Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek w pracy, wysokość odszkodowania??


rashitmc
 Share

Recommended Posts

witam miałem wypadek w pracy, pracuje na dzwigu podczas pracy dzwig się wywrócił doznałem następujących obrażeń: złamanie kości obojczykowej oraz dwóch żeber 1 i 4 o odszkodowanie składam do ZUSu i NW z HDI bo dzwig jest zamontowany na samochodzie jakiej wysokości odszkodowanie mogę uzyskać?
Link to comment
Share on other sites

Na wstępie trzeba zaznaczyć z jakiego ubepzieczenia będzie likwidowana szkoda np. z ubezpieczenia wypadkowego czy ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. w pracy) i indywidualnych, polisy OC pracdawcy o ile była wina czy zaniedbanie pracdawcy. Należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. Od 1 kwietnia 2007 r. jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wysokość odszkodowania wylicza się jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Z ZUS przysługuje Panu jednorazowe odszkodowanie o ile wyłączną przyczyną wypadku nie była Pana wina i rażące niedbalstwo. Od 1 stycznia 2010 r. przestał obowiązywać art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w brzmieniu „Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy”. Wobec tego od dn. 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy czy poza nią. Pracownik powinien otrzymać protokół powypadkowy przez podpisaniem go przez pracodawcę tak by mógł wnieść ewentualne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego i zespół powypadkowy wówczas musi dokonać analizy zastrzeżeń. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego. Jeśli pracownik otrzymuje protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu, że pracownik się z nim zapoznał i nie wniósł zastrzeżeń to w pkt 13 protokołu powypadkowego wpisuje się faktyczną datę kiedy protokół będzie weryfikowany przez pracownika i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołączyć oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Natomiast gdy pracownik otrzyma protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu przez pracodawcę i wniesie zastrzeżenia do protokołu powypadkowego tj. odpowiednią notkę o zastrzeżeniach i owe zastrzeżenia dołączy na oddzielnym piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii, a pracodawca owych zastrzeżeń nie uwzględni to ma prawo złożyć pozew do sądu pracy. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

bez wglądu w dokumentacją ciężko jest określić wysokość odszkodowania. W obu źródłach jego wysokość jest uzależniona od przyznanego przez lekarza orzecznika uszczerbku na zdrowiu. Wprawdzie powyższy opis zdarzenia jest bardzo krotki i mało szczegółowy, jednak być może będzie miał Pan możliwość dochodzenia odszkodowania z OC pracodawcy albo producenta dzwigu.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
paruslex wrote:
Witam,
bez wglądu w dokumentacją ciężko jest określić wysokość odszkodowania. W obu źródłach jego wysokość jest uzależniona od przyznanego przez lekarza orzecznika uszczerbku na zdrowiu. Wprawdzie powyższy opis zdarzenia jest bardzo krotki i mało szczegółowy, jednak być może będzie miał Pan możliwość dochodzenia odszkodowania z OC pracodawcy albo producenta dzwigu.
Dodam, iż należy pamiętać, że wady konstrukcyjne maszyn i urządzeń związane są z funcjonowanie przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości i nie są to osoby trzecie, gdzie pracodawca mógłby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę na zasadzie ryzyka. Ponadto należałoby wykazać winę producenta, który nie może odpowiadać za produkt na zasadzie ryzyka. To czy od pracodawcy będzie można domagać się świadczeń będzie zależeć od tego czy stwierdzono winę lub zaniedbanie pracodawcy. W ostateczności może wchodzić w grę do likwidowanie szkody z polisy OC pracodawcy o ile przedsiębiorstwo lub zakład napędzany był w ruch za pomocą sił przyrody.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...