Jump to content
Forum Odszkodowania

Zadośćuczynienie za oszpecenie


daniel12
 Share

Recommended Posts

Witam. W wyniku wypadku komunikacyjnego mam bliznę o długości 15 cm na czole. Biegły orzekł iż jest istotne zeszpecenie kwalifikowane z art. 156 kk. W czerwcu mam zaplanowany ślub. W związku z likwidacją szkody z OC sprawcy mogę żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. O jakiej wysokości kwoty jako kobieta mogę zażądać tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku z zaplanowanym ślubem?
Link to comment
Share on other sites

 

daniel12 wrote:

Witam. W wyniku wypadku komunikacyjnego mam bliznę o długości 15 cm na czole. Biegły orzekł iż jest istotne zeszpecenie kwalifikowane z art. 156 kk. W czerwcu mam zaplanowany ślub. W związku z likwidacją szkody z OC sprawcy mogę żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. O jakiej wysokości kwoty jako kobieta mogę zażądać tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku z zaplanowanym ślubem?

Wydaje się, że szacując indywidualnie szkodę trzeba brać pod uwagę całokształt krzywdy, a nie tylko ślub. Na wysokość zadośćuczynienia składa się m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Co do kwoty roszczenie to trudno ją podać poprzez forum nawet nie widząc blizny, nie znając trwałego uszczerbku na zdrowiu i wielu innych czynników.

Link to comment
Share on other sites

Oprócz zadośćuczynienia może Pani ubiegać się o wszystkie koszty leczenia,np. tabletki na ból głowy, opatrunki, maści i plastry na blizny. Zadośćuczynienie natomiast na pewno będzie wyższe u Pani, niż jakby taką bliznę miała 60latka, ale bez znajomości wszystkich okoliczności sprawy nie da się oszacować jego wysokości. Ślub będzie jednym z czynników kształtujących sumę zadośćuczynienia, ale nie jedynym. Należy jeszcze uwzględnić wiek czy długotrwałość leczenia, bo zapewne, jeśli blizna nie zniknie to będzie Pani chciała zrobić zabiegi laserem, a za nie również należy się zwrot.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

co do kwoty zadośćuczynienia niestety, ale można określić ją jedynie w przybliżeniu. Na wysokość zadośćuczynienia składa się wiele czynników między innymi długość leczenia, dolegliwości z nim związane. W celu bliższego określenia % uszczerbku na zdrowiu niezbędne byłoby podanie informacji w jakiej części ciała znajduje się blizna oraz czy wiążą się z nią zaburzenia funkcji. % uszczerbek może wynosić od 1% do nawet 30% obecnie za 1% można uzyskać z zakładu ubezpieczeń kwotę od 1.000-2.000 zł w razie pytań pozostaję do dyspozycji, Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Kancelaria Optimum wrote:
Witam,
co do kwoty zadośćuczynienia niestety, ale można określić ją jedynie w przybliżeniu. Na wysokość zadośćuczynienia składa się wiele czynników między innymi długość leczenia, dolegliwości z nim związane. W celu bliższego określenia % uszczerbku na zdrowiu niezbędne byłoby podanie informacji w jakiej części ciała znajduje się blizna oraz czy wiążą się z nią zaburzenia funkcji. % uszczerbek może wynosić od 1% do nawet 30% obecnie za 1% można uzyskać z zakładu ubezpieczeń kwotę od 1.000-2.000 zł w razie pytań pozostaję do dyspozycji, Pozdrawiam
Nie do końca zgodzę się z przedmówcą. Spotkałem się z przypadkami, gdzie za 1% uszczerbku na zdrrowiu wypłacono kwoty dużo wyższe niż wymienione.. Nie możemy tutaj mówić o widełkach gdyż jest to sprawa indywidualna...
Kancelaria Optimum wrote:
W celu bliższego określenia % uszczerbku na zdrowiu niezbędne byłoby podanie informacji w jakiej części ciała znajduje się blizna
Blizna znajduje się na czole jak wspomniane zostało w pierwszym poście..
Link to comment
Share on other sites

