Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek przy pracy - nietypowy przypadek


kasiulek22
 Share

Recommended Posts

Witam. Napiszę wszystko od początku. Od września pracowałam na umowę zlecenie, a od lutego dostałam umowę o pracę. Dokładnie 13.02 uległam wypadkowi w pracy (zabrało mnie pogotowie, wstępnie uznając to za kręcz szyjny; zawieźli mnie do poradni chirurgiczno-ortopedycznej w przychodni w szpitalu, potem zdjęcie rtg i dostałam skierowanie na serię zastrzyków, kołnierz ortopedyczny do noszenia przez cały dzień i poduszkę ortoped. na całe życie).

20.02 pojechałam do firmy złożyć zeznanie o wypadek i wskazałam dwóch świadków. Następnego dnia został sporządzony protokół (w skład wchodzi szefostwo, to małżeństwo), bez żadnych problemów uznali to za wypadek przy pracy. 23.02 pojechałam podpisać protokół, 24.02 miał on zostać złożony z całą dokumentacją medyczną itp do ZUS-u.

2.03 otrzymałam pismo z ZUS w związku z rozpatrywaniem mojej sprawy, z zapytaniem, czy byłam leczona przed wypadkiem na kręgosłup (nie byłam).I tylko tyle. Dostarczając kolejne L4 okazało się, że pracodawcy zwrócono protokół do uzupełnienia i z szeregiem wytycznych czego zapomniał zrobić. W sensie niedosłownie przyczepili się do tego, że nie było czynnika zewnętrznego.

Ciągle przebywam na zwolnieniu lekarskim, z tym, że pierwsze i drugie było z symbolem choroby a to trzecie już nie. Czyżby to dlatego, że jest ciągłość i już nie trzeba? nie wiem... Rehabilitację zaczynam dopiero 11 kwietnia.

No i kwestia pieniędzy. Jak narazie zgodnie z harmonogramem dostałam wypłatę za okres dni w lutym (8dni) które przepracowałam. Z resztą pieniędzy cisza. Dodam, że na moim druku RMUA za luty jest osobno w rubryce Rodzaje i okresy przerwy w opłacaniu składek: i podany okres od 13.02-29.02 i kwota 0zł. Czyli kto mi za ten okres zapłaci?

 

Moje pytania brzmią:

1) czy w druku ZUS-3 pracodawca też robi wykaz z tych wcześniejszych umów zlecenia, czy tylko tych paru dni umowy o pracę, i czy ma to jakieś znaczenie w ZUS-ie?

2) czemu zwolnienie bez symbolu choroby?

3) czy jeżeli pracodawca ma mi nie płacić chorobowego-wypadkowego to kiedy ZUS to zrobi? czy nie powinnam dostać za luty kasy, mimo że ZUS prowadzi swoje ''dochodzenie'' i nie wydał decyzji? bo nie rozumiem jak można tak człowieka na lodzie, bez środków do życia zostawić... Czy muszę łaskawie czekać aż ZUS wyda decyzję?

4) a jak ZUS zadecyduje sobie, ze nie jest to wypadek przy pracy to wtedy co, zostaje z niczym? podkreślam, że jestem na zwolnieniu miesiąc czasu od 13.02 i może w maju, po rehabilitacji wrócę do pracy.

 

Proszę o pomoc. Mam dopiero 22 lata i nie chciałabym być oszukana przez świat, bo jestem młoda i niedoświadczona.

Z góry dziękuję za każdą odpowiedź :-)

Link to comment
Share on other sites

kasiulek22 wrote:
Witam. Napiszę wszystko od początku. Od września pracowałam na umowę zlecenie, a od lutego dostałam umowę o pracę. Dokładnie 13.02 uległam wypadkowi w pracy (zabrało mnie pogotowie, wstępnie uznając to za kręcz szyjny; zawieźli mnie do poradni chirurgiczno-ortopedycznej w przychodni w szpitalu, potem zdjęcie rtg i dostałam skierowanie na serię zastrzyków, kołnierz ortopedyczny do noszenia przez cały dzień i poduszkę ortoped. na całe życie).
20.02 pojechałam do firmy złożyć zeznanie o wypadek i wskazałam dwóch świadków. Następnego dnia został sporządzony protokół (w skład wchodzi szefostwo, to małżeństwo), bez żadnych problemów uznali to za wypadek przy pracy. 23.02 pojechałam podpisać protokół, 24.02 miał on zostać złożony z całą dokumentacją medyczną itp do ZUS-u.
2.03 otrzymałam pismo z ZUS w związku z rozpatrywaniem mojej sprawy, z zapytaniem, czy byłam leczona przed wypadkiem na kręgosłup (nie byłam).I tylko tyle. Dostarczając kolejne L4 okazało się, że pracodawcy zwrócono protokół do uzupełnienia i z szeregiem wytycznych czego zapomniał zrobić. W sensie niedosłownie przyczepili się do tego, że nie było czynnika zewnętrznego.
Ciągle przebywam na zwolnieniu lekarskim, z tym, że pierwsze i drugie było z symbolem choroby a to trzecie już nie. Czyżby to dlatego, że jest ciągłość i już nie trzeba? nie wiem... Rehabilitację zaczynam dopiero 11 kwietnia. No i kwestia pieniędzy. Jak narazie zgodnie z harmonogramem dostałam wypłatę za okres dni w lutym (8dni) które przepracowałam. Z resztą pieniędzy cisza. Dodam, że na moim druku RMUA za luty jest osobno w rubryce Rodzaje i okresy przerwy w opłacaniu składek: i podany okres od 13.02-29.02 i kwota 0zł. Czyli kto mi za ten okres zapłaci?

