Jump to content
Forum Odszkodowania

o jaką sume starac sie od PZu z oc sprawcy?


dafi1900
 Share

Recommended Posts

Witam,może ktoś mi doradzi jak i co po kolei mam robić w związku z moim wypadkiem .12.08 miałem wypadek na motorze.mam teraz złamanie wieloodłamowe w obrębie bliższej przynasady kości udowej prawejoraz powierzchniowe urazy całego ciała,głównie piersiowej.i teraz o jaką sume wystąpic do PZU z oc sprawcy,czy starać się samemu czy wziąść firme ktura za mnie to załatwi
Link to comment
Share on other sites

Wypadek był kilka dni temu. To dopiero początek leczenia i nie wiadomo jaki będzie jego wynik, który determinuje wielkość roszczenia o zadośćuczynienie. Zatem ciężko teraz nawet orientacyjnie podać kwotę o jaką można wystąpić.

Oprócz zadośćuczynienia ma Pan prawo do:

- odszkodowania z tytułu leczenia, przejazdów, rehabilitacji, opieki, utraconego dochodu.

 

Proszę gromadzić rachunki i faktury związane z leczeniem. Jeśli są widoczne zasinienia, obtarcia to proszę wykonać zdjęcia. Co do pytania o pełnomocnika, to jak zawsze odpowiadam: jeśli trafimy dobrze, to będą same korzyści, jeśli źle to lepiej dać sobie spokój.

Link to comment
Share on other sites

Aby trafić dobrze trzeba zwracać uwagę na zapisu umowy.Rzetelna firma co do zasady powinna m.in.: 1) reprezentować klienta również na etapie sądowym; 2) nie pobierać prowizji od rent odszkodowawczych z wyjątkiem wypłacanych rent odszkodowawczych skapitalizowanych czyli wypłacanych jednorazowo w wysokości należnej za okres co najmniej 6 miesięcy; 3) nie pobierać prowizji od uzyskanych dla klienta kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, które to zostały uzyskane na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę oryginalnych rachunków i faktur VAT; 4) nie stosować w umowie żadnych, jakichkolwiek kar umownych;

5) posiadać na etatach w firmie radców prawnych i adwokatów u których klient może całkowicie bezpłatnie w ramach powierzonej przez siebie sprawy uzyskiwać stricte porady prawnej nawet na odległość; 6) pozyskiwać za klienta wszelką dokumentację; 7) systematycznie informować klienta o postępach w sprawie.

Umowa o dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest umową zlecenie regulowaną przepisami art. 734-751 k.c.. Zgodnie z art. 746 § 1 k.c. dający zlecenie (w tym przypadku klient) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (w tym przypadku firmie odszkodowawczej) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie (firmie odszkodowawczej) część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Wobec tego firma odszkodowawcza może stosować postanowienie umowne, że jeśli klient wypowie umowę bez ważnego powodu to zobowiązany jest zapłacić karę umowną. Takie postanowienie umowne jest wówczas zgodne z ustawą, a jedynie jeśli kara umowna jest rażąco wygórowana to stanowi niedozwolone postanowienie umowne tzw. klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art. 385[3] pkt 17 k.c.. Konsument może wówczas zawiadomić o tym Rzecznika Ubezpieczonych i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), który może wystąpić do sądu ochrony konkurencji o konsumentów o uznanie postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną. Przyjmujący zlecenie (firma odszkodowawcza) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie (firma odszkodowawcza) jest odpowiedzialny za szkodę. Co ważne nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Rxetelna firmy odszkodowawcza nie stosuje również karyumownych w przypadku gdy klient odstępuje od umowy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) co jest zresztą wielkim nieporozumieniem. Zgodnie z art. 396 k.c. jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Jednak zgodnie z art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W przypadku zastrzeżenia takiej kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy powoduje to sprzeczność zapisu z ustawą i tym samym nieważność zapisu umowy w tej części z mocy prawa na podstawie art. 58 § 1 k.c.. Oczywiście nieważnością objęta jest tylko ta część umowy co do kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, gdyż zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Dotyczy to tylko oczywiście umowy niepieniężnej zawieranej na odległość poza siedzibą firmy. W pozostałych przypadkach, gdy umowa niepieniężna jest zawierana w siedzibie przedsiębiorstwa można stosować karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy i wówczas można jednie podważać, że kara umowna jest rażąco wygórowana i stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385[3] pkt 17 k.c., gdyż zapis umowy jest zgodny z ustawą i zasadami współżycia społecznego, a tylko stanowi klauzulę niedozwoloną. Natomiast z uwagi na treść art. 483 § 1 k.c. nie można stosować kary umownej dotyczącego zobowiązania pieniężnego.

Link to comment
Share on other sites

właśnie a czym sie kierować aby wyszło dbrze, i czy już terz moge śie starać od pzu o kwote bezsporną poniewarz mam nienajciekawszą sytułacje finansowa
Link to comment
Share on other sites

szkoda wrote:
Aby trafić dobrze trzeba zwracać uwagę na zapisu umowy.Rzetelna firma co do zasady powinna m.in.: 1) reprezentować klienta również na etapie sądowym; 2) nie pobierać prowizji od rent odszkodowawczych z wyjątkiem wypłacanych rent odszkodowawczych skapitalizowanych czyli wypłacanych jednorazowo w wysokości należnej za okres co najmniej 6 miesięcy; 3) nie pobierać prowizji od uzyskanych dla klienta kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, które to zostały uzyskane na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę oryginalnych rachunków i faktur VAT; 4) nie stosować w umowie żadnych, jakichkolwiek kar umownych;
5) posiadać na etatach w firmie radców prawnych i adwokatów u których klient może całkowicie bezpłatnie w ramach powierzonej przez siebie sprawy uzyskiwać stricte porady prawnej nawet na odległość; 6) pozyskiwać za klienta wszelką dokumentację; 7) systematycznie informować klienta o postępach w sprawie.
.
A jak dla mnie, gdybym był poszkodowanym to firma musi być skuteczna i pobierać rozsądną prowizję :) Czy można rozwinąć kapitalizację renty powyżej 6 m-cy, co się pod tym kryje, bo nie bardzo rozumiem.
Link to comment
Share on other sites

dafi1900 wrote:
właśnie a czym sie kierować aby wyszło dbrze, i czy już terz moge śie starać od pzu o kwote bezsporną poniewarz mam nienajciekawszą sytułacje finansowa
Jeśli chodzi o firmę to napisałem powyżej. Co do kwoty bezspornej to można wystąpić przed zakończeniem leczenia i rehabilitacji. Zresztą zgodnie z art. 444 § 1 zd. 2 k.c. na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

jeśli nie zdecyduje się Pan na firmę to na początek proszę zrobić zgłoszenie do ubezpieczyciela sprawcy i przesłać pierwsze dokumenty medyczne jakie Pan posiada. Jak zostało napisane powyżej proszę zbierać wszystkie dokumenty związane ze sprawą, bo na ich podstawie zostaną wypłacone odpowiednie kwoty. Dodatkowo jako dowód proszę zachować zniszczoną w czasie wypadku odzież, bowiem, o ile uległa zniszczeniu, za nią także należy się zwrot.

Co do firm to proszę uważać na takie, które biorą zbyt wysokie honoraria, a na umowie proszę doczytać czy wynagrodzenie jest netto czy brutto.

Link to comment
Share on other sites

Mogą być różne techniki zapisywania honorarium- prowizja może być wpisywana i do tego osobno dochodzi podatek VAT lub prowizja uwzględnia ów podatek.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...