Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek przy pracy prosze o wyjaśnienie...


sojka
 Share

Recommended Posts

witam mam w domu protokłó z mojego wypadku wynika z niego ze wypadek jest uznany..za wypadek przy pracy. protokół jest podpisany przez zespół bhp,dyrektora i mnie oczywiscie .

1.czy to oznacza ,że juz mam uznany wypadek ? czy to jeszcze ocenia zus czy może zus juz sie dostosowuje do protokolu i wyplaca 100% wynagrodzenia????

2.jak to jest z winą -w protokole mam niestwierdzono -wszędzie ale tak na prawdę jak to jest czy musi byc określony winowajca wypadku

3.bhp dalo najpier podpisac protokol do dyrektora potem dopiero do mnie czy tak moze byc taka kolejnosc?

prosze o odpowiedz na ostatnie pytanie mam dyskopatie i kregozmyk po wypadku ujawniony po podniesieniu ciezaru mam zwolnienie 4 tygodnie czy zakladajac ze bede po tych 4 tyg wracac do pracy czy zus da mi odszkdowanie bo wyczytalam ze musi byc uszczerbek staly lub powyzej 6mc niezdolna?jak to jest .Dziekuje bardzo za odpowiedz z góry

Link to comment
Share on other sites

sojka wrote:
1.czy to oznacza ,że juz mam uznany wypadek
To zależy co jest zaznaczone w pkt. 7 protokołu.
sojka wrote:
czy to jeszcze ocenia zus czy może zus juz sie dostosowuje do protokolu i wyplaca 100% wynagrodzenia
Jeśli jest uznany wypadek przy pracy zasiłek chorobowy jest płatny 100% podstawy wymiaru
sojka wrote:
2.jak to jest z winą -w protokole mam niestwierdzono -wszędzie ale tak na prawdę jak to jest czy musi byc określony winowajca wypadku
W wypadkach przy pracy nie ma winnych, bada się okoliczności i przyczyny wypadku. Jeśli Proszę spojrzeć co jest zapisane w pkt.5 protokołu – ustalono następujące przyczyny wypadku. ( pierwszy odnośnik)

I dalej

"stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody)"

Tu na pewno zapisano nie stwierdzono

"stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)"

Tu też pewnie jest nie stwierdzono

"stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substan¬cji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie - zamieścić informację o tym fakcie)"

i tu też nie stwierdzono
sojka wrote:
3.bhp dalo najpier podpisac protokol do dyrektora potem dopiero do mnie czy tak moze byc taka kolejnosc?
Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznac poszkodowanego pracownika z treścia protokołu i pouczyć o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu.
sojka wrote:
prosze o odpowiedz na ostatnie pytanie mam dyskopatie i kregozmyk po wypadku ujawniony po podniesieniu ciezaru mam zwolnienie 4 tygodnie czy zakladajac ze bede po tych 4 tyg wracac do pracy czy zus da mi odszkdowanie bo wyczytalam ze musi byc uszczerbek staly lub powyzej 6mc niezdolna?jak to jest
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji należy złożyć wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia % uszczerbku na zdrowiu, który jest następstwem wypadku przy pracy. Nie ma znaczenia czy i jak długo poszkodowany pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, znaczenie na czy jest uszczerbek na zdrowiu ( stały lub długotrwały).
Link to comment
Share on other sites

 

sojka wrote:

3.bhp dalo najpier podpisac protokol do dyrektora potem dopiero do mnie czy tak moze byc taka kolejnosc?

Pracownik musi otrzymać protokół powypadkowy przez podpisaniem go przez pracodawcę tak by mógł wnieść ewentualne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego i zespół powypadkowy wówczas musi dokonać analizy zastrzeżeń. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Pracownik aby mógł wnieść zastrzeżenia do protokołu powypadkowego powinien otrzymać kserokopię protokołu powypadkowego. Jeśli pracownik otrzymuje protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu, że pracownik się z nim zapoznał i nie wniósł zastrzeżeń to w pkt 13 protokołu powypadkowego wpisuje się faktyczną datę kiedy protokół będzie weryfikowany przez pracownika i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołączyć oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Natomiast gdy pracownik otrzyma protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu przez pracodawcę i wniesie zastrzeżenia do protokołu powypadkowego tj. odpowiednią notkę o zastrzeżeniach i owe zastrzeżenia dołączy na oddzielnym piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii, a pracodawca owych zastrzeżeń nie uwzględni to ma prawo złożyć pozew do sądu pracy.

Link to comment
Share on other sites

szkoda wrote:
Pracownik aby mógł wnieść zastrzeżenia do protokołu powypadkowego powinien otrzymać kserokopię protokołu powypadkowego.
Nic podobnego - z jakiego przsepisu to wynika?

§ 11. 1. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
2. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.
3. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.
Link to comment
Share on other sites

Dziękuję za odpowiedz...jeszcze mam pytanie -co bedzie jesli będę miała L4 wiecej niz 30 dni ,czy muszę przechodzic badania ponownie u lekarza medycyny pracy? co bedzie jesli mi nie da zdolności? ????? kto powinien dac L$ lekarz rodzinny czy moze neurolog ? po szpitalu bylam i u tego i u tego na wizycie?pozdrawiam i dziękuje
Link to comment
Share on other sites

behapówka wrote:
szkoda wrote:
Pracownik aby mógł wnieść zastrzeżenia do protokołu powypadkowego powinien otrzymać kserokopię protokołu powypadkowego.
Nic podobnego - z jakiego przsepisu to wynika?

