Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek z ciężarówką litewską...


kamyk
 Share

Recommended Posts

Witam,

na początku listopada uczestniczyłem w kolizji samochodowej, mianowicie w auto osobowe uderzył TIR (litwin prowadził i rejestracja też z litwy)

auto zostało dość poważnie zmiażdżone, jednak na szczęście nikomu w środku nic się nie stało, oprócz kilku miejsc bólu.

Dlatego chciałem się tutaj państwa zapytać skoro nie byliśmy sprawcami tej kolizji to czy możemy ubiegać się o jakieś odszkodowanie z oc sprawcy, nnw (o co właściwie można ubiegać się od nnw). Czy jeśli zostały zniszczone ciuchy to musimy wywoływać zdjęcia i przesyłać do ubezpieczyciela i pisać roszczenie o zwrot pieniędzy za zniszczone rzeczy? czy za rachunek wywołania takich zdjęć również możemy dostać zwrot (bo w końcu to łańcuch przyczynowo skutkowy).

 

Dziękuje z góry za jakiekolwiek podpowiedzi.

Link to comment
Share on other sites

Jeśli wypadek wydarzył się na terytorium RO to należy ustalić gdzie ubezpieczona była litewska ciężarówka odszukać korespondenta ds roszczeń w Polsce i do niego zgłaszać wszelkie szkody z polisy OC sprawcy.

 

Macie Państwo prawo do:

- odszkodowania za uszkodzony pojazd

- odszkodowania za uszkodzoną odzież - można wysłać zdjęcia w formie elektronicznej - nie będzie problemu z rozliczeniem rachunku za wywołanie zdjęć

- zadośćuczynienia za krzywdę - jeśli w wyniku zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu lub wywołanie rozstroju zdrowia

- odszkodowania z tytułu kosztów leczenia, przejazdów

- wynajęcia samochodu zastępczego

 

Co do ubezpieczenia NNW to zakres świadczeń wynika z zakresu umowy ubezpieczenia jaką podpisaliśmy z TU. W większości ubezpieczeń NNW wypłacane jest świadczenie za uszczerbek na zdrowiu (iloczyn sumy ubezpieczenia i % uszczerbku na zdrowiu).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.

Link to comment
Share on other sites

Najpierw proszę napisać o zniszczonych rzeczach z opisem uszkodzeń z informacją, że pozostawiacie je do wglądu - TU powinno określić sie czy będą chcieli oglądać ubrania czy od razu za nie wyplacą. Co do zdjęć to zgodnie z art. 6 kc to do was należy udowodnienie poniesionej szkody i TU nie będzie miało obowiązku zwrotu za odbitki, a po za tym jak ktoś wyżej napisał można wysłać skany.
Link to comment
Share on other sites

kamyk wrote:
Witam,
na początku listopada uczestniczyłem w kolizji samochodowej, mianowicie w auto osobowe uderzył TIR (litwin prowadził i rejestracja też z litwy) auto zostało dość poważnie zmiażdżone, jednak na szczęście nikomu w środku nic się nie stało, oprócz kilku miejsc bólu. Dlatego chciałem się tutaj państwa zapytać skoro nie byliśmy sprawcami tej kolizji to czy możemy ubiegać się o jakieś odszkodowanie z oc sprawcy, nnw (o co właściwie można ubiegać się od nnw). Czy jeśli zostały zniszczone ciuchy to musimy wywoływać zdjęcia i przesyłać do ubezpieczyciela i pisać roszczenie o zwrot pieniędzy za zniszczone rzeczy? czy za rachunek wywołania takich zdjęć również możemy dostać zwrot (bo w końcu to łańcuch przyczynowo skutkowy).Dziękuje z góry za jakiekolwiek podpowiedzi.
1) Nie ma konieczności wywoływania zdjęć- można je przesłać w formie elektronicznej, a tylko wywołać w razie takiej konieczności. Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody osobowej przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywiania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, z góry także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty odszkodowawczej tzw. renta odszkodowawcza na zwiększone potrzeby lub z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

2) Wydaje się, że nie jest to normalne następstwo szkody, a pewne czynności związane z procedurą likwidacji szkody. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Gdy szkodę spowoduje pojazd na terenie RP, a m.in. jest zarejestrowany w państwach w których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm. za szkodę odpowiada Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W sytuacji zaś gdy szkodę na osobie lub pojeździe zarejestrowanym na terenie RP spowoduje pojazd zagraniczny na terenie swojego państwa to wówczas w R.P. należy ustalić jego przedstawiciela i tam zgłosić szkodę. Po prostu zgodnie z art. 78 przedmiotowej ustawy każde T.U. ustanawia w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej reprezentanta do spraw roszczeń. Zgodnie zaś z art. 83 owej ustawy zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń są obowiązani, w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia przez poszkodowanego lub uprawnionego żądania odszkodowawczego, do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie wraz z uzasadnieniem.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...