Jump to content
Forum Odszkodowania

odszkodowanie po komisji lekarskiej


marcinhs
 Share

Recommended Posts

Uległem wypadkowi drogowemu w kwietniu tego roku jako pasażer auto jadące z przeciwnego kierunku zjechało na nasz pas i doszło do zderzenia czołowego Pobyt w szpitalu 30 dni dwie operacje złamanie kosci w dwóch miejscach zespolenie gwozdziem, liczne potłuczenia . Jestem cały czas na zwolnieniu mam zblokowane kolano gwozdiem czekam na zrośnięcie kosci oraz ponowny zabieg usunięcia materiału który blokuje kolano chodzę o kulach ponieważ nie mogę obciążać nogi . Po zgłoszeniu do T.U. dostałem po 30 dniach 1000 pln ? !!! tkzw. kwoty bezpornej oraz wezwanie na komisję lekarską . Po komisji upływa już 6 tydzień bez odpowiedzi . Moje pytanie jest następujące - Czy teraz zostanie mi zaproponowana kwota odszkodowania ? Jeżeli zostanie wypłata wstrzymana do czasu zakończenia leczenia czy muszę się na to zgodzić jeżeli nie to jak się odwołać aby dostać odszkodowanie przed końcem leczenia ponieważ może to jeszcze potrwać ? Prosze o pomoc .
Link to comment
Share on other sites

marcinhs wrote:
Uległem wypadkowi drogowemu w kwietniu tego roku jako pasażer auto jadące z przeciwnego kierunku zjechało na nasz pas i doszło do zderzenia czołowego Pobyt w szpitalu 30 dni dwie operacje złamanie kosci w dwóch miejscach zespolenie gwozdziem, liczne potłuczenia . Jestem cały czas na zwolnieniu mam zblokowane kolano gwozdiem czekam na zrośnięcie kosci oraz ponowny zabieg usunięcia materiału który blokuje kolano chodzę o kulach ponieważ nie mogę obciążać nogi . Po zgłoszeniu do T.U. dostałem po 30 dniach 1000 pln ? !!! tkzw. kwoty bezpornej oraz wezwanie na komisję lekarską . Po komisji upływa już 6 tydzień bez odpowiedzi . Moje pytanie jest następujące - Czy teraz zostanie mi zaproponowana kwota odszkodowania ? Jeżeli zostanie wypłata wstrzymana do czasu zakończenia leczenia czy muszę się na to zgodzić jeżeli nie to jak się odwołać aby dostać odszkodowanie przed końcem leczenia ponieważ może to jeszcze potrwać ? Prosze o pomoc .
1) Tak;

2) Zakończenie leczenia nie jest konieczne do wypłata następnej kwoty. Z polisy OC przysługuje zarówno odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wobec tego zakończenie leczenia i rehabilitacji jest konieczne jedynie do ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu uszkodzonego narządu ciała. Wobec tego T.U. na maksymalnie 90 dni na likwidację szkody. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Link to comment
Share on other sites

 

marcinhs wrote:

Dziękuje za odpowiedż Czekam w takim razie na pismo od T.U. poinformuje jak sprawa wygląda.

Tak- jak pisałem o tebele, orzeczenia lekarza orzecznika i decyzję na piśmie należy się upomnieć do T.U. na piśmie za potwierdzeniem nadania.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
W tym temacie chciałem zapytać i jednocześnie omówić:jak wygląda sprawa jeśli dostałem powiadomienie o przyznanym mi uszczerbku ok 3 tygodni po fakcie?Przecież nawet nie mogłem (jak mnie powiadomiono) odwołać się od przyznanego mi uszczerbku.Nie wzięto również pod uwagę wszystkich dokumentów,bo połowa podobno zaginęła.Przyznano mi 10% razem,uważam że solidnie zaniżono uszczerbek :-( Byłem na zwolnieniu ponad rok.Nie zwrócono mi również za rezonans i rehabilitacje które musiałem wykonać prywatnie,gdyż musiałbym czekać ponad rok,mimo że rezonans-na skierowniu pisano pilne,na rehabilitacje również musiłabym czekać 8 miesięcy....
Link to comment
Share on other sites