Centrum Polska wrote:
Kancelaria Optimum wrote:
Witam,
co do kwoty zadośćuczynienia niestety, ale można określić ją jedynie w przybliżeniu. Na wysokość zadośćuczynienia składa się wiele czynników między innymi długość leczenia, dolegliwości z nim związane. W celu bliższego określenia % uszczerbku na zdrowiu niezbędne byłoby podanie informacji w jakiej części ciała znajduje się blizna oraz czy wiążą się z nią zaburzenia funkcji. % uszczerbek może wynosić od 1% do nawet 30% obecnie za 1% można uzyskać z zakładu ubezpieczeń kwotę od 1.000-2.000 zł w razie pytań pozostaję do dyspozycji, Pozdrawiam
Nie do końca zgodzę się z przedmówcą. Spotkałem się z przypadkami, gdzie za 1% uszczerbku na zdrrowiu wypłacono kwoty dużo wyższe niż wymienione.. Nie możemy tutaj mówić o widełkach gdyż jest to sprawa indywidualna...
Kancelaria Optimum wrote:
W celu bliższego określenia % uszczerbku na zdrowiu niezbędne byłoby podanie informacji w jakiej części ciała znajduje się blizna
Blizna znajduje się na czole jak wspomniane zostało w pierwszym poście..
Pięknie wypunktowane i popieram Centrum Polska w całości. Nie można tutaj wskazywać takich widełek zadośćuczynienia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż żadne przepisy k.c. nie wskazują na to aby ustawodawca przewidywał zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu, a tylko za krzywdę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Trwały uszczerbek na zdrowiu pełni rolę pomocniczą, orientacyjną. Wysokość zadośćuczynienia zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu ii cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Przykładowo, w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, wysokość zadośćuczynienia dla powoda – ucznia poparzonego w dniu 24 listopada 1994 r. (łączna powierzchnia oparzeń – 7%, w tym oparzenia pierwszego i drugiego stopnia twarzy oraz drugiego i trzeciego stopnia rąk), została ustalona na 70 000 zł, a w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 r. III CKN 339/98, powódce, studentce medycyny, przyznano w 1996 r. zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł w związku z uszkodzeniem w wypadku samochodowym łokcia prawej ręki, przejawiającym w znacznym ograniczeniu prostowania i zginania tej ręki. W innej znów sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 135 900 zł w związku z wieloodłamaniowym złamaniu kości podudzia lewego, skrócenia podudzia, przemieszczenia kości, złamania żeber, stłuczenia płatów czołowych mózgu, wstrząśnienia mózgu, złamania zębów, połamania kości śródręcza, ran ciętych i szarpanych czoła, warg, języka, rąk i tułowia. Stopień utraty zdrowia przez powoda biegły określił na 40%, a jeszcze w innej sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 450 000 zł w związku z trwałym następstwem doznanych obrażeń jest ograniczenie ruchomości kręgosłupa oraz deformacji trzonów dwóch kręgów w odcinku lędźwiowym, ograniczenie ruchomości lewego stawu kolanowego i lewego stawu skokowego, słaby zrost kości lewego podudzia, znaczne zniekształcenie prawej kości piętowej z wtórnymi zmianami zwyrodnienia w stawie skokowo-piętowym oraz brak palca prawej stopy, gdzie trwały uszczerbek na zdrowiu wynosił 74%. Nie można całkowicie abstrahować od tendencji występujących w orzecznictwie w porównywalnych przypadkach, gdyż konfrontacja analizowanego przypadku z innymi pozwala uniknąć rażących dysproporcji kwot zasądzanych z tytułu zadośćuczynienia, które mogłyby godzić w poczucie sprawiedliwości.
Link to comment
Share on other sites

