Jump to content
Forum Odszkodowania

Pobicie, złamanie nosa, wysokość odszkodowania


Golima
 Share

Recommended Posts

Witam

 

Dnia 17/18 zostałem pobity co doprowadziło do złamania nosa. Kość została skruszona i przestawiona w lewo.

Dnia 18.03 wylądowałem w szpitalu na oddziale laryngologi. Dzień później miałem operację repozycji nosa. Wypis ze szpitala dostałem dnia 21.03 Dostałem zwolnienie do dnia 26.30(dzisiaj), z WF'u do 20.04.

 

Moje pytanie brzmi ile mogę dostać tak ok. odszkodowania(szkolne ubezpieczenie).

Druga sprawa to, że zakładam sprawę sądową sprawcą. Bd zeznawał Ja, jako pokrzywdzony oraz moja dziewczyna jako świadek zdarzenia. Czego mogę się spodziewać ? Jakiej kary dla oskarżonego ?

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Golima wrote:
Witam

Dnia 17/18 zostałem pobity co doprowadziło do złamania nosa. Kość została skruszona i przestawiona w lewo.
Dnia 18.03 wylądowałem w szpitalu na oddziale laryngologi. Dzień później miałem operację repozycji nosa. Wypis ze szpitala dostałem dnia 21.03 Dostałem zwolnienie do dnia 26.30(dzisiaj), z WF'u do 20.04.

Moje pytanie brzmi ile mogę dostać tak ok. odszkodowania(szkolne ubezpieczenie).
Druga sprawa to, że zakładam sprawę sądową sprawcą. Bd zeznawał Ja, jako pokrzywdzony oraz moja dziewczyna jako świadek zdarzenia. Czego mogę się spodziewać ? Jakiej kary dla oskarżonego ?

Pozdrawiam
1) Odszkodowanie zależy od sumy ubezpieczenia i trwałego uszczerbku na zdrowiu- ubezpieczenie szkolne opiewa na ok. 10 tys. zł. wobec tego odszkodowanie będzie niewielkie;

2) Zgodnie z art. 157 § 1 k.k. kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W myśl § 2 tego przepisu kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W myśl § 4 przedmiotowego przepisu ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Wobec tego przy niekaralność sprawcy co najwyżej należy się spodziewać kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby. Pokrzywdzony czy uprawniona do tego osoba może dochodzić w sądzie odszkodowania tj. wnieść powództwo adhezyjne do czasu otwarcia przewodu sądowego na podstawie art. 62 k.p.k. lub do czasu zakończenie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej na podstawie art. 49a k.p.k. w zw. z art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 5 k.k złożyć wniosek do sądu o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zamiast tego obowiązku wobec oskarżonego sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego. Jednak w powództwie cywilnym adhezyjnym można dochodzić jedynie szkód majątkowych. Może też po prawomocnym wyroku w sprawie karnej wnieść sprawę cywilną. Pokrzywdzony na podstawie art. 53 k.p.k. może działać jako oskarżyciel uboczny, w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wobec tego pokrzywdzony na podstawie art. 54 k.p.k. może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego i brać udział w rozprawach, składać wszelakie oświadczenia i wnioski dowodowe i do nich się ustosunkowywać w rozumieniu art. 367 k.p.k., zadawać pytania, jak i co najważniejsze wnioskować o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem i składać stosowną apelację.
Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...
Witam serdecznie. Mój pełnoletni syn został pobity w szkole (liceum) przez kolegę - twierdzi, że mój syn odbił mu dziewczynę... w każdym razie syn ma złamany nos. Zgłosiliśmy szkodę do ubezpieczenia szkolnego i indywidualnego NNW. Jakiego % uszczerbku i jakich kwot możemy się spodziewać? Czy syn może pozwać kolegę na drodze cywilnej?
Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

 

złamanie nosa może mieć bardzo różne skutki zdrowotne. Od małej blizny i deformacji do całkowitej utraty węchu. Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarza orzecznika, który ocenia miejsce złamania, przebyte zabiegi, proces leczenia i stan zdrowia po zakończeniu leczenia. Zwyczajowo za złamanie nosa można uzyskać od 1 do 5% uszczerbku na zdrowiu przy niewielkich zmianach i od 5 do maksymalnie 20 przy dużych powikłaniach i zaburzeniach takich jak utrata węchu czy problemy z oddychaniem.

 

Wysokość odszkodowania zależy też od zawartej polisy NNW, jej ogólnych warunków ubezpieczenia, tabeli uszczerbku oraz sumy ubezpieczenia.

 

Syn oczywiście jako ofiara pobicia może pozwać kolegę na drodze cywilnej. Najpierw jednak warto by spróbować porozumieć się polubownie z kolegą i jego rodzicami. Może bez konieczności wejścia na drogę sądową zwrócą oni koszty leczenia i jakoś zrekompensują szkodę.

 

W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

 

Pozdrawiam,

Izabela

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...