Moje pytania brzmią:
1) czy w druku ZUS-3 pracodawca też robi wykaz z tych wcześniejszych umów zlecenia, czy tylko tych paru dni umowy o pracę, i czy ma to jakieś znaczenie w ZUS-ie?
2) czemu zwolnienie bez symbolu choroby?
3) czy jeżeli pracodawca ma mi nie płacić chorobowego-wypadkowego to kiedy ZUS to zrobi? czy nie powinnam dostać za luty kasy, mimo że ZUS prowadzi swoje ''dochodzenie'' i nie wydał decyzji? bo nie rozumiem jak można tak człowieka na lodzie, bez środków do życia zostawić... Czy muszę łaskawie czekać aż ZUS wyda decyzję?
4) a jak ZUS zadecyduje sobie, ze nie jest to wypadek przy pracy to wtedy co, zostaje z niczym? podkreślam, że jestem na zwolnieniu miesiąc czasu od 13.02 i może w maju, po rehabilitacji wrócę do pracy.

Proszę o pomoc. Mam dopiero 22 lata i nie chciałabym być oszukana przez świat, bo jestem młoda i niedoświadczona.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź :-)
1) Dla ZUS nie ma to większego znaczenia- istotny jest fakt składki wypadkowej, którą odprowadza się również od umowy zlecenia. Od 1 stycznia 2010 r. przestał obowiązywać art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w brzmieniu „Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy”. Wobec tego od dn. 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy czy poza nią;

2) Lekarz wystawia L-4 dla pracodawcy jak i osobno dla ZUS z symbolem choroby;

3) Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zgodnie z art. 9 ust. 2 przedmiotowej ustawy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 % podstawy wymiaru. Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają: 1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 2) Zakład – w pozostałych przypadkach. Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS;

3a) Pracodawca powinien wypłacić zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Ewentualnie z ubezpieczenia chorobowego 80% podstawy (jeśli istnieją przesłanki), a owe 20% ewentualnie później uzupełnić, wypłacić;

3b) Jeśli chodzi o wypłatę zasiłki przez pracodawcę to powinien niezwłocznie go wypłacić. Jeśli zaś prawo do zasiłku ustala i wypłaca ZUS to trzeba poczekać na ich decyzję;

4) Jeśli nie było to wypadek z pracy to przysługuje wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z ubezpieczenia chorobowego w wymiarze 80%, a następnie po 33 dniach niezdolności do pracy zasiłek chorobowy o ile istnieją przesłanki tj. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Zgodnie z art. 4 ust. 4 przedmiotowej ustawy od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje: 1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych; 2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; 3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10- letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego; 4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. Jednak wydaje się, że to tylko braki formalne w protokole powypadkowym. Zgodnie z art. 22 z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). zakład odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku: 1) nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku; 2) nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy; 3) gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne. Odmowa przyznania świadczeń z powodów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji Zakładu. Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, Zakład niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia.
Link to comment
Share on other sites

No dobrze, wszystko fajnie, ale jeśli mam czekać na decyzję ZUS-u, to jeśli on oświadczy, że nie był to wypadek przy pracy to wtedy zostaje z niczym??

I za luty nie powinnam mieć wyrównania z ZUS-u? Mamy marzec, a ja nie mam za co żyć. Podobno nie ma czasu zwłoki na wypłatę, jeśli to wypadek przy pracy, nawet jeśli ZUS nie orzekł swojego zdania w tej sprawie, podpierając się tylko protokołem z zakładu pracy. Ile jest w tym prawdy.

Proszę wybaczyć śmiałość, ale czy nikt na forum nie był w podobnej sytuacji? Prawdę mówiąc same paragrafy nic szczególnego nie mówią.