Zadośćuczynienie ma pełnić rolę kompensacyjną za doznaną krzywdę, a ta jak wiadomo jest niewymierna. każda krzywda jest inna i nie powinno się zamykać wyliczenia zadośćuczynienia na zasadzie wyliczenia odszkodowań z NNW. Nie szukając nawet w wyrokach SN, bardziej przyziemnie, jakiś czas temu miałam sprawę w woj.mazowieckim gdzie - stosując powyższe rozliczanie - za procent policzono 2.3 tys polubownie- wprawdzie nie lubię takich kalkulacji, ale pragnę tym wykazać, że zamykanie się w widełkach może zaniżyć należne kwoty zadośćuczynienia. Dodam, że była to osoba po 70tce i po wszystkim jest nadal samodzielna, więc hipotetycznie rzecz biorąc u osoby młodszej było by więcej. Poza tym jeśli ustalanie zadośćuczynienia byłby takie proste to poszkodowani sami formułowaliby roszczenia, a towarzystwa wypłacały by żądane kwoty, a tak nie jest.
Link to comment
Share on other sites

 

Kancelaria Parus Lex wrote:

Zadośćuczynienie ma pełnić rolę kompensacyjną za doznaną krzywdę, a ta jak wiadomo jest niewymierna. każda krzywda jest inna i nie powinno się zamykać wyliczenia zadośćuczynienia na zasadzie wyliczenia odszkodowań z NNW. Nie szukając nawet w wyrokach SN, bardziej przyziemnie, jakiś czas temu miałam sprawę w woj.mazowieckim gdzie - stosując powyższe rozliczanie - za procent policzono 2.3 tys polubownie- wprawdzie nie lubię takich kalkulacji, ale pragnę tym wykazać, że zamykanie się w widełkach może zaniżyć należne kwoty zadośćuczynienia. Dodam, że była to osoba po 70tce i po wszystkim jest nadal samodzielna, więc hipotetycznie rzecz biorąc u osoby młodszej było by więcej. Poza tym jeśli ustalanie zadośćuczynienia byłby takie proste to poszkodowani sami formułowaliby roszczenia, a towarzystwa wypłacały by żądane kwoty, a tak nie jest.

Popiera w całości- zresztą tak jak podałem stosowne judykaty S.N. w tym przedmiocie kwoty zadośćuczynienia są znacznie wyższe niż podane przez Kancelarię Optimum kwoty za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu tj. od 1 do 2 tys. zł.. Może to wprowadzać w błąd przeciętnego użytkownika co do sposobu wyliczenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (pomijając wszelkie składniki składające się na szacowanie kwoty zadośćuczynienia), a w konsekwencji prowadzić do znacznego zaniżenia owego roszczenia, podpisania ugody i zamknięcia sobie drogi do ewentualnych dalszych roszczeń. Podane kwoty mogą też świadczyć o działalności danej kancelarii, która w swej praktyce- w prowadzonych przez nią sprawach- zauważyła taką, a nie inną analogią naliczania zadośćuczynienia w przeliczeniu średnio na 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Czy zaświadczenie lekarskie określające jaki będzie koszt usunięcia blizn, zostanie zakwalifikowane jako koszty leczenia?

W OWU NNW jest zapis o zwrocie kosztów leczenia. Czy w związku z tym mogę zwiększyć sumę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu o kwotę określoną w takim zaświadczeniu?

Link to comment
Share on other sites

daniel12 wrote:
Czy zaświadczenie lekarskie określające jaki będzie koszt usunięcia blizn, zostanie zakwalifikowane jako koszty leczenia?
W OWU NNW jest zapis o zwrocie kosztów leczenia. Czy w związku z tym mogę zwiększyć sumę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu o kwotę określoną w takim zaświadczeniu?
1) Wydaje się, że sam kosztorys nie wlicza się w koszty leczenia. Chyba, że chodzi. o ważną opinię lekarską co do np. sposobu, terminu usunięcia blizn czy też jeśli chodzi o spór sądowy zaliczając to do kosztów szacowania roszczenia;

2) Pkt 1. Zawsze jednak można próbować wykazywać taki związek.
Link to comment
Share on other sites

W NNW wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia - proponuję o szczegóły dopytać w danym towarzystwie i tam na pewno uzyska Pani odpowiedź.

Jeśli likwiduje Pani szkodę również z OC sprawcy to również istnieje szansa na otrzymanie pieniędzy na tą lub za tą operację. Należy się porozumieć z TU i poznać ich stanowisko, ponieważ różne są zapatrywania na takie naprawienie szkody i być może będą chcieli przeprowadzić komisję i zbadać zasadność roszczenia. Jest to dość trudne roszczenie, ale w uzasadnionych przypadkach jest szansa na sukces. W przypadku pytań proszę o kontakt przez baner.

