Jump to content
Forum Odszkodowania

Przekazanie dokumentacji do ZUS


patja
 Share

Recommended Posts

Witam! Mam kolejne pytanie związane z postępowaniem powypadkowym...

Po zakończonym leczeniu zawsze pytałam pracownika, czy chce złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie i tłumaczyłam całą procedurę z tym związaną, w tym, co oznacza stały, czy też długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli nie wyrażał chęci to nie przesyłałam dokumentacji do ZUS, ale nie jestem pewna, czy takie postępowanie jest poprawne? Zastawia mnie to, bo przecież są również inne świadczenia przysługujące poszkodowanemu...

Bardzo proszę o DOKŁADANE wytłumaczenie tego tematu, gdyż w chwili obecnej prowadzę postępowanie dotyczące wypadku dyrektora, który z góry powiedział, że nie chce starać się o jednorazowe odszkodowanie...

100% L4 wypłaca pracodawca, ale czy ZUS jest później jakoś informowany przez niego, że miał miejsce wypadek, jeśli zwolnienie przekracza 33 dni... Kompletnie się w tym zagubiłam, więc bardzo proszę o pomoc...

Z góry dziękuję :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
patja wrote:
Witam! Mam kolejne pytanie związane z postępowaniem powypadkowym...
Po zakończonym leczeniu zawsze pytałam pracownika, czy chce złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie i tłumaczyłam całą procedurę z tym związaną, w tym, co oznacza stały, czy też długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli nie wyrażał chęci to nie przesyłałam dokumentacji do ZUS, ale nie jestem pewna, czy takie postępowanie jest poprawne?
Tak. Jest poprawne. Jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników to jest płatnikiem świadczeń z ZUS. I wtedy nie ma potrzeby przesyłania dokuemntów wypadkowych do ZUS, JEŚLI poszkodowany nie wnioskuje o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS. Dokumenty te do ZUS przesyłasz tylko na wniosek poszkodowanego.
patja wrote:
w chwili obecnej prowadzę postępowanie dotyczące wypadku dyrektora, który z góry powiedział, że nie chce starać się o jednorazowe odszkodowanie...
Jesli nie chce, to ma do tego prawo. Nie zmusisz go ;) Niczego wtedy do ZUS nie wysyłasz.
patja wrote:
100% L4 wypłaca pracodawca, ale czy ZUS jest później jakoś informowany przez niego, że miał miejsce wypadek, jeśli zwolnienie przekracza 33 dni... Kompletnie się w tym zagubiłam, więc bardzo proszę o pomoc...
Z góry dziękuję :)
Nie ma tu znaczenia liczba dni zwolnienia lekarskiego, gdyż zasiłek chorobowy "wypadkowy" wypłacany jest z funduszu ZUS od pierwszego dnia "chorobowego".
Jedyną okolicznością mającą znaczenie jest to, czy pracodawca jest płatnikiem zasiłków czy nie (czyli - wielkość zatrudnienia). Jeśli jest - to tak, jak pisałam wyżej - nic nie wysyłasz do ZUS, jeśli nie jest - to od razu po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokółu wysyłasz go wraz z załacznikami do ZUS, żeby poszkodowany mógł otrzymać "pełne chorobowe" z ZUS.
Link to comment
Share on other sites

 

ewania wrote:

Jedyną okolicznością mającą znaczenie jest to, czy pracodawca jest płatnikiem zasiłków czy nie (czyli - wielkość zatrudnienia). Jeśli jest - to tak, jak pisałam wyżej - nic nie wysyłasz do ZUS, jeśli nie jest - to od razu po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokółu wysyłasz go wraz z załacznikami do ZUS, żeby poszkodowany mógł otrzymać "pełne chorobowe" z ZUS.

To akurat raczej nie należy do służby bhp. No chyba że behapowiec zajmuje się naliczaniem płac.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
behapówka wrote:
To akurat raczej nie należy do służby bhp. No chyba że behapowiec zajmuje się naliczaniem płac.
Tak, oczywiście. Użyłam po prostu skrótu myślowego, mając na myśli, że do obowiązków takiego pracodawcy należy przesłanie dokumentacji do ZUS. A kto "fizycznie" w jego imieniu to musi zrobić, to już jest dla sprawy, o której mówimy, mniej ważne, jak sądzę.
Ktokolwiek bowiem zajmuje się naliczaniem płac i powinien to zrobić - to jednak, tak czy owak, to właśnie bhpowiec musi przekazać mu, w celu przesłania do ZUS, stosowną dokumentację.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Witam mam pytanie , jestem zatrudniony na umowę zlecenie . Miałem wypadek przy pracy, pracodawca mowi ze nie przysługuje mi L4 , jak to jest??? i czy po 30 dniacg zus bd płacił mi to L4??? prosze o pomoc Dzieki
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

 

dzidek9112 wrote:

Witam mam pytanie , jestem zatrudniony na umowę zlecenie . Miałem wypadek przy pracy, pracodawca mowi ze nie przysługuje mi L4 , jak to jest??? i czy po 30 dniacg zus bd płacił mi to L4??? prosze o pomoc Dzieki

1) Wszystko zależy do tego czy płacona jest składka chorobowa. Jeśli nie ma innego tytułu do wynagrodzenia to składkę chorobową płaci się dobrowolnie. Natomiast już składkę wypadkową obowiązkowo jeśli nie ma innego tytułu co ma wpływ na świadczenie z ZUS w postaci jednorazoego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Link to comment
Share on other sites

dzidek9112 wrote:
Witam mam pytanie , jestem zatrudniony na umowę zlecenie . Miałem wypadek przy pracy, pracodawca mowi ze nie przysługuje mi L4 , jak to jest??? i czy po 30 dniacg zus bd płacił mi to L4??? prosze o pomoc Dzieki
Skoro Twój zleceniodawca twierdzi, że nie przysługuje zasiłek chorobowy to proponuje sprawdzić, czy odprowadza składki.

0bowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę zastępczą.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wykonujące m.in. pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Od 1 styczna 2010r. wszyscy zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlegają także obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli był to wypadek przy pracy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego wypłacany jest w wysokości 100% odstawy wymiaru od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Można starać się również o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy.
Link to comment
Share on other sites

behapówka wrote:
Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.
Jeśli chodzi o wypadek przy pracy to faktycznie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3 czyli zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Jeśli zaś chodzi o wypadek w drodze do pracy i z pracy to ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) nie ma już zastosowania i wypłacane jest wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z ubezpieczenia chorobowego. Czyli wydaje się, że nie ma mowy wówczas o zasiłku chorobowym ale o wyngrodzeniu za czas niezdolności do pracy- a zasiłek chorobowy wypłacany jest po 33 dniach niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p. , trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych
w odrębnych przepisach czyli ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Same składki ustale są na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
behapówka wrote:
Od 1 styczna 2010r. wszyscy zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlegają także obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.
Tutaj się zgadzam wszyscy zleceniobiorcy objęci się aktualnie składką wypadkową. Co prawda zapis w ustawie może wprowadzać w błąd gdyż pozostawiono zapis art. 12 ust. 3 "Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy" a jedynie poniżej powtórzono ust. 3 i zapisano- "uchylony"..
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...