Jump to content
Forum Odszkodowania

Odszkodowanie dla rodziny..


Recommended Posts

Moja babcia miala wypadek na pasach-samochod ja potracil,znalazla sie w szpitalu z urazem czaszki,zlamana reka,biodro pekniete..od tego momentu nie kontaktowala normalnie.Miesiac po wypadku zmarla.Jestem z siostra jej najblizsza rodzina-jej wnuczkami jestesmy..czy nalezy nam sie odszkodowanie ?
Link to comment
Share on other sites

Witam!

Ogólnie rzecz biorąc - tak! Zadośćuczynienie po smierci osoby najblizszej dla Pań jak i ewentualnie dla Waszej mamy. Ale to zależy od wielu czynników. Trzeba udokumentować kilka faktów. Czy mieszkały Panie razem pod na jednym gospodarstwie domowym?Jakie łączyły Was stosunki rodzinne i emocjonalne? W jaki sposób wypadek i śmierć babci wpłynął na stan zdrowia osób najbliższych- fizyczny jak i psychiczny? To i wiele innych rzeczy ma bezpośredni wpływ na to czy sie należy zadośćuczynienie i w jakiej wysokości. To najlepiej ustalić w bezpośredniej rozmowie z Paniami. Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł (pochówku, stypy, nagrobku). Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Koniecznym jest więc m.in. wnikliwe ustalić i udowodnić relacje osoby uprawnionej ze zmarłym, stopień pokrewieństwa, wpływ na życie osobiste i społeczne. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Czym innym jest więc odszkodowanie za szkody majątkowe, a czymś innym jest zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, które rekompensuje krzywdy moralne tj. ból fizyczny i cierpienia psychiczne. Podkreślę, że nie ma tutaj potrzeby czy konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.

Link to comment
Share on other sites

 

paruslex wrote:

szkoda wrote:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.

Zgadza się. Jednak chodziło mi o całkiem inny aspekt. Mianowicie chciałem podkreślić, że owa renta odszkodowawcza skapitalizowana najbardziej uzasadniona jest w określonych sytuacjach. Chociaż zdarza się, że przyznawana jest renta odszkodowawcza np. na rzecz dzieci z powodu zmarłego w wyniku wypadku jednego z rodziców. Wobec tego wzmiankowana sytuacja może mieć zastosowanie w obu sytuacjach faktycznych tj. poszkodowany bezpośrednio w wypadku czy też uprawniony do odszkodowania z uwagi na śmierć w wypadku osoby najbliższej. Wobec tego umiejętnie odczytana wypowiedź daje pełne rozeznanie w sytuacji.

Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

paruslex wrote:

szkoda wrote:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.

Zgadza się. Jednak chodziło mi o całkiem inny aspekt. Mianowicie chciałem podkreślić, że owa renta odszkodowawcza skapitalizowana najbardziej uzasadniona jest w określonych sytuacjach. Chociaż zdarza się, że przyznawana jest renta odszkodowawcza np. na rzecz dzieci z powodu zmarłego w wyniku wypadku jednego z rodziców. Wobec tego wzmiankowana sytuacja może mieć zastosowanie w obu sytuacjach faktycznych tj. poszkodowany bezpośrednio w wypadku czy też uprawniony do odszkodowania z uwagi na śmierć w wypadku osoby najbliższej. Wobec tego umiejętnie odczytana wypowiedź daje pełne rozeznanie w sytuacji.

Wydaje mi, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie jak zrobisz opracowanie dotyczące wszystkich rodzajów rent i uporządkujesz informacje.

Link to comment
Share on other sites

 

paruslex wrote:

szkoda wrote:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.

Faktycznie Pan szkoda być może nie fortunnie użył sformułowania dotyczącego renty odszkodowawczej, co nie zmienia faktu że renta z art. 446 par. 2 może być kapitalizowana i odpowiedź jest ok.