Ale oczywiście dziękuję użytkownikowi SZKODA za poradę :-)

Link to comment
Share on other sites

kasiulek22 wrote:
No dobrze, wszystko fajnie, ale jeśli mam czekać na decyzję ZUS-u, to jeśli on oświadczy, że nie był to wypadek przy pracy to wtedy zostaje z niczym??
I za luty nie powinnam mieć wyrównania z ZUS-u? Mamy marzec, a ja nie mam za co żyć. Podobno nie ma czasu zwłoki na wypłatę, jeśli to wypadek przy pracy, nawet jeśli ZUS nie orzekł swojego zdania w tej sprawie, podpierając się tylko protokołem z zakładu pracy. Ile jest w tym prawdy.
Proszę wybaczyć śmiałość, ale czy nikt na forum nie był w podobnej sytuacji? Prawdę mówiąc same paragrafy nic szczególnego nie mówią.
Ale oczywiście dziękuję użytkownikowi SZKODA za poradę :-)
1) Wówczas- przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (a nie wypadkowego);

2) Pkt 1- wszystko zależy od tego czy wypadek będzie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy;

3) Nie ulega wątpliwości, że pracodawca powinien wypłacić za czas niezdolności do pracy 80% podstawy, a następie po wyjaśnieniu sprawy dokonać wyrównania o te 20%. Przecież nie ulega wątpliwości, że owe 80% jest bezsporne i nie ma tu znaczenia czy był to wypadek przy pracy, wystarczy samo L-4 do wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę, a po rozwiązaniu umowy do wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego kwestia wypadku nie ma tutaj większego znaczenia, a ma znaczenie jedynie co do 20% spornego świadczenia pieniężnego.
Link to comment
Share on other sites

jejku, bardzo dziękuję!! Do tej pory nikt z dorosłych ludzi jakich znam nie umiał odpowiedzieć mi na kwestię, czy zostanę bez pieniędzy... A co do pracodawcy to dostałam RMUA gdzie owszem, jest rubryka ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ i WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE i OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK. wyróżniony jest: zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, okres od 13.02 (dzien wypadku) do 29.02, ale kwota wypłacona to Ozł. Czyli wychodzi na to, że zakład pracy nie ma zamiaru mi wypłacić tych 80% do czasu wyjasnienia sprawy przez ZUS. Z pracy dostałam pensję tylko za te dni z lutego przed wypadkiem.

eh, czemu to musi być takie skomplikowane....

Link to comment
Share on other sites

kasiulek22 wrote:
jejku, bardzo dziękuję!! Do tej pory nikt z dorosłych ludzi jakich znam nie umiał odpowiedzieć mi na kwestię, czy zostanę bez pieniędzy... A co do pracodawcy to dostałam RMUA gdzie owszem, jest rubryka ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ i WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE i OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK. wyróżniony jest: zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, okres od 13.02 (dzien wypadku) do 29.02, ale kwota wypłacona to Ozł. Czyli wychodzi na to, że zakład pracy nie ma zamiaru mi wypłacić tych 80% do czasu wyjasnienia sprawy przez ZUS. Z pracy dostałam pensję tylko za te dni z lutego przed wypadkiem.
eh, czemu to musi być takie skomplikowane....
Pracodawca powinien wypłacić owe 80% podstawy jako świadczenie bezsporne. Należy więc o te 80% upomnieć się do pracodawcy najlepiej na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Co do komplikacji to taki był zamysł ustawodawcy.
Link to comment
Share on other sites

...i nie ma znaczenia, czy pracodawca zatrudnia więcej czy też mniej niż 20 osób ? Główna ksiegowa dając jej pierwsze L4 powiedziała mi że ZUS będzie mi płacił teraz, a nie oni, a czemu tak zrobili, czyli wg Ciebie Szkoda wbrew ustawie, to nie wiem....
Link to comment
Share on other sites

kasiulek22 wrote:
...i nie ma znaczenia, czy pracodawca zatrudnia więcej czy też mniej niż 20 osób ? Główna ksiegowa dając jej pierwsze L4 powiedziała mi że ZUS będzie mi płacił teraz, a nie oni, a czemu tak zrobili, czyli wg Ciebie Szkoda wbrew ustawie, to nie wiem....
1) Ma znacznie zarówno w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego jak i wypadkowego. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników to zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego) nalicza i wypłaca ZUS. Z tym, że jeśli chodzi o zasiłek chorobowy to wypłacany jest dopiero po 33 dniach niezdolności do pracy za który pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Jeśli chodzi o wypadek przy pracy to wypłaca się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Wobec tego w Pani sprawie nie chodzi o sprzeczność z ustawą tylko o kwalifikację zdarzenia gdzie doszło do wypadku. Pracodawca zakwalifikował to jako wypadek przy pracy gdzie należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który miał wypłacać ZUS z uwagi na zatrudnienia przez pracodawcę do 20 pracowników. Natomiast ZUS zakwestionował ową kwalifikację. Wobec tego wówczas zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego ZUS wypłaci po 33 dniach niezdolności do pracy (czy też po rozwiązaniu umowy). Jednak za okres pozostawania w stosunku pracy pracodawca powinien naliczyć 80% podstawy wymiaru (chyba, że spór dotyczy tego czy to wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) miesięczny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2: 1) przypada w okresie ciąży; 2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. W myśl art. 11 ust. 4 i 5 zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy) wynagrodzenia, a gdyby decyzji ZUS była za tym, że to jednak wypadek przy pracy to wówczas pracodawca, względnie ZUS wyrównać o te 20%.
szkoda wrote:
3) Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zgodnie z art. 9 ust. 2 przedmiotowej ustawy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 % podstawy wymiaru. Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają: 1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 2) Zakład – w pozostałych przypadkach. Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...