 

zelgon wrote:

W tym temacie chciałem zapytać i jednocześnie omówić:jak wygląda sprawa jeśli dostałem powiadomienie o przyznanym mi uszczerbku ok 3 tygodni po fakcie?Przecież nawet nie mogłem (jak mnie powiadomiono) odwołać się od przyznanego mi uszczerbku.Nie wzięto również pod uwagę wszystkich dokumentów,bo połowa podobno zaginęła.Przyznano mi 10% razem,uważam że solidnie zaniżono uszczerbek :-( Byłem na zwolnieniu ponad rok.Nie zwrócono mi również za rezonans i rehabilitacje które musiałem wykonać prywatnie,gdyż musiałbym czekać ponad rok,mimo że rezonans-na skierowniu pisano pilne,na rehabilitacje również musiłabym czekać 8 miesięcy....

1) Jeśli chodzi o przekroczenie terminu na likwidację szkody to należą się odsetki ustawowe. Jeśli zaś o odwołanie to można składać aż do czasu przedawnienia roszczenia. Wcześniej warto zażądać doręczenia na piśmie orzeczenia lekarza orzecznika, tabeli na podstawie którego ustalano trwały uszczerbek na zdrowiu oraz decyzję. Warto też skonsultować ocenę z lekarzem mającym doświadczenie w takim orzekaniu.

Link to comment
Share on other sites

Szczerze dziękuję za szybką odpowiedz...Właściwie to nawet nie wiadomo mi o ile przekroczono...PZU mówi że po zakończeniu leczenia,a ja...nadal się leczę...słyszałem że w takich wypadkach po prostu po "groszu" w ratach dają żeby się odczepić...tak potraktowali moją partnerkę:raz 500zł. , raz 1000zł.Czy nie będzie tak że jeśli jednak po (nie wiadomo jakim) czasie znów dadzą np.500zł. to będą problemy żeby zatrudnić firmę bo uznają że jeślj zostało już wypłacone powiedzmy:5 tys. lub 6tys. to już nie mają w co się bawić bo zostało niewiele do odzyskania?Nie chodzi mi o to by obrazić firmy,bo wiem że istnieją też uczciwe,godne zaufania...przynajmniej taką mam nadzieję...Moją szkodę wyliczono na podstawie wszystkiego sytuacji,dokumentacji...ok 30 tys.tzn.prawnik,alby był to prawnik który brał wynagrodzenie z góry...mnie na takiego po prostu nie stać....
Link to comment
Share on other sites

zelgon wrote:
Szczerze dziękuję za szybką odpowiedz...Właściwie to nawet nie wiadomo mi o ile przekroczono...PZU mówi że po zakończeniu leczenia,a ja...nadal się leczę...słyszałem że w takich wypadkach po prostu po "groszu" w ratach dają żeby się odczepić...tak potraktowali moją partnerkę:raz 500zł. , raz 1000zł.Czy nie będzie tak że jeśli jednak po (nie wiadomo jakim) czasie znów dadzą np.500zł. to będą problemy żeby zatrudnić firmę bo uznają że jeślj zostało już wypłacone powiedzmy:5 tys. lub 6tys. to już nie mają w co się bawić bo zostało niewiele do odzyskania?Nie chodzi mi o to by obrazić firmy,bo wiem że istnieją też uczciwe,godne zaufania...przynajmniej taką mam nadzieję...Moją szkodę wyliczono na podstawie wszystkiego sytuacji,dokumentacji...ok 30 tys.tzn.prawnik,alby był to prawnik który brał wynagrodzenie z góry...mnie na takiego po prostu nie stać....
1) Tak- dla spółki odszkodowawczej może to być wówczas ekonomicznie nieuzasadnione;

2) Wiele spółek odszkodowawczych i kancelarii odszkodowawczych pobiera wynagrodzenie prowizyjne liczone od uzyskanego przed T.U. i sądem odszkodowania.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...