Jump to content
Forum Odszkodowania

Śmierć córki w wypadku samochodowym


tinost
 Share

Recommended Posts

Witam-miesiąc temu zginęła córka w tragicznym wypadku samochodowym.Jechała sama-była trzeźwa-nie było osób trzecich-z niewiadomych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo.Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci.

Stan zdrowia nie pozwala mi na pracę-ale renty też nie mam.Córka (23 lata) była panną-pracowała w banku-przez 3 lata zakład nie zdążył ją wciągnąć do grupowego ubezpieczenia-(ona chciała).Pomagała mi utrzymać nas.Czy w takim przypadku mogę starać się o jakieś odszkodowanie??? Jeśli tak to jakie i gdzie.Bardzo proszę o pomoc.Zostałam bez środków do życia.

Pozdrawiam Tina

Link to comment
Share on other sites

Jedyne odszkodowanie o jakie może się Pani starać to z polis opłacanych indywidualnie przez córkę oraz z polis własnych jeżeli w OWU jest zapis przyznania świadczeń w przypadku zgonu osób bliskich np. córki pozdrawiam i powodzenia
Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

Ŕďďŕđŕň Âčçóëîí, ęóďčňü, ďîëó÷čňü ęîíńóëüňŕöčţ +7 915-266-99-03, +7 903-960-18-38

ŤÂčçóëîíť âîçäĺéńňâóĺň íŕ îđăŕíčçě ÷ĺđĺç ăëŕç, ňî÷íĺĺ, ÷ĺđĺç çđčňĺëüíűé ŕíŕëčçŕňîđ,

˙âë˙ţůčéń˙ ńĺíńîđíî-ďđîâîä˙ůĺé ńňđóęňóđîé ăîëîâíîăî ěîçăŕ, ýâîëţöčîííî âűíĺńĺí­íîé

íŕ ďĺđčôĺđčţ. Ŕďďŕđŕň îńóůĺńňâë˙ĺň ęîěďëĺęńíîĺ âîçäĺé­ńňâčĺ ďđŕęňč÷ĺńęč íŕ âńĺ ýëĺěĺíňű

çđčňĺëüíîăî ŕíŕëčçŕňîđŕ: ńĺň÷ŕňęó (â öĺíňđŕëüíîé č ďĺđčôĺđč÷ĺńęîé çîíĺ), çđčňĺëüíűé íĺđâ,

ăëŕçîäâčăŕňĺëüíűĺ ěűřöű, ěűřĺ÷íî-ńâ˙çî÷íűé ŕďďŕđŕň

őđóńňŕëčęŕ, đŕäóćęó č äđ. đĺçîíŕíńíűěč č áëčçęčěč ę íčě ÷ŕńňî­ňŕěč.

Link to comment
Share on other sites

gaga.m1 wrote:
Droga Pani,należy się odszkodowanie z OC tytułem zadośćuczynienia dla dzieci i Pani.Proszę o szybki kontakt,jestem pełnomocnikiem Firmy ubezpieczeniowej EUCO.Tel.502 946 652 Grażyna Malak.Proszę się nie obawiać wstępnych kosztów.Postaramy się pomóc.
1) Po pierwsze w konkretnym przypadku nie można ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pojazdu, gdyż niby na jakiej podstawie.

2) Po drugie myli Pani pojęcie "odszkodowanie" z pojęciem "zadośćuczynienia";

3) Po trzecie myli Pani pojęcie "firma odszkodowawcza" z pojęciem "firma ubezpieczeniowa";

4) Po czwarte nie stara się Pani nawet wypowiedzieć merytorycznie w temacie tylko oferuje usługi firmy odszkodowawczej- a na forum panuje zakaz reklamy. Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.
Link to comment
Share on other sites

gaga.m1 wrote:
Zadośćuczynienie jest formą odszkodowania,lecz odnosi się do szkód niematerialnych,dotyczy cierpienia psychicznego jakie doznała ta rodzina,zwracam uwagę na pogorszenie się materialne tej rodziny,art.445&1.Odszkodowanie za OC obejmuje również zadośćuczynienie za krzywdy tego typu art 446$4
1) Po pierwsze jak się podaje konkretny artykuł to warto dopisać z jakiej ustawy pochodzi, gdyż nie każdy musi to wiedzieć;

2) Po drugie art. 445 § 1 k.c. odnosi się do art. 444 k.c., a nie do art. 446 k.c.;

3) Po trzecie po raz kolejny zaznaczam, że w wyniku wypadku jednego pojazdu, bez względu czy wypadek zaistniał z winy czy bez winy kierowcy to w takim przypadku roszczenia z OC pojazdu kierującemu po prostu nie przysługują. Takie roszczenie przysługiwałyby ewentualnym pasażerom, których jednak w konkretnym przypadku nie było.
Link to comment
Share on other sites

