Jump to content
Forum Odszkodowania

odszkodowanie za złamanie..


sebek2020abc
 Share

Recommended Posts

witam mam pytanie odnosnie odszkodowania ..pracuje na umowe o prace,moj pracowadca płaca mi ubezpieczenia zdrowotne ,składki itd i tu jest moje pytanie..w domu złamalem palca i on juz niejest sprawny nawet w 30% ( operacyjnie nastawiany ) jestem po rechabilitacji i czy nalezy mi sie jakies odszkodowanie mino to ze wypadek zdazyl sie w domu?jak tak to jakie kroki musze poczac i gdzie sie udac ,co złozyc jakie papiery .dziekuje za pomoc i rady
Link to comment
Share on other sites

Witam :) przedwczoraj miałam mały wypadek ,na sztucznym stoku, w rezultacie złamałam paliczek bliższy kciuka. Chciałabym się poradzić w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie z uczelni(gdzie jestem ubezpieczona) i od firmy obsługującej stok ?? Pozdrawiam :]
Link to comment
Share on other sites

a co do tego ma firma obsługująca stok że tak spytam, milenka?;) Skarbuś, toż musisz wykazać to że oni czegoś nie zrobili, jeżeli już teraz nie masz dowodów to daruj sobie.

a co do ubezpieczenia szkolnego - to owszem można o ile OWU Twojego ubezpieczenia uczelnianego nie wyłącza tego typu wypadków, udaj się do serdecznych Pań w sekretariacie tudzież dziekanacie i poproś o nr polisy i ogólne warunki umowy, poczytaj i zgłoś szkodę, jak jeszcze nikt o tym nie wie, możesz nawet trochę naciągnąć fakty i powiedzieć że złamałaś paluszka jak szłaś na wydział;) będzie prościej dla tych niewdzięczników z TU. ale najpierw poczytaj OWU!

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Co za słodycz ;) dzięki ale tak dla sprostowania to miałam tam zajęcia wiec nie muszę ściemniać a i gdyby nie ten cholerny stok to miałabym cały palec :) pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
witam musisz napisać coś więcej o okolicznościach wypadku i jakie masz ubezpieczenie. O odszkodowanie możesz sie starać albo z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku (jeżeli miałaś wypadek z czyjejś winy), albo z jakiegoś Twojego dobrowolnego ubezpieczenia (np.: NNW)
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Witam, 3.05.2009r złamałam nogę z przemieszczeniem (jak w opisie) do tej pory nie ubiegałam się o ubezpieczenie, bo mi mówili, że muszę zakończyć leczenie, okazało się, że zakończenie leczenia już jest (myślałam, że muszę czekać dopóki mi nie wyciągną zespolenia), ale nie chodziłam wtedy do szkoły ani do pracy, dopiero od października studiuję i wtedy to skręciłam tą samą nogę w domu, a teraz w maju skręciłam ją jeszcze raz na wfie. Czy skoro lekarz zezwolił na uczestniczenie w zajęciach, mogę się ubiegać o odszkodowanie o wszystkie te urazy? W środę będę widzieć się z ortopeda, czy mam poprosić o jakies zaświadczenia o zakończeniu leczenia czy coś w tym guście?
Link to comment
Share on other sites

No dzięki, na razie spróbuję sama, ale nie wiem jak to się robi. No w każdym razie jak się nie uda to dopiero będę kombinować. Chyba, że są jakieś kruczki o których powinnam wiedzieć...
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Witam! Lekarz orzecznik zus przyznał mi 5%(nr pozycji tabeli 147a) długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za przezkrętarzowe złamanie kości udowej. I właśnie mam dylemat nie wiem czy jest sens się odwołać jak sądzicie?
Link to comment
Share on other sites

witam

zawsze jest sens , mój znajomy złamał nogę w pracy i po 2 latach wygrał 20 tyś. odszkodowania od pracodawcy dzieki firmie odszkodowawczej ,wcześniej też dostał mały uszczerbek od zus, jeśli jest pan zainteresowany mogę pomóc. pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 

adam01 wrote:

Witam! Lekarz orzecznik zus przyznał mi 5%(nr pozycji tabeli 147a) długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za przezkrętarzowe złamanie kości udowej. I właśnie mam dylemat nie wiem czy jest sens się odwołać jak sądzicie?

1) Nie sposób ocenić zsadności odwołania nie znając stanu uszkodzonego narządu po leczeniu i rehabilitacji. Jak widać lekarz ocenił trwały uszczerbek na zdrowiu biorąc najniższe oprocentowanie (widełki od 5- 15%). Wobec tego nie ma ryzyka, że lekarz orzeknie niższy trwały, procentowy uszczerbek na zdrowiu. Przy takim złamaniu przecież nie wchodzi w grę 0%. Przepisy jednak nie zakazują orzeczenie niższego trwałego uszczerbeku na zdrowiu przez komisję lekarską po wniesiu sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika.

