto? Czy jeżeli wygram co wydaje mi sie pewne ponoszę koszty za mojego prawnika czy płaci za to wtedy skazany? Jeżeli nie to czy mogę wliczyć koszty do sprawy cywilnej przeciwko oc sprawcy ?
Link to comment
Share on other sites

Na wstępie składam wyrazy współczucia z uwagi na śmierć Pana brata w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

1) Tak- pokrzywdzony może działać jako strona w postępowaniu jurysdykcyjnym i działać jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony na podstawie art. 53 k.p.k. może działać jako oskarżyciel uboczny, w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wobec tego pokrzywdzony na podstawie art. 54 k.p.k. może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego i brać udział w rozprawach, składać wszelakie oświadczenia i wnioski dowodowe i do nich się ustosunkowywać w rozumieniu art. 367 k.p.k., zadawać pytania, jak i co najważniejsze wnioskować o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem i składać stosowną apelację. Jednak wydaje się, że wynajmować pełnomocnika w postaci adwoakta lub radcy prawnego jest zbędne tj. nic specjalnego nie zmieni. Oczywiście zgodnie z art. 87 § 1 k.p.k. strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika;

 

2) Wówczas będzie pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego czyli Pana. Wpierw jednak Pan musi złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela. Wszelkie pisma należy składać przez dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii;

 

3) Panuje tutaj wolny rynek- ceny mogą wahać się w bardzo szerokich granicach w zależności nie tylko od wielkości miasta ale i regionu kraju. Co ważne również od skomplikowania sprawy, długości postępowania etc.. Bywa też taka praktyka, że obrońcy czy też pełnomocnicy biorą za całą sprawę aż do prawomocnego jej zakończenia. Ale bywa, że oddzielnie liczą za każdą rozprawę. Trzeba dokładnie zawsze ustalić zapłatę za sprawę, najlepiej bez znacznie ile będzie rozpraw. Często w praktyce szczególnie oskarżony mający obroncę z urzędu- uzasadniając brakiem środków finansowych na jego pokrycie bez uszczerbku na życiu rodzinnym- nie zdaje sobie sprawę z tego, że jego obrońca ma obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania- czyli do momentu odczytania wyroku sądu odwoławczego- II instancji i wówczas on sam musi zadbać o to aby w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku na podstawie art. 458 k.p.k. w zw. z art. 422 § 1 k.p.k. zawnioskować o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie oskarżonego. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Brak oznaczenie oskarżonego powoduje brak możliwości składania apelacji w stosunku do tegoż oskarżonego. Wniosek składa się na piśmie przez dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii- tj. jeden wniosek- jego kserokopia- pozostaje z pieczęcią i podpisem pracownka sądu u Pana na dowód jego złożenia;

 

4) W przypadku prawomocnego skazania sprawcy śmiertelnego wypadku to wszelkie koszty ponosi oskarżony. Zgodnie z art. 627 k.p.k. od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.

 

5) Sprawa cywilna to całkowicie inna sprawa, inny proces i nie należy mylić kosztów owych spraw- zresztą to całkowicie inne wydziały sądu- tj. karny i cywilny.

 

Ponadto pragnę zakreślić Panu optymalną strategię działania i zaniechania w Pana sprawie, gdyż Pan ma błędne spojrzenie na sprawę i może zaplątać się w niepotrzebne całkowicie czynności i procesy. Najważniejsze to obrać optymalną strategię i taktykę. W innym wypadku można wykonywać bardzo dużo niepotrzebnych czynności, wygrać wiele procesów- karny i cywilny, a nigdy nie wyegzekwować zasądzonego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

I) Nie ma potrzeby aby Pan jako oskarżyciel posiłkowy wynajmować pełnomocnika tj. adwokata lub radcę prawnego do sprawy karnej. Jeśli tylko prokurator wniesie akt oskarżenia to poczyni wszystko co w jego mocy aby doprowadzić do prawomocnego wyroku skazującego. Prokuratorzy nigdy nie chcą sobie pozwolić aby zapadł i utrzymał się wyrok uniewinniający czy też zbyt łagodny. Jedynie co Panu radzę to złożyć oświadczenie, że będzie Pan działał jako oskarżyciel posiłkowy. Wówczas będzie Pan miał pełną kontrolę nad sprawą i w razie czego będzie Pan mógł złożyć apelację lub w każdym czasie wynająć pełnomocnika. Już wynajmowanie pełnomocnika w postępowanie przygotowawczym byłoby jedynie zbędnym wydawaniem pieniędzy, gdyż na nie wiele pełnomocnik się przydaje.