Bardzo,bardzo nieładnie...do mnie też doszła reklama Euco...zaproponowano 40%+Vat....Proszę uważać...to już "lichwiarstwo"...piszę to bo być może uda mi się kogoś przestrzec...
Link to comment
Share on other sites

To nie jest kłamstwo,mam nawet dane owej osoby...ale nie będę upubliczniał.Nie mam nic do stracenia,sam szukam pomocy po wypadku ale nie za taki % ;-(
Link to comment
Share on other sites

 

gaga.m1 wrote:

To jest kłamstwo,gdyby tak było nikt by z naszych usług nie korzystał.Piszę to bo być może uda mi się kogoś przestrzec ...

Prawa i obowiązki zawarte w umowie strony swobodnie kształtują składając swoje oświadczenie woli tj. w konsekwencji podpis na umowie.

Link to comment
Share on other sites

 

gaga.m1 wrote:

Nadal Kłamstwo.Ja mam dokumentacje kilkaset osób,z której wynika coś innego.Proszę wynając adwokata,a może będzie potrzebnych więcej,opłacić wszystkie urzędowe sprawy,wnieść sprawę do sądu,może trzeba będzie powołac biegłych np,orzecznika lekarskiego i t d.,to też nie jest za darmo. Pozdrawiam,powodzenia

Skąd takie przekonanie, że kłamstwo- przecież nie można odpowiadać za czyny innych osób. Również strony swobodnie kształtuję prawa i obowiązki w umowie. Prowizja może być też kwestią indywidualnych ustaleń. Inną znów sprawę jest temat- czy lepsza jest firma odszkodowawcza czy indywidualny prawnik.

Link to comment
Share on other sites

 

jatom wrote:

To nie jest kłamstwo,mam nawet dane owej osoby...ale nie będę upubliczniał.Nie mam nic do stracenia,sam szukam pomocy po wypadku ale nie za taki % ;-(

Słusznie- publikowanie danych osobowych bez zgody poowoduje dla osób fizycznych naruszenie art. 23 k.c., a dla osób prawnych ponadto odpowiedzialność karnoprawną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z przedmiotową ustawą przedmiotem przestępstwa wzmiankowanej ustawy mogą być tylko dane osób fizycznych (a dane osób prawnych jak np. nazwa firmy może powodować czyn nieuczciej konkurencji w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zaś podmiotem nie mogą być osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

Link to comment
Share on other sites

Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
andrzejgryczka wrote:
Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.
Przecież świadczenie z ubezpieczeń dobrowolnych NNW to również odszkodowanie liczony jako iloczyn stałego, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Inną kwestią jest znów czy przy likwidowaniu szkody z ubezpieczeń dobrowolnych potrzebna jest jakakolwiek pomoc firmy odszkodowawczej.
Link to comment
Share on other sites

szkoda wrote:
andrzejgryczka wrote:
Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.
Przecież świadczenie z ubezpieczeń dobrowolnych NNW .
Zgodnie z większością owu z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie, a nie odszkodowanie - piszę to bo wiem, że bardzo zwraca Pan uwagę nomenklaturę. Pewnie za chwilę zacytuje Pan 805 kc i następne - ale proszę mi tego oszczędzić :)
Link to comment
Share on other sites

 

andrzejgryczka wrote:

Zgodnie z większością owu z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie, a nie odszkodowanie - piszę to bo wiem, że bardzo zwraca Pan uwagę nomenklaturę. Pewnie za chwilę zacytuje Pan 805 kc i następne - ale proszę mi tego oszczędzić :)

Tutaj się z Panem zgadzam w całości. Jedno i drugie zdanie się uzupełniały. Jednak sprecyzowałem aby przeciętny użytkownik miał pełną jasność. Proszę się też na przyszłość również nie odierać wszystko tak personalnie, gdyż chodzi mi wyłącznie o wszystkich użytkowników- również tych, którzy nie mieli nigdy do czynienia z tego typu sprawami, sformułowaniami, zwrotami. Ponadto odpowada, do ogółu, a nie do konkretnej osoby. Pana wypowiedź na gruncie wykładni językowej- gramatycznej, logicznej i systemowej była w pełni poprawna. Faktem jest też, że ubezpieczyciel w OWU często formułuje sobie swoje definicje, pojęcia prawne, które nie raz nie mają nic wspólnego z definicjami zawartymi w danych aktach prawnych. Jak najbardziej świadczenie to może być odszkodowanie i zadośćuczynienie. Chodzi o pewnę precyzyję, aby dopowiedzieć ptającemu, że nie należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pojazdu sprawcy. Bez tego potencjalny odbiorca wiadomości może być zdezorientowany jeśli pisze mu się następnie o świadczeniu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...