Link to comment
Share on other sites

sokrates wrote:
witam
zawsze jest sens , mój znajomy złamał nogę w pracy i po 2 latach wygrał 20 tyś. odszkodowania od pracodawcy dzieki firmie odszkodowawczej ,wcześniej też dostał mały uszczerbek od zus, jeśli jest pan zainteresowany mogę pomóc. pozdrawiam
To było uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy (ewentualnie od jego ubezpieczyciela z polisy OC ktorą wykupił). Wobec tego nie należy owych świadczeń mylić z jednorazowym odszkodowaniem z ZUS za trwały uszczerbek na zdrwiu.
Link to comment
Share on other sites

adam01 wrote:
Dzięki za odp ale Odszkodowanie od pracodawcy raczej nie wchodzi w gre !
Mi chodzi czy jest jakas szansa na jakiś większy % od Zus-u
1) Tak- jest szansa, gdyż owe orzeczone 5% to najniższy próg trwałego uszczerbku na zdrowiu przy takim złamaniu. Co do odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy- lub odpowiednio jego polisy OC- to można domagać się owych świadczeń na zasadzie winy- o ile w protkole powyadkowym w pkt 5 stwierdzono naruszenie przez pracodawcę przepisów bhp lub innych przeciwko zdrowiu i życiu pracownika. Może wchodzić w grę odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzyka jeśli owe przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany był w ruch za pomocą sił przyrody (np. elektryczność, para, gaz, paliwa płynne etc.) np. używano maszyn i urządzeń napędzanych elektrycznością bez których owe przedsiębiorstwo lub zakład nie mógłby istnieć i funkcjonować. Wówczas pracodawca aby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub na osobie na zasadzie ryzyka musiałby wykazać istnienie jednej z przesłanek egoneracyjnych tj. że szkoda powstała z działania siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego mama pytania:

1) Czy w protokole powypadkowym w pkt 5 stwierdzono naruszenie przepisów bhp przez pracodawcę lub innych przepisów przeciko życiu lub zdrowiu pracownika;

2) Czy zakład napędzany był maszynami i urządzeniami bez których ów zakład (przedsiębiorstwo) nie mógłby istnieć i funkcjonować. Wówczas zapis w pkt 5 protokołu powpadkowego o stwierdzeniu naruszenia przepisówe bhp przez pracodawcę jest niepotrzebny aby móc się ubiegać o uzupełniające świadczenia od pracodawcy?
Link to comment
Share on other sites

adam01 wrote:
A kiedy mogę złożyć odwołanie do zusu??? wiem że mam 14 dni ale od kiedy? od dnia komisji??
1) Trzeba wpierw zanaczyć czy chodzi o sprzeciw do komisji lekarskiej od orzeczenia lekarza orzecznika czy odwołanie do sądu za pośrenictwem ZUS. Sprzeciw składa się w terminie zawitym 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika- musi być pouczenie na orzeczeniu. Następnie od decyzji ZUS wydanej na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej po uprzednim wniesniu sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika kolejno można wnieść odwołanie do sądu;

2) Pkt 1;

3) Od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Witam!!! Mam pytanie czy mogę się starać o odszkodowanie z ZUS, jeśli złamałem palec u nogi w pracy i miałem nogę w gipsie przez 6 tyg.?

pozdrawiam i z góry dziękuje za odp

Link to comment
Share on other sites

mecenas286 wrote:
Witam!!! Mam pytanie czy mogę się starać o odszkodowanie z ZUS, jeśli złamałem palec u nogi w pracy i miałem nogę w gipsie przez 6 tyg.?
pozdrawiam i z góry dziękuje za odp
Oczywiście, jeśli wypadek był wypadkiem przy pracy (lub wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy) to może Pan wystąpić do ZUS z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie, tylko musi być to poprzedzone kilkoma czynnościami, które musi podjąć Pan oraz Pana pracodawca:
1. zgłoszenie wypadku pracodawcy
2. powołanie przez pracodawcę zespołu powypadkowego celem dokonania ustaleń
3. sporządzenie protokołu powypadkowego i uznanie wypadku jako wypadek przy pracy
4. wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania

ZUS odmówi wypłaty jednorazowego odszkodowania jeżeli
1. wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
2. ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.


Może okazać się, że będą przysługiwać Panu roszczenia uzupełniające od pracodawcy jeśli będzie ponosił on odpowiedzialność za powstanie wypadku.

