Jump to content
Forum Odszkodowania

zaoczna komisja


patka77
 Share

Recommended Posts

Witam serdecznie

 

W styczniu 2010 roku miałam wypadek w pracy. Podknełam się i upadłam na prawą rękę. W wyniku wypadku doznałam rany prawej dłoni i skręcenia nadgarstka prawego. Oczywiście wypadek zgłoszony, bhp-owiec uznał itd. Potem 43 dni zwolnienia i leczenie przez neurologa ( podejrzewany zespół ciśnień nadgarstka) fizykoterapia, rehabilitacja, zastrzyki.

Leczenie zakończyłam przeszło rok po zdarzeniu. Około 2 tyg temu złożyłam papiery do PZU o odszkodowanie ( posiadam zbiorowe ubez w pracy) i co mnie zadziwiło najbardziej, Pani która przyjmowała ode mnie wniosek oprócz karty leczenia szpitalnego od chirurga i protokołu powypadkowego nie chciała innych dokumentów i zaświadczeń. W dniu wczorajszym dostałam zaświadczenie o przyznaniu świadczenia z PZU Wrocław. Nie wzywano mnie na żadną komisję, odbyło się wszytsko zaocznie. I stad moje pytanie czy mogę się zwrócić do PZU o skierowanie mnie na komisje lekarska?

Link to comment
Share on other sites

Przed wnioskiem o ponowne badanie proszę zwrócić się do PZU o nadesłanie kopii orzeczenia zaocznego, bo być może dokonano prawidłowej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu i odwołanie nie będzie potrzebne.
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Odnawiam temat,gdyż i w mojej sytuacji dokonano zaocznej komisji w PZU.Dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj więc oczywiście wystąpię o kopię orzeczenie.Moje pytanie brzmi:co zrobić w sytuacji gdy nadal dysponuję dokumentacją medyczną,fakturami,ogólnie kompletem dokumentów które miałem dostarczyć PZU ale ze względu że wcześniej doszło do "zagubienia" części wysłanej już dokumentacji obawiałem wysyłać się dalszej że również zaginie.Czy tak jak odpisali Panowie w temacie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAN CZY VOTUM powinienem raz jeszcze złożyć resztę dokumentacji osobiście w PZU i zażądać ponownego rozpatrzenia?Mam również faktury...PZU zadecydowało na podstawie dokumentacji dać mi 10% trwałego uszczerbku i kwotę 11.000,czy na tym kończy się "zadanie" PZU czy mam prawo do dalszej "walki"?Dodam że żadnej ugody nie podpisywałem.
Link to comment
Share on other sites

Witam, w sprawie dokumentów to medyczne proszę złożyć w kopii, a faktury w oryginale zostawiając sobie kopie z potwierdzeniem, że PZU je przyjęło, o ile będzie Pan je osobiście składał. Wraz z nowymi dokumentami może Pan zwiększyć kwotę zadośćuczynienia, jednak bez wnikliwej analizy konkretnych przypadków nie da się określić w jakiej wysokości dokładnie miałaby być ta kwota.
Link to comment
Share on other sites

jatom wrote:
Odnawiam temat,gdyż i w mojej sytuacji dokonano zaocznej komisji w PZU.Dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj więc oczywiście wystąpię o kopię orzeczenie.Moje pytanie brzmi:co zrobić w sytuacji gdy nadal dysponuję dokumentacją medyczną,fakturami,ogólnie kompletem dokumentów które miałem dostarczyć PZU ale ze względu że wcześniej doszło do "zagubienia" części wysłanej już dokumentacji obawiałem wysyłać się dalszej że również zaginie.Czy tak jak odpisali Panowie w temacie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAN CZY VOTUM powinienem raz jeszcze złożyć resztę dokumentacji osobiście w PZU i zażądać ponownego rozpatrzenia?Mam również faktury...PZU zadecydowało na podstawie dokumentacji dać mi 10% trwałego uszczerbku i kwotę 11.000,czy na tym kończy się "zadanie" PZU czy mam prawo do dalszej "walki"?Dodam że żadnej ugody nie podpisywałem.
1) Tak- będzie to ponowienie pisma- załączyć to poprzednie o ile było potwierdzone lub wysłano przesyłką poleconą i żażadąć odsetek ustawowych za zwłokę w likwidacji szkody. Pismo i załączniki złożyć za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii;

2) Można składać odwołanie od wydanego oświadczenia wolo wraz z pozwem do sądu włącznie.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1.)Jeśli dokonano zaocznej komisji i wypłacono kwotę bezsporną to o jakie dokumenty powinienem zwrócić się do PZU,oprócz kopii orzeczeń lekarskich ?Czy istnieją jeszcze inne dokumenty które miały wpływ na wysokość odszkodowania?Czy powołać się na art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych czy na art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej???

2.) W szkodzi na pojezdzie mogę domagać się odsetek licząc od 90 dnia czy również domagać się odsetek za szkodę na osobie?

I w jednej i drugiej szkodzie wypłacono kwoty bezsporne po roku.

Link to comment
Share on other sites

jatom wrote:
1.)Jeśli dokonano zaocznej komisji i wypłacono kwotę bezsporną to o jakie dokumenty powinienem zwrócić się do PZU,oprócz kopii orzeczeń lekarskich ?Czy istnieją jeszcze inne dokumenty które miały wpływ na wysokość odszkodowania?Czy powołać się na art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych czy na art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej???
2.) W szkodzi na pojezdzie mogę domagać się odsetek licząc od 90 dnia czy również domagać się odsetek za szkodę na osobie?
I w jednej i drugiej szkodzie wypłacono kwoty bezsporne po roku.
1) Pisemna decyzja, orzeczenia lekarskie, tabele na podstawie których dokonano oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu;

2) Pkt 1;

3) Tak- jeśli chodzi o likwidowanie szkody z ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności;

4) Tak- można domagać się odsetek ustawowych za zwłokę zarówno w przypadku szkody rzeczowej jak i osobowej. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Link to comment
Share on other sites

Dziękuję za szybką odpowiedz...jednak nie jestem znawcą prawa i nie zrozumiałem wszystkiego...z tego co Pan napisał przysługuje mi prawo do żądania odsetek zarówno w szkodzie na osobie i pojezdzie od 90 dnia zgłoszenia szkody.Odsetki liczyć mam od kwot bezspornych?Czy mogę policzyć ilość odsetek kalkulatorem odsetek ustawowych 13%?Pytam prostym językiem bo jako poszkodowany mam z prawem do czynienia tyle...ile się dowiaduję.....
Link to comment
Share on other sites

1) Tak- od kwot bezspornych jeśli nie wypłacono ich w ustawowym terminie 90 dni- jeśli były przeszkody aby zlikwidować szkodę w terminie 30 dni;

 

2) Tak- można policzyć kalkulatorem odsetek ustawowych.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...