Link to comment
Share on other sites

ona133 wrote:
Moja babcia miala wypadek na pasach-samochod ja potracil,znalazla sie w szpitalu z urazem czaszki,zlamana reka,biodro pekniete..od tego momentu nie kontaktowala normalnie.Miesiac po wypadku zmarla.Jestem z siostra jej najblizsza rodzina-jej wnuczkami jestesmy..czy nalezy nam sie odszkodowanie ?
W przypadku wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, najbliżsi zmarłego mają prawo do:
- zwrotu kosztów leczenia (za okres d zdarzenia do śmierci), pochówku oraz wybudowania nagrobka
- renty odszkodowawczej - o ile zaistnieją przesłanki
- stosownego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
- zadośćuczynienia za krzywdę

Każde z roszczeń wymaga szczegółowego analizowania okoliczności faktycznych, relacji pomiędzy między najbliższymi itp.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.
Link to comment
Share on other sites

 

Kancelaria Prawna AnLex wrote:

paruslex wrote:

szkoda wrote:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.

Faktycznie Pan szkoda być może nie fortunnie użył sformułowania dotyczącego renty odszkodowawczej, co nie zmienia faktu że renta z art. 446 par. 2 może być kapitalizowana i odpowiedź jest ok.

Jak widać zagadnienie renty nawet dla osób, które znają i być może stosują prawo w tym zakresie, może stanowić wyzwanie. Aby więc wyjaśnić to zagadnienie w dużym skrócie napiszę, że rentę można wywieść z następujących przepisów: art 444 par. 2; art. 444 par. 3; art. 446 par. 2 (zainteresowanych odsyłam do tychże przepisów). Czym innym jest opisana przez Szkodę sytuacja "tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu." gdyż nie jest to zakres dotyczący renty, natomiast wynika z art. 444 par. 1, w którym jest mowa o sumie potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu. Niemniej jednak zdziwił mnie taki wpis w wątku dotyczącym szkody śmiertelnej. Co do kapitalizacji renty to jest to wygodne rozwiązanie dla Poszkodowanych i towarzystw i w uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość kapitalizacji.

Link to comment
Share on other sites

paruslex wrote:
Kancelaria Prawna AnLex wrote:
paruslex wrote:
W takich roszczeniach osobą Poszkodowaną jest osoba, która straciła osobę bliską i faktycznie w pewnych, prawem opisanych sytuacjach, może żądać renty. Czym innym jest jednak wskazana w Twojej wypowiedzi renta dla Poszkodowanego, który stał się inwalidą, niezależnie od tego czy w danym wypadku stracił kogoś bliskiego i jednocześnie sam stał się inwalidą i potrzebuje pieniędzy na przekwalifikowanie zawodowe.
Faktycznie Pan szkoda być może nie fortunnie użył sformułowania dotyczącego renty odszkodowawczej, co nie zmienia faktu że renta z art. 446 par. 2 może być kapitalizowana i odpowiedź jest ok.
Jak widać zagadnienie renty nawet dla osób, które znają i być może stosują prawo w tym zakresie, może stanowić wyzwanie. Aby więc wyjaśnić to zagadnienie w dużym skrócie napiszę, że rentę można wywieść z następujących przepisów: art 444 par. 2; art. 444 par. 3; art. 446 par. 2 (zainteresowanych odsyłam do tychże przepisów). Czym innym jest opisana przez Szkodę sytuacja "tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu." gdyż nie jest to zakres dotyczący renty, natomiast wynika z art. 444 par. 1, w którym jest mowa o sumie potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu. Niemniej jednak zdziwił mnie taki wpis w wątku dotyczącym szkody śmiertelnej. Co do kapitalizacji renty to jest to wygodne rozwiązanie dla Poszkodowanych i towarzystw i w uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość kapitalizacji.
Faktycznie kwestia renty nastręcz co poniektórym problemów. Proszę oprócz literalnego brzemienia przepisu zapoznać się z treścią komentarzy do artykułów i orzecznictwa.

Pan szkody miał racje pisząc o możliwości kapitalizacji renty odszkodowawczej z art. 446 par. 2 k.c. - czyli renty odszkodowawczej o charakterze alimentacyjnym dla członka rodziny, a zacytowanie w tym kontekście art. 447 k.c. było ok - bo to podstawa prawna takiej kapitalizacji.

wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 2002.09.13 I ACa 288/02 OSA 2003/7/28
Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Przepis art. 447 k.c. nie może mieć zatem zastosowania w wypadku gdy uprawniony otrzymuje rentę na mocy umowy ubezpieczenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości przeliczenia przez strony, w ramach swobody umów renty na jednorazowe, skapitalizowane świadczenie.
Link to comment
Share on other sites