Poza tym jeśli ma Pan dobrowolne ubezpieczenia NNW to z nich można również wystąpić z wnioskami o wypłatę świadczeń.
Link to comment
Share on other sites

mecenas286 wrote:
Witam!!! Mam pytanie czy mogę się starać o odszkodowanie z ZUS, jeśli złamałem palec u nogi w pracy i miałem nogę w gipsie przez 6 tyg.?
pozdrawiam i z góry dziękuje za odp
1) Tak o ile komisja powypadkowa zakwlaifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy i wyłączna przyczyną wypadku nie będzie Pana wina umyślna lub rażące niedbalstwo oraz stan nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających przez co w sposób znaczny pracownik przyczynia się do zaistnienia wypadku. Należy zwracać szczególną uwagę co będzie zapisane w pkt. 5 i 7 protokołu powypadkowego którego wzór zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), gdyż to decyduje czy pracownika będzie mógł skutecznie domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. W myśl obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. Nr 18, poz. 187) w okresie od dn. 1 kwietnia 2011 r. do dn. 31 marca 2012 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych wynoszą 645zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalenia w pkt 5 protokołu powypadkowego, że wyłączną przyczyną wypadku była wina umyślna lub rażąca niedbalstwo pracownika czy też stan nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez co w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku powoduje to, że pracownik owego świadczenia z ZUS nie otrzyma. Również ustalenie w owym ustępie 5, że wyłączną przyczyną wypadku była wina nieumyślna tzw. lekkomyślność jako zwykłe niedbalstwo poszkodowanego pracownika spowoduje, że co prawda pracownik będzie mógł skutecznie domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu ale nie będzie mógł dochodzić uzupełniające odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela na zasadzie ryzyka w myśl art. 435 k.c.. Zgodnie tezą wyroku S.N. z dnia 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98 „Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.)”. Co prawda orzeczenie to powołuje starą ustawę wypadkową ale jest nadal aktualne na gruncie nowej ustawy wypadkowej tj. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Przyczyną wypadku może być: I) wyłączna wina umyślna pracownika tzw. wina kwalifikowana, II) wina umyślna pracownika tzw. wina kwalifikowana ale jako współprzyczyna; III) wyłączne rażące niedbalstwo pracownika tzw. niedbalstwo kwalifikowane jako forma nieświadomej winy nieumyślnej, IV) rażące niedbalstwo pracownika tzw. niedbalstwo kwalifikowane jako forma nieświadomej winy nieumyślnej ale jako współprzyczyna, V) wyłączne zwykłe niedbalstwo pracownika jako forma świadomej winy nieumyślnej tzw. lekkomyślności; VI) zwykłe niedbalstwo pracownika jako forma świadomej winy nieumyślnej tzw. lekkomyślności jako współprzyczyna. Jak wiadomo pracodawca odpowiada za wszelkie szkody na zasadzie ryzyka jeśli zakład wprawiany jest w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) czyli np. za pomocą maszyn i urządzeń napędzany np. elektrycznością bez których przedsiębiorstwo lub zakład nie mógłby w ogóle istnieć. Pracodawca prowadzący takie przedsiębiorstwo lub zakład na własny rachunek odpowiada za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego przesłankami egzoneracyjnymi jest: 1) siła wyższa; 2) wyłączna wina poszkodowanego; 3) wyłączna wina osób trzecich za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast gdy w owym pkt 5 protokołu powypadkowego nie zostanie stwierdzone naruszenie przez pracodawcę przepisów bhp lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowoduje, że poszkodowany pracownik nie będzie mógł domagać się dodatkowego, uzupełniające odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela na zasadzie winy lub słuszności (wina lub zaniedbanie pracodawcy). Jeśli wypadek nie będzie uznany za wypadek przy pracy ważne jest uzasadnienie dlaczego zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy- pkt 7 protokołu powypadkowego. Aby spełniona była ustawowa definicja wypadku określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) muszą być spełnione kumulatywnie przesłanki: 1) nagłość zdarzenia; 2) przyczyna zewnętrzna; 3) skutek w postaci urazu lub śmierci. Co ważne często zdarza się, że zespół powypadkowy uznaje, iż nie było przyczyny zewnętrznej. Często jednak po wniesieniu przez poszkodowanego uwag i zastrzeżeń komisja powypadkowa uznaje zdarzenie w pracy za wypadek przy pracy. Zgodnie z wyrokiem S.N. z dnia 5 lutego 1997 r. II UKN 85/96 „Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia somoistnej choroby pracownika”. Wyrok S.N. z dn. 15.06.1980r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”. Wyrok z dnia 18 sierpnia 1999 r. II UKN 87/99 „Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym”. Wyrok z dnia 19 czerwca 2001 r. II UKN 419/00 „Nadmierny wysiłek pracownika przy dźwiganiu ciężarów może być uznany za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, także wtedy, gdy przestrzegane były normy określone w rozporządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz.U. Nr 22, poz. 89)”. Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 130/97 „Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy”. Jeżeli termin 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego upłynął to w pkt 12 powinno być wyjaśnienie dlaczego przekroczono termin. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 11 przedmiotowego rozporządzania zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przez podpisaniem go przez pracodawcę i pouczyć go o prawie wniesienia uwag i zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Zgodnie z § 12 ust. 2 przedmiotowego rozporządzania do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności opinię lekarza oraz innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego oraz zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członków rodziny), które stanowią integralną część protokołu powypadkowego. W myśl § 13 pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli do protokołu powypadkowego poszkodowany pracownik lub członek jego rodziny- w przypadku wypadku śmiertelnego- wniósł zastrzeżenia lub jeśli protokół powypadkowy nie spełnia warunków określony w rozporządzaniu to pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśniania i uzupełniania go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy wówczas dokonuje wyjaśnień i uzupełnień i w terminie nie dłuższym niż 5 dni sporządza nowy protokół powypadkowy do którego dołącza protokół powypadkowy nie zatwierdzony przez pracodawcę. Jeśli pracownik otrzymuje do razu protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę i nie został wcześniej zapoznany z jego treścią to nie pozbawia go to prawa wniesienia ewentualnych uwagi zastrzeżeń tj. w pkt 13 protokołu powypadkowego wpisuje faktyczną datę zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołącza oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Podobne procedury obowiązują w przypadku sporządzania karty wypadku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) stosowanego do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Zachodzi jednak taka różnica, że ustawodawca jedynie określił, że kartę wypadku sporządza się nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Nie wskazał jednak terminu w jakim pracodawca musi zatwierdzić sporządzoną kartę wypadku. Natomiast w przypadku sporządzania karty wypadku z wypadku w drodze do pracy lub z pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzory karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) ustawodawca nie przewidział we wzorze karty wypadku aby zapoznawać wcześniej poszkodowanego pracownika z treścią karty wypadku.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
sebek2020abc wrote:
witam mam pytanie odnosnie odszkodowania ..pracuje na umowe o prace,moj pracowadca płaca mi ubezpieczenia zdrowotne ,składki itd i tu jest moje pytanie..w domu złamalem palca i on juz niejest sprawny nawet w 30% ( operacyjnie nastawiany ) jestem po rechabilitacji i czy nalezy mi sie jakies odszkodowanie mino to ze wypadek zdazyl sie w domu?jak tak to jakie kroki musze poczac i gdzie sie udac ,co złozyc jakie papiery .dziekuje za pomoc i rady
Jeśli ma Pan jakieś dobrowolne ubezpieczenia NNW to z nich można zgłosić wnioski o wypłatę świadczeń. Wysokość świadczenia będzie ustalona jako iloczyn % trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Termin na zgłoszenie szkody z tych ubezpieczeń to 3 lata od wypadku.

