Jump to content
Forum Odszkodowania

Sręcenie stawu kolanowego


wiktordwo
 Share

Recommended Posts

Około godziny 13 przechodząc wyznaczonym chodnikiem spotkałem przeszkodę w postaci palety wraz z kartonem, który był wykładany workiem foliowym przez kobietę . Aby przejść musiałem nieco zboczyć i nadepnąłem na linię wyznaczającą ów chodnik.W momencie nastąpienia na tę linię tzn.po postawieniu ciężaru ciała na tej nodze,but stracił przyczepność - padłem na "glebę" jednocześnie czując ogromny ból w kolanie.Po upływie 5 minut gdy ból zelżał podjąłem próbę podniesienia się.Próba ta okazała się dość obiecująca, wobec czego udałem się do warsztatu , niezwłocznie powiadamiając przełożonego o zaistniałym fakcie jednocześnie poprośiłem o dzień urlopu ,licząc że ból rozejdzie się "po kościach".Przeleżałem cały dzień i zbytnio nie odczuwając kolana udałem się do pracy.Tak postępowałem przez kolejne 3 dni ,aż stwierdziłem obrzęk kolana i po południu udałem się do lekarza do szpitala, gdzie przyjął mnie ortopeda.Otrzymałem zwolnienie lekarskie i zawiozłem do firmy.Pan BHP-owiec zakwestionował fakt wypadku przy pracy twierdząc ,że powinienem udać się do lekarza w dniu zdarzenia , ja nie chciałem iść na chorobowe , bo jak wcześniej wspomniałem - liczyłem że rozejdzie się "po kościach". proszę o pilną odpowiedż, gdyż w środę mam podpisać protokół.
Link to comment
Share on other sites

Wszystko zależy co kwestionuje behapowiec. Warto złożyć do protokołu powypadkowego uwagi i zastrzeżenia. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 11 przedmiotowego rozporządzania zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przez podpisaniem go przez pracodawcę i pouczyć go o prawie wniesienia uwag i zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Co ważne aby wnieść do protokołu powypadkowego skuteczne zastrzeżenia i uwagi poszkodowany pracownik (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członek rodziny) powinien bardzo dokładnie przeanalizować akta sprawy oraz ewentualnie sporządzić z nich notatki, odpisy i kopii oraz prześledzić pod kątem niedopełnienia lub zaniedbania przez pracodawcę przepisów prawa pracy określonych w art. 207- 237 k.p. zawartych w dziale dziesiątym k.p. po tytułem „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz we wszelkich rozporządzeniach wydanych na podstawie k.p.. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 czerwca 2003 r. I PK 273/02 „Naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) stanowi czyn niedozwolony (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.)”. Zgodnie z § 12 ust. 2 przedmiotowego rozporządzania do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności opinię lekarza oraz innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego oraz zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członków rodziny), które stanowią integralną część protokołu powypadkowego. W myśl § 13 pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli do protokołu powypadkowego poszkodowany pracownik lub członek jego rodziny- w przypadku wypadku śmiertelnego- wniósł zastrzeżenia lub jeśli protokół powypadkowy nie spełnia warunków określony w rozporządzaniu to pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśniania i uzupełniania go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy wówczas dokonuje wyjaśnień i uzupełnień i w terminie nie dłuższym niż 5 dni sporządza nowy protokół powypadkowy do którego dołącza protokół powypadkowy nie zatwierdzony przez pracodawcę. Jeśli pracownik otrzymuje do razu protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę i nie został wcześniej zapoznany z jego treścią to nie pozbawia go to prawa wniesienia ewentualnych uwagi zastrzeżeń tj. w ustęp 13 protokołu powypadkowego wpisuje faktyczną datę zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołącza oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Jeśli komisja powypadkowa nie uwzględni uwag i zastrzeżeń pracownik może wystąpić na podstawie art. 189 k.p.c. z powództwem do sądu o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego.
Link to comment
Share on other sites

W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu.Mój świadek ,ta pani która składała ten karton nie jest znana mi z nazwiska , lecz pamiętam ją wzrokowo i po powrocie do pracy z łatwością ją odnajdę i będzie mogła złożyć stosowne potwierdzenie mojej wywrotki.Gdybym poszedł do lekarza tego samego dnia , nie byłoby sprawy, a tak poprzez moją dobrą wolę "rozejdzie się po kościach" - nie znajduje to uznania u BHP-owca , a jest wręcz przypisywane jako próba nieuczciwego działania .
Link to comment
Share on other sites

 

wiktordwo wrote:

wobec czego udałem się do warsztatu , niezwłocznie powiadamiając przełożonego o zaistniałym fakcie jednocześnie poprośiłem o dzień urlopu ,licząc że ból rozejdzie się "po kościach".

 

wiktordwo wrote:

W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu

A co na to przełożony, któremu zgłosił pan zaistniałe zdarzenie? Czy behapowiec rozmawiał z przełożonnym ? Pan wypełnił swój obowiązek zgłaszając wypadek przełożonemu, a co w tej sytuacji zrobił przełożony - czy zawiadomił behapowca?

Link to comment
Share on other sites

 

wiktordwo wrote:

W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu.Mój świadek ,ta pani która składała ten karton nie jest znana mi z nazwiska , lecz pamiętam ją wzrokowo i po powrocie do pracy z łatwością ją odnajdę i będzie mogła złożyć stosowne potwierdzenie mojej wywrotki.Gdybym poszedł do lekarza tego samego dnia , nie byłoby sprawy, a tak poprzez moją dobrą wolę "rozejdzie się po kościach" - nie znajduje to uznania u BHP-owca , a jest wręcz przypisywane jako próba nieuczciwego działania .

1) Wobec tego proszę powołać owego świadka wypadku.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...