Jump to content
Forum Odszkodowania

Poślizgnąłem się na lodzie na przejściu dla pieszych.


pawliszon
 Share

Recommended Posts

Witam,

18 stycznia br doznałem urazu w postaci skręcenia kości śródstopia nogi prawej i/lub* skrecenia stawu skokowego prawego. Miało to miejsce na przejściu dla pieszych w Krakowie. Na owym przejściu było coś na kształt progu z lodu - przejście jest przed wysepką i pługi odsnieżające rozjeżdżały się na przejściu, a nie za nim. Przejście to jest zarządzane przez organ miasta zwany ZIKiT-em. Pracuję na etacie oraz prowadzę własną działalność gospodarczą (jednoosobową). Na swoje szczęście od 01/01/2012 mam dodtkowe ubezpieczenie w PZU i wierzę, że dostanę odszkodowanie z tego ubezpieczenia.

Moje pytanie: czy mogę domagać się odszkodowania od ZIKiT-u? Czy mogę rościć sobie prawo do zadośćuczynienia za utracony zarobek (własna działalność - łatwo udowodnić konkretną kwotę - grafik z dyżurami)? Czy może być to połączone z ubezpieczeniem w pracy?

Pozdrawiam

 

* - w zależności od lekarza: lekarz SOR - skręcenie stawu skokowego, lekarz chirurg w przychodni - skręcenie kości śródstopia.

Link to comment
Share on other sites

pawliszon wrote:
Witam,
18 stycznia br doznałem urazu w postaci skręcenia kości śródstopia nogi prawej i/lub* skrecenia stawu skokowego prawego. Miało to miejsce na przejściu dla pieszych w Krakowie. Na owym przejściu było coś na kształt progu z lodu - przejście jest przed wysepką i pługi odsnieżające rozjeżdżały się na przejściu, a nie za nim. Przejście to jest zarządzane przez organ miasta zwany ZIKiT-em. Pracuję na etacie oraz prowadzę własną działalność gospodarczą (jednoosobową). Na swoje szczęście od 01/01/2012 mam dodtkowe ubezpieczenie w PZU i wierzę, że dostanę odszkodowanie z tego ubezpieczenia.
Moje pytanie: czy mogę domagać się odszkodowania od ZIKiT-u? Czy mogę rościć sobie prawo do zadośćuczynienia za utracony zarobek (własna działalność - łatwo udowodnić konkretną kwotę - grafik z dyżurami)? Czy może być to połączone z ubezpieczeniem w pracy?
Pozdrawiam

* - w zależności od lekarza: lekarz SOR - skręcenie stawu skokowego, lekarz chirurg w przychodni - skręcenie kości śródstopia.
1) Tak pod warunkiem istnienia winy lub zaniedbania po ich stronie- ale aby skutecznie wnieść roszczenie trzeba dysponować konkretnymi dowodami. Jeśli nie było na miejscu policja i brak urzędowego dokumentu to zadanie jest jeszcze bardziej utrudnione. Należy posiadać świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia, dokumentację medyczną etc.. Nie wystarczy tylko wykazać złe warunki ale jeszcze, że szkoda powstała w wyniku oblodzonego chodnika czy drogi. Może być też kwestia przyczynienia się do powstania czy też zwiększenia szkody np. w wyniku nie zachowania należytej ostrożności;

2) Tak- zwykle przysługuje z polis OC. Należy również zapoznać się z OWU ubezpieczenia NNW;

3) Ubezpieczenie w pracy, wypadkowe, dobrowolne nie wpływa na możliwość likwidacji szkody z innych ubezpieczeń. Jeśli był to wypadek przy pracy lub w drodze do lub z pracy to niezwłocznie zawiadamia się o wypadku pracodawcę. Zawiadomienie najlepiej złożyć na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.
Link to comment
Share on other sites

pawliszon wrote:
Dziękuję za odpowiedź, poprosiłem kolegę prawnika o pomoc i mam nadzieję, że się uda pozytywnie załatwić moją sprawę.
Pozdrawiam
Bądźmy takie myśli. Generalnie są to bardzo trudne sprawy, które w większości kończą się w sądzie z różnym rezultatem.
Link to comment
Share on other sites

pawliszon wrote:
Dziękuję za odpowiedź, poprosiłem kolegę prawnika o pomoc i mam nadzieję, że się uda pozytywnie załatwić moją sprawę.
Pozdrawiam
W takich sprawach najistotniejsze są dowody, zatem proszę zatroszczyć się o:
- świadków i ich oświadczenia
- zdjęcia jeśli były wykonane
- informację z policji . straży miejskiej - jeśli była wezwana

Większość tego typu spraw kończy się w sądach.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...