 

II) Po drugie absolutnie nie wnosić powództwa cywilnego przeciwko sprawcy wypadku, gdyż chociaż zapadnie prawomocny wyrok zasądzający bardzo wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie to owego świadczenia pieniężnego Pan może nigdy nie zobaczyć. Po prostu pozwany może być niewypłacalny i wyrok będzie jedynie papierowy. Tym bardziej, gdy chodzi o wypadek śmiertelny, gdzie wchodzą w grę bardzo duże sumy pieniężne. Nawet komornik sądowy może nie ściągnąć takiej sumy od pozwanego, a sprawa po dziesięciu latach ulegnie przedawnieniu. Ponadto każdy posiadcza pojazdu mechanicznego na to wykupuje polisę OC aby to ubezpieczyciel pokrywał wszelkie szkody cywilnoprawne. Co prawda w przypadku sprawy o likwidację szkody z polisy OC istniej obowązek przypozwania ubezpieczyciela ale ów może do procesu nie przystąpić. Zgodnie z art. 84 § 1 k.p.c. strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby

wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. Wobec tego szkodę należy likwidować bezpośrednio o T.U., gdyż to szybki i pewny płatnik. Jedynie tutaj warto zadbać o to aby sprawę poprawadził profesionalista, ale taki który specjalizuje się w likwidacji szkód osobowych. Najpewniejsza jest jednak specjalistyczna firma odszkodowawcza, która zajmuje się tylko likwidacją tego typu szkód i nie pobiera honorarium z góry, a jedynie prowizję od uzyskanego świadczenia. Nie potrzeba jest również czekać na prawomocny wyrok w sprawie karnej, gdyż zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Nie należy nastawiać się również na zasądzenie w sprawie karnej obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czy też nawiązku. Zakład ubezpieczeń wówczas odliczas ową kwotę lub powołuje się na to, że świadczenia zostały wypłacone w sprawie karnej. Oczwiście w sprawie karnej są to świadczenie niepełne, a w dodatku trudne do wyegzekwowania od skazanego. Wytaczanie sprawy cywilnej przeciwko skaznemu jest już całkowicie bezsensowne.

Link to comment
Share on other sites

Dziękuje za obszerną odpowiedź oraz za współczucie. Mam pytanie jeszcze dotyczące punktu 4 czy wydatkiem na rzecz oskarżyciela posiłkowego (czyli mnie) jest koszt mojego adwokata ( jego wynagrodzenie), który będzie moim pełnomocnikiem ?
Link to comment
Share on other sites

 

wypadek123 wrote:

Dziękuje za obszerną odpowiedź oraz za współczucie. Mam pytanie jeszcze dotyczące punktu 4 czy wydatkiem na rzecz oskarżyciela posiłkowego (czyli mnie) jest koszt mojego adwokata ( jego wynagrodzenie), który będzie moim pełnomocnikiem ?

1) Tak- są to koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Tylko tak jak mówiłem aż tak angażować się w sprawę karną nie jest uzasadnione. Prokuratorzy badzo skrupulatnie pilnują własnych aktów oskarżenia i co do zasady odwołują się do upadłego jeśli coś jest nie po ich myśli. Spokojnie wystarczy, że będzie Pan oskarżycielem posiłkowym. Taki pełnomocnik nic specjalnego do sprawy nie wniesie. Zawsze też w każdej chwili procesu można wynająć adwokata lub radcę prawnego jako pełnomocnika. Natomiast nastawiać się w procesie karnym na świadczenia pieniężne też nie jest optymalną opcją. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi zgodnie z art. 177 § 2 k.k. od od 6 miesięcy do lat 8. Wypadek drogowy zawsze popełnia się nieumyślnie, a umyślnie można tylko naruszyć zasady bezpieczeństwa na drodze. Wobec tego umyślnie narusza się zasady bezpieczeństwa na drodze np. prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Ustawodawca zaostrzył wówczas karę dla takich sprawców. Zgodnie z art. 178 k.k. skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę czyli będzie wówczas od 9 miesięcy pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności. Jedynie wówczas należy walczyć o karę bezwględnego pozbawienia wolności. W pozostałych wypadkach w przypadku niekaralności oskarżonego trzeba spodziewać się kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby. Wówczas nie ma co liczyć na karę bezwględnego pozbawienia wolności. Zresztą w praktyce sądy nawet w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym kiedy kierowca był nietrzeźwy niechętnie orzekają karę bezwględnego pozbawienia wolności, a czynią to ewentulanie dopiero po złożeniu apelacji.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...