Jump to content
Forum Odszkodowania

kto płaci za zwolnieni


mariusz74
 Share

Recommended Posts

Pracodawca jeśli zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

ZUS jeśli pracodawca zatrudnia nie więcej niż 20 pracowników.

podstawa prawna

Dz.U.10.77.512 USTAWAz dnia 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa art 61

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Witam mam pytanie , jestem zatrudniony na umowę zlecenie . Miałem wypadek przy pracy, pracodawca mowi ze nie przysługuje mi L4 , jak to jest??? i czy po 30 dniach ZUS bd płacił mi to L4??? prosze o pomoc Dzieki
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Jeśli był to wypadek przy pracy lub traktowany na równo wypadku przy pracy to zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3. Wówczas zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają: 1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 2) ZUS w pozostałych przypadkach. W przypadku wypadku w drodze do pracy i z pracy czy choroby wypłacany jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego dopiero po 33 dniach trwania niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach- art. 92 § 4 k.p.. Wobec tego owe odrębne przepisy to ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Wówczas zgodnie z art. 61 przedmiotowej ustawy zasiłek wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (wygaśnięcia umowy o pracę), a w pozostałych przypadkach ZUS. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymagany okres składkowy i nieskładkowy.
Link to comment
Share on other sites

dzidek9112 wrote:
Witam mam pytanie , jestem zatrudniony na umowę zlecenie . Miałem wypadek przy pracy, pracodawca mowi ze nie przysługuje mi L4 , jak to jest??? i czy po 30 dniach ZUS bd płacił mi to L4??? prosze o pomoc Dzieki
1) Proszę sprawdzić czy pracodawca odprowadza składkę wypadkową. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Od 1 styczna 2010 r. przestał obowiązywać art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w brzmieniu „Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy”. Wobec tego od dn. 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy czy poza nią. Natomiast zaś czy zleceniodawca jest objęty ubezpieczeniom społecznym zależy czy ukończył 26 rok życia i ile ma tytułów do ubezpieczenia. Zresztą dobrowolnie na jego wniosek może być objęty ubezpieczeniom społecznym i tym samym odprowadzać składkę wypadkową;

2) Pkt 1. Jeśli mowa o chorobie czy wypadkach w drodze do pracy i z pracy to puunktem krytycznym jest nie termin 30 dni a 33 dni. zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) zasiłek wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (wygaśnięcia umowy o pracę), a w pozostałych przypadkach ZUS. Jednak tutaj chodzi o wypadek przy pracy i wówczas zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają: 1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty (zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych); 2) ZUS w pozostałych przypadkach.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...