Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek podczas zajec z W-F


vanpukas
 Share

Recommended Posts

Witam mam taki problem.Jestem żołnierzem i czasami mamy zajęcia z W-F.Podczas tych zajęc graliśmy w siatkę i podczas wyskoku jak się późnij okazało naderwałem mięsień brzuchaty łydki prawej.Oczywiście BHPowiec rozeznał całą sprawę i stwierdził iż przyczyną wypadku było: niedostateczna koncentracja uwagi,niewłaściwe chwilowe zachowanie,niewłaściwy stan czynnika materialnego,niedostateczne przygotowanie.Jestem też dodatkowo ubezpieczony w PZU Zycie i po złożeniu wszystkich dokumentów dostałem pismo zwrotne że roszczenie świadczenia nie może zostac przyznane gdyż lekarz orzecznik stwierdził że nie było przyczyny zewnętrznej w skutek wyskoku.Proszę o pomoc
Link to comment
Share on other sites

Proszę zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW i przeczytać co uznaje się za przyczynę zewnętrzną. Dużo zależy od treści opisu wypadku w zgłoszeniu szkody i jeśli przyczyną nie był element zewnętrzny to być może mieli prawo odmówić. Ubezpieczenia NNW mają ograniczony zakres i nie obejmują wszelkich wypadków.
Link to comment
Share on other sites

 

vanpukas wrote:

Witam mam taki problem.Jestem żołnierzem i czasami mamy zajęcia z W-F.Podczas tych zajęc graliśmy w siatkę i podczas wyskoku jak się późnij okazało naderwałem mięsień brzuchaty łydki prawej.Oczywiście BHPowiec rozeznał całą sprawę i stwierdził iż przyczyną wypadku było: niedostateczna koncentracja uwagi,niewłaściwe chwilowe zachowanie,niewłaściwy stan czynnika materialnego,niedostateczne przygotowanie.Jestem też dodatkowo ubezpieczony w PZU Zycie i po złożeniu wszystkich dokumentów dostałem pismo zwrotne że roszczenie świadczenia nie może zostac przyznane gdyż lekarz orzecznik stwierdził że nie było przyczyny zewnętrznej w skutek wyskoku.Proszę o pomoc

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760 ze zm.) świadczenia określone w ustawie nie przysługują: 1) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną byłz dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową o udowodnione przez właściwy organ umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie żołnierza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżel jjego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom, a żołnierz posiadał umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów; z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. W myśl art. 5 przedmiotowej ustawy za wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które zaszło podczas lub w związku: 1) z wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych; 2) z wykonywaniem czynności w interesie służby wojskowej, nawet bez polecenia przełożonych, 3) z ratowaniem ludzi z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem; 4) z udziałem w pościgu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo ochroną innych osób przed napaścią; 5) z odbywaniem drogi do miejsca i z miejsca wykonywania czynności określonych. W myśl art. 11 tej ustawy jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1. Zwykle niefortunny odruch uważany jest za przyczynę zewnętrzną. Wobec tego warto składać zawsze odwołania od decyzji. Tak samo co co ubezpieczenia dobrowolnego NNW. Wyrok S.N. z dn. 15 czerwca 1980 r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...