§ 11. 1. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
2. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.
3. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.
Z przepisu przez Panią wskaznego tj. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U Nr 105, poz. 870). Słowo "powinien" nie oznacza "musi", a jedynie oznacza "może". Wobec tego chodziło mi o to, że pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.
Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

Wobec tego chodziło mi o to, że pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.

Nie. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentavji i to wyraźnie okreslają przepisy.

Link to comment
Share on other sites

 

sojka wrote:

Dziękuję za odpowiedz...jeszcze mam pytanie -co bedzie jesli będę miała L4 wiecej niz 30 dni ,czy muszę przechodzic badania ponownie u lekarza medycyny pracy? co bedzie jesli mi nie da zdolności? ????? kto powinien dac L$ lekarz rodzinny czy moze neurolog ? po szpitalu bylam i u tego i u tego na wizycie?pozdrawiam i dziękuje

Po niezdolności do pracy powyżej 30 dni pracodawca musi wydać skierowanie na badania kontrolne. Badania te mają na celu okreslenie czy pracownik jest zdolny do pracy na stanowisku jakie zajmwał przed chorobą. Jesli lekarz nie dopuści panią do pracy może pani przebywac na zwolnieniu 182 dni a potem starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Link to comment
Share on other sites

 

behapówka wrote:

szkoda wrote:

Wobec tego chodziło mi o to, że pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.

Nie. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentavji i to wyraźnie okreslają przepisy.

Nie zgadzam się. Twierdzenie, że pracownik ma tylko prawo wglądu do akt sprawy jest niesłuszne. Pracownik ma nie tylko prawo wglądu do akt sprawy- czyli nie tylko może sobie przeczytać akta sprawy, ale co ważne może wykonywać sobie notaki, odpisy czy kopie. Podstawa prawna to § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U Nr 105, poz. 870). To właśnie określają wyraźnie przepisy, gdzie ustawodawca użył zdania tu cytuję "Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii". Spójnik "oraz" oznacza, że pracownik może zarówno przeglądnąc sobie akta sprawy oraz również sporządzać z nich notatki, odpisy i kopie.

Link to comment
Share on other sites

 

behapówka wrote:

sojka wrote:

Dziękuję za odpowiedz...jeszcze mam pytanie -co bedzie jesli będę miała L4 wiecej niz 30 dni ,czy muszę przechodzic badania ponownie u lekarza medycyny pracy? co bedzie jesli mi nie da zdolności? ????? kto powinien dac L$ lekarz rodzinny czy moze neurolog ? po szpitalu bylam i u tego i u tego na wizycie?pozdrawiam i dziękuje

Po niezdolności do pracy powyżej 30 dni pracodawca musi wydać skierowanie na badania kontrolne. Badania te mają na celu okreslenie czy pracownik jest zdolny do pracy na stanowisku jakie zajmwał przed chorobą. Jesli lekarz nie dopuści panią do pracy może pani przebywac na zwolnieniu 182 dni a potem starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Podstawa prawna to art. 229 § 2 k.p..

Link to comment
Share on other sites

szkoda wrote:
Pracownik ma nie tylko prawo wglądu do akt sprawy- czyli nie tylko może sobie przeczytać akta sprawy, ale co ważne może wykonywać sobie notaki, odpisy czy kopie. Podstawa prawna to § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U Nr 105, poz. 870). To właśnie określają wyraźnie przepisy, gdzie ustawodawca użył zdania tu cytuję "Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii". Spójnik "oraz" oznacza, że pracownik może zarówno przeglądnąc sobie akta sprawy oraz również sporządzać z nich notatki, odpisy i kopie.
Przecież o tym pisałam wyżej.
Może mniej popisywania sie znajomością paragrafów a więcej praktycznej rady jak ktoś kto pyta ma postąpić, bo o takie rady chyba chodzi......
Link to comment
Share on other sites

behapówka wrote:
Przecież o tym pisałam wyżej.
Może mniej popisywania sie znajomością paragrafów a więcej praktycznej rady jak ktoś kto pyta ma postąpić, bo o takie rady chyba chodzi......
Chyba coś się Pani pomyliło albo umyślnie Pani prowokuje. Ponadto akurat to Pani wybitnie w tym temacie popisywała się znajomością paragrafów. Ja praktycznie w tym temacie nie wskazałem na żaden nowy paragraf, a to Pani uczepiła się słówka, że pracownik nie powinień otrzymać kserokokopii protokołu powypadkowego, a tylko ma wgląd do akt sprawy i sam może zawnioskować o ów dokument. Ponadto popisała się Pani znajomością przepisów. To Pani żądała podania podstawy prawnej. Proszę zobaczyć poniżej co Pani napisała, tj. na moją odpowiedź, że tu cytuję "NIE. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentavji i to wyraźnie okreslają przepisy". A ja przecież wszystko poprawnie napisałem. Pisałem o możliwości wykonania kserokopii, a Pani pisze "NIE" i dalej tylko o wglądzie do akt sprawy. Nie wiem czemu mają służyć takie zabiegi, czepiania się słówek, wmawianie mi, że piszę wadliwe, że nie znam stosownych przepisów prawnych, a na koniec zmiana zdania, że popisuje się znajomością przepisów prawych i mało podaje praktycznej rady jak trzeba postąpić. Bynajmniej nie należy to do normalności.
behapówka wrote:
szkoda wrote:
Wobec tego chodziło mi o to, że pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.
Nie. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentavji i to wyraźnie okreslają przepisy.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...