Jump to content
Forum Odszkodowania

Wypadek w pracy - nie oplacone PZU i ZUS.


bebzon200
 Share

Recommended Posts

Witam.

 

w dniu 8 sierpnia uległem wypadkowi w pracy. Po zakończeniu leczenia

zwróciłem się w biurze mojej firmy po wniosek o odszkodowanie na miejscu

po informowano mnie ze pracodawca nie zapłacił składek PZU oraz ZUS i

nie mogą mi wydać takiego wniosku. Pośrednią przyczyną wypadku było

niezachowanie należytej uwagi przez poszkodowanego, oraz zaskoczenie

niespodziewanym zdarzeniem. Nie stwierdzono że wyłączna przyczyna

wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowanego umyślnie

lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wypadek spełnia wymogi ustawy z dnia

30.10.2002 r. poz 1673 art. 3 ust. 1 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Z względu iż jestem osoba młodą i nie miałem nigdy do czynienia z taka

sprawa zwracam się do państwa z moimi pytaniami.

 

1. W jaki sposób mogę się teraz starać o odszkodowanie z PZU ?

2. Czy należy mi się jednorazowe odszkodowanie ZUS ? I gdzie mogę się po nie zwrócić.

 

Dodam również fakt ten iż na pasku rozliczeniowym zostały mi odliczone

pieniądze na składki ZUS oraz PZU a pracodawca w żaden sposób mnie nie

poinformował iż te składki nie są odprowadzane.

 

Za odpowiedz z góry dziękuje.

Z poważaniem Łukasz Szweda.

Link to comment
Share on other sites

bebzon200 wrote:
1. W jaki sposób mogę się teraz starać o odszkodowanie z PZU ?
2. Czy należy mi się jednorazowe odszkodowanie ZUS ? I gdzie mogę się po nie zwrócić.

Dodam również fakt ten iż na pasku rozliczeniowym zostały mi odliczone
pieniądze na składki ZUS oraz PZU a pracodawca w żaden sposób mnie nie
poinformował iż te składki nie są odprowadzane.

Za odpowiedz z góry dziękuje.
Z poważaniem Łukasz Szweda.
1) Należy złożyć formularz zgłoszenia szkody w PZU za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Skoro pracodawca potrąca z wynagrodzenia za pracę składkę na ubezpieczenie dsobrowolne i składki do ZUS, a ich nie odprowadza to zakrawa mi to na oszustwo z art. 286 k.k- wprowadzanie w błąd z uwagi na informacje na informację ZUS RMUA, a fizyczne nie odprowadzanie owycch pieniędzy. Przynajmniej na czyn zabroniony z art. 218 § 1 k.k.- złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Wobec tego takimi czynami zajmuje się prokuratura. W przypadku wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym zamuje się tym PIP. Jednak prszed takimi decyzjami- zgłszeniami ostrzegam- gdyż może się to skończyć wypowiedzeniem umowy o pracę. Tym bardziej, że w obecnym czasie sądy pracy rzadko przywracają do pracy- uzasadniając to nawet pabującym konfliktem z pracodawcą. Proponuję wobec tego wpierw metodę łagodną, pisemnie upomnienie się o wyrównanie zaległych składek PZU i ZUS;

2) Tak- o ile będzie to w protokole powypadkowym zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i nie zostanie stwierdzona wyłączna wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracownika jak również stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających, psychotropoiwych przyczyniających się w znaczny sposób do wypadku. Pracownik po zakończeniu leczenia i rehabilitacji składa do pracodawcy wniosek o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona.
Link to comment
Share on other sites

ad.1 Z pracodawca rozwiązałem już umowę o prace z winny pracodawcy (nie jestem jedyny w firmie z takim problemem).

 

 

ad. 2. Cytuje z protokołu wypadkowego.

"Pośrednią przyczyną wypadku było

niezachowanie należytej uwagi przez poszkodowanego, oraz zaskoczenie

niespodziewanym zdarzeniem."

 

"Nie stwierdzono że wyłączna przyczyna

wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowanego umyślnie

lub wskutek rażącego niedbalstwa."

 

Na zawartość alkoholu badano mnie na kopalni (miejsce wykonywania pracy) po wyjeździe z pod ziemi a przed przewiezieniem do szpitala na odział i alkomat nic nie wykazał. W protokole napisano że nie badano. Formularz N-9 mam oryginał, pracodawcy dałem kopie.

 

I tutaj moje pytanie. Śmiało mogę iść do PZU i ZUS wypełnić wnioski i czekać ? Prokuraturę sobie odpuszczę...

Link to comment
Share on other sites

bebzon200 wrote:
Śmiało mogę iść do PZU i ZUS wypełnić wnioski i czekać ? Prokuraturę sobie odpuszczę...
1) Tak- należy się Panu jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu o ile taki będzie orzeczony oraz odszkodowanie z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualonych. Poczytać również OWU- być może należeć się będzie zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Jak wiadomo z NNW co do zasady należy się tylko odszkodowanie jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Na margiesie podniosę, że to co Panu wpisano w protokole powypadkoweym, a mianowicie "Pośrednią przyczyną wypadku było niezachowanie należytej uwagi przez poszkodowanego, oraz zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem", może jedynie skutkować pomniejszeniem należnego świadczenia o przyczynienie się do wypadku ale jedynie w przypadku likwidacji doatkowo szkody z polisy OC pracodawcy o ile ustalono winę czy zaniedbanie pracodawcy. Zgodnie z art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. No chyba, że szkodę można likwidować na zasadzie ryzyka- jeśli nie da się na zasadzie winy jeśli w protokole powypadkowym nie stwierdzono takich uchybień pracodawcy. Zgodnie z art. 435 § 1 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Wybitnie dobrym przykładem jest tutaj aktualna teza wyroku S.N. z dn. 9 kwietnia 2008 r., II PK 283/07 („Jeżeli praca jest wykonywana przy użyciu maszyn lub urządzeń napędzanych siłami natury, tj. energią elektryczną, paliwami płynnymi, gazami itp., wówczas odpowiedzialność pracodawcy za szkody wynikające z wypadku przy pracy jest oparta na zasadzie ryzyka. Aby pracodawca nie był odpowiedzialny za wypadek, musi dowieść wyłącznej winy pracownika);

2) Z prokuraturą słusza decyzja- szkoda nerwów i czasu- życie jest zbyt piękne i krótkie aby wikłać się w zbędne procesy, które i tak w tej sytuacji Panu nic nie dadzą. Jedynie utratę nerwów, cennego, pięknego czasu w zamian za marną satysfakcję.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...