Link to comment
Share on other sites

Jeśli chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zgodnie z art. 124. § 1 k.c. zaczyna biec na nowo po każdym przerwaniu przedawnienia. Na marginesie można podkreślić, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(...) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”. Na marginesie warto podkreślić, że § 4 art. 446 k.c. w brzmieniu „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) i zaczął obowiązywać z dniem 2 sierpnia 2008 r.. Samą treść owej ustawy nowelizującej wydano w dn. 30 maja 2008 r., ustawę ogłoszono w dn. 2 lipca 2008 r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 3 sierpnia 2008 r.. Koreluje to z art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 2 lipca 2008 r. to zaczęła obowiązywać od dn. 3 sierpnia 2008 r., gdyż termin jednego miesiąca upłynął dokładnie z upływem dn. 2 sierpnia 2008 r.. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Wobec tego w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. zastosowanie miał art. 448 k.c. w myśl którego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się. W myśl art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgodnie z art. 344 § 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W myśl § 2 podnoszonego artykułu jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Zgodnie zaś z § 3 omawianego artykułu przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Tym samym można obecnie zauważyć niekorzystne wyroki dotyczące wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. o naruszenie dóbr osobistych z art. 448 k.c., gdzie roszczenia dotyczyły dalszych wstępnych zmarłego (dziadków), dalszych zstępnych (wnucząt), wiekowego rodzeństwa jak również krewnych w linii bocznej (wujostwa, ciotek). Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym ii Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W myśl tezy S.A. w Poznaniu z dn. 8.01.1997 r., I ACa 52/96) „Uzależnienie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń od wyjaśnienia okoliczności dotyczących kwestii, czy posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są zobowiązani na podstawie art.435 czy 436 k.c. do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną tym pojazdem, nie oznacza, że za takie „wyjaśnienie” może być uznany tylko wyrok sądu, i to karny, skazujący”. Podobny pogląd wyraźił S.N. w tezie orzeczenia z dn. 10.01.2000 r. III CKN 1105/99, OSNC 2000/7-8, poz. 134 „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną”. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania. Trzeba pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel naruszy ustawowy termin do wypłaty roszczenia to zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl § 3 tegoż artykułu w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z tezą S.N. z dn. 6.07.1999 r., III CKN 315/98, OSNC 2000/2, poz. 31 „Świadczenia odsetkowe zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nieobjętych „jego decyzją”, jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określił kwotowo swego roszczenia”.
Link to comment
Share on other sites

daniel12 wrote:
Czy zaświadczenie lekarskie określające jaki będzie koszt usunięcia blizn, zostanie zakwalifikowane jako koszty leczenia?
W OWU NNW jest zapis o zwrocie kosztów leczenia. Czy w związku z tym mogę zwiększyć sumę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu o kwotę określoną w takim zaświadczeniu?
Jeśli owu definiuję koszty leczenia poniesione to nie będzie obejmować kosztu hipotetycznego. Można z polisy OC wnosić o wyłożenie z góry kwoty niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu usunięcia blizn.
Link to comment
Share on other sites

Popiera w całości przedmówce. Zgodnie z art. 444 § 1 zd. 2 k.c. na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
odszkodowania1 wrote:
Samej jest trudno starać sie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dlatego poleacam skontaktować się z profesjonalną Kancelarią. Pomagamy poszkodowanym w wypadkach uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Jeśli ma Pani jakieś pytania proszę dzwonić 692075871 Nie pobieramy prowizji za odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji. Joanna
Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.
Link to comment
Share on other sites

odszkodowania1 wrote:
Samej jest trudno starać sie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dlatego poleacam skontaktować się z profesjonalną Kancelarią. Pomagamy poszkodowanym w wypadkach uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Jeśli ma Pani jakieś pytania proszę dzwonić 692075871 Nie pobieramy prowizji za odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji. Joanna
Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...