Z ZUS nic się Panu nie należy bo wypadek nie był wypadkiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy).
Link to comment
Share on other sites

 

sebek2020abc wrote:

witam mam pytanie odnosnie odszkodowania ..pracuje na umowe o prace,moj pracowadca płaca mi ubezpieczenia zdrowotne ,składki itd i tu jest moje pytanie..w domu złamalem palca i on juz niejest sprawny nawet w 30% ( operacyjnie nastawiany ) jestem po rechabilitacji i czy nalezy mi sie jakies odszkodowanie mino to ze wypadek zdazyl sie w domu?jak tak to jakie kroki musze poczac i gdzie sie udac ,co złozyc jakie papiery .dziekuje za pomoc i rady

1) Szkodę można jedynie likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. w pracy) jak i indywidualnych. Proszę zapoznać się z OWU i tabelą oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Brak podstaw prawnych do likwidacji szkody z ubezpieczenia wypadkowego w ramach stosunku pracy.

Link to comment
Share on other sites

W takim wypadku szkodę można zgłosić z tytułu NNW. Do druku zgłoszenia należy dołączyć całą dokumentację medyczną wraz z opisem zdarzenia. Zanim jednak sporządzi Pan opis zdarzenia proszę zapoznać się z OWU i z wyłączeniami, czy aby przypadkiem okoliczności w jakich zaistniała szkoda nie będą elementem wyłączającym odpowiedzialność TU.
Link to comment
Share on other sites

W OWU będzie zawarte postanowienia co do wyliczenia odszkodowania. Czasami w OWU zdarzają nie zapisy sprzeczne z ustawą k.c. co czyni je nieważnymi. Szkodę można zgłosić aż do czasu przedawnienia roszczenia- tak samo z odwołaniem. Powoływanie się T.U. na krótsze terminy jest bezprawne i nie wiążące. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...