Kancelaria Prawna AnLex wrote:
paruslex wrote:
Kancelaria Prawna AnLex wrote:
Faktycznie Pan szkoda być może nie fortunnie użył sformułowania dotyczącego renty odszkodowawczej, co nie zmienia faktu że renta z art. 446 par. 2 może być kapitalizowana i odpowiedź jest ok.
Jak widać zagadnienie renty nawet dla osób, które znają i być może stosują prawo w tym zakresie, może stanowić wyzwanie. Aby więc wyjaśnić to zagadnienie w dużym skrócie napiszę, że rentę można wywieść z następujących przepisów: art 444 par. 2; art. 444 par. 3; art. 446 par. 2 (zainteresowanych odsyłam do tychże przepisów). Czym innym jest opisana przez Szkodę sytuacja "tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu." gdyż nie jest to zakres dotyczący renty, natomiast wynika z art. 444 par. 1, w którym jest mowa o sumie potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu. Niemniej jednak zdziwił mnie taki wpis w wątku dotyczącym szkody śmiertelnej. Co do kapitalizacji renty to jest to wygodne rozwiązanie dla Poszkodowanych i towarzystw i w uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość kapitalizacji.
Faktycznie kwestia renty nastręcz co poniektórym problemów. Proszę oprócz literalnego brzemienia przepisu zapoznać się z treścią komentarzy do artykułów i orzecznictwa.

Pan szkody miał racje pisząc o możliwości kapitalizacji renty odszkodowawczej z art. 446 par. 2 k.c. - czyli renty odszkodowawczej o charakterze alimentacyjnym dla członka rodziny, a zacytowanie w tym kontekście art. 447 k.c. było ok - bo to podstawa prawna takiej kapitalizacji.

wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 2002.09.13 I ACa 288/02 OSA 2003/7/28
Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Przepis art. 447 k.c. nie może mieć zatem zastosowania w wypadku gdy uprawniony otrzymuje rentę na mocy umowy ubezpieczenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości przeliczenia przez strony, w ramach swobody umów renty na jednorazowe, skapitalizowane świadczenie.
Oczywiście, że są możliwości kapitalizacji i jest to zjawisko dość powszechne w sprawach, gdzie dochodzi do wyliczenia renty i oczywiście jeśli znajduje to uzasadnienie. Nie musi Pan bronić Szkody, bo nie podważam, możliwości kapitalizacji. Jeśli jednak zaangażował się Pan w wątek proszę zwrócić uwagę, na wypowiedź szkody, w której opisała sytuację dotyczącą Poszkodowanego-Inwalidy w kontekście Poszkodowanych po śmierci osoby najbliższej. Pan wypowiedź o kapitalizacji nie jest związana z moją, ja piszę o rentach jako takich, o ty,m, że jest ich kilka rodzajów i każda ma inną podstawę. Przydatna w tym miejscu byłaby dyskusja dotycząca rent, bo faktycznie bywa to dużym problemem i niewiele osób radzi sobie zarówno z rozgraniczeniem rent, jak i ich prawidłowym wyliczeniem. Oczywiście cierpią na tym Poszkodowani. Dlatego też zasugerowałam Szkodzie, żeby zrobił opracowanie tematu, z któego być może ktoś by skorzystał. Kapitalizacja natomiast jest już ostatnim efektem pracy polegającej na zastosowaniu właściwego przepisu (jak się okazuje być może niektórzy stosują niewłaściwe przepisy) oraz uwzględnienia wszelkich okoliczności mających wpływ na wysokość renty.
Link to comment
Share on other sites

paruslex wrote:
Kancelaria Prawna AnLex wrote:
paruslex wrote:
Jak widać zagadnienie renty nawet dla osób, które znają i być może stosują prawo w tym zakresie, może stanowić wyzwanie. Aby więc wyjaśnić to zagadnienie w dużym skrócie napiszę, że rentę można wywieść z następujących przepisów: art 444 par. 2; art. 444 par. 3; art. 446 par. 2 (zainteresowanych odsyłam do tychże przepisów). Czym innym jest opisana przez Szkodę sytuacja "tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu." gdyż nie jest to zakres dotyczący renty, natomiast wynika z art. 444 par. 1, w którym jest mowa o sumie potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu. Niemniej jednak zdziwił mnie taki wpis w wątku dotyczącym szkody śmiertelnej. Co do kapitalizacji renty to jest to wygodne rozwiązanie dla Poszkodowanych i towarzystw i w uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość kapitalizacji.
Faktycznie kwestia renty nastręcz co poniektórym problemów. Proszę oprócz literalnego brzemienia przepisu zapoznać się z treścią komentarzy do artykułów i orzecznictwa.

Pan szkody miał racje pisząc o możliwości kapitalizacji renty odszkodowawczej z art. 446 par. 2 k.c. - czyli renty odszkodowawczej o charakterze alimentacyjnym dla członka rodziny, a zacytowanie w tym kontekście art. 447 k.c. było ok - bo to podstawa prawna takiej kapitalizacji.

wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 2002.09.13 I ACa 288/02 OSA 2003/7/28
Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Przepis art. 447 k.c. nie może mieć zatem zastosowania w wypadku gdy uprawniony otrzymuje rentę na mocy umowy ubezpieczenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości przeliczenia przez strony, w ramach swobody umów renty na jednorazowe, skapitalizowane świadczenie.
Oczywiście, że są możliwości kapitalizacji i jest to zjawisko dość powszechne w sprawach, gdzie dochodzi do wyliczenia renty i oczywiście jeśli znajduje to uzasadnienie. Nie musi Pan bronić Szkody, bo nie podważam, możliwości kapitalizacji. Jeśli jednak zaangażował się Pan w wątek proszę zwrócić uwagę, na wypowiedź szkody, w której opisała sytuację dotyczącą Poszkodowanego-Inwalidy w kontekście Poszkodowanych po śmierci osoby najbliższej. Pan wypowiedź o kapitalizacji nie jest związana z moją, ja piszę o rentach jako takich, o ty,m, że jest ich kilka rodzajów i każda ma inną podstawę. Przydatna w tym miejscu byłaby dyskusja dotycząca rent, bo faktycznie bywa to dużym problemem i niewiele osób radzi sobie zarówno z rozgraniczeniem rent, jak i ich prawidłowym wyliczeniem. Oczywiście cierpią na tym Poszkodowani. Dlatego też zasugerowałam Szkodzie, żeby zrobił opracowanie tematu, z któego być może ktoś by skorzystał. Kapitalizacja natomiast jest już ostatnim efektem pracy polegającej na zastosowaniu właściwego przepisu (jak się okazuje być może niektórzy stosują niewłaściwe przepisy) oraz uwzględnienia wszelkich okoliczności mających wpływ na wysokość renty.
Na szczęście Pani chwyt na poziomie nastolatki aby uwiarygodnić swoje absurdalne tezy jest tak tani, że nie wymaga w tym temacie szerszego komentarza. Wszystko to bardzo szczegółowo opisałem w temacie do którego link zamieszam poniżej.
http://www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8509
Tak jak opisałem prawidłowo wskazałem na brzmienie art. 447 k.c. w myśl którego z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Wszystko to aby podkreślić kiedy taka kapitalizacja najczęściej występuje, a nie po to aby w tym temacie domagać się renty odszkodowawczej z uwagi na inwalidztwo. Tak jak już pisałem nawet nastolatka wie kiedy ktoś jest inwalidą. Wobec tego tani chwyt na "mało inteligentną nastolatkę" był bardzo tanim chwytem. Tym bardziej próba podważenia moich bardzo wysokich kompetencji tak tanim chwytem może być jedynie zabawna i obróciła się jedynie przeciwko Pani. Takie zarzuty np. w środku zaskarżenia (apelacji) każdy sąd uznałby jedynie jako pieniactwo czy też na granicy pieniactwa. Zresztą wskazywałem już Pani judykaty S.N. w którym tego typu zarzuty apelanta sędziowie S.N. oddalali jako zwykły skrót myślowy sędziego sądu apelacyjnego. Proszę brać przykład z osób prawnych m.in. Kancelarii Prawnej Anlex, która również uznała Pani "chwyt nastolatki" za tani, że nie wypada schodzić do takiego poziomu. Kancelaria Prawna bez problemu, bardzo umiejętnie odczytała moją myśl, kontekst, wskazując, że chodziło mi o możliwości kapitalizacji renty odszkodowawczej o charakterze alimentacyjnym dla